Truyện Đam Mỹ

Truyện Sốc! Sao Bảo Là Show Tài Năng Cơ Mà

Sốc! Sao Bảo Là Show Tài Năng Cơ Mà

Chương 87

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Trước Ngày Công Khai, Lão Công Mất Trí Nhớ

Trước Ngày Công Khai, Lão Công Mất Trí Nhớ

Chương 58

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]

Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]

Chương 84

Thể loại: Dị Năng, Ngược, Sắc, Đam Mỹ

Truyện Chim Hoàng Yến

Chim Hoàng Yến

Chương 73

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Tôi Không Làm Người Nữa

Tôi Không Làm Người Nữa

FULL

Thể loại: Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Nguyệt Lạc Cựu Mộ Lý

Nguyệt Lạc Cựu Mộ Lý

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Dị Năng, Ngược, Sắc, Đam Mỹ

Truyện Lời Nói Đùa

Lời Nói Đùa

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Đam Mỹ

Truyện Hai Cái Lỗ Tai Dựng Thẳng Lên

Hai Cái Lỗ Tai Dựng Thẳng Lên

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Dị Năng, Sắc, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Giả Kết Hôn Xong Tôi Đem Con Chuồn Lẹ

Giả Kết Hôn Xong Tôi Đem Con Chuồn Lẹ

FULL

Thể loại: Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Trấn Nhỏ

Trấn Nhỏ

FULL

Thể loại: Dị Năng, Trinh Thám, Đam Mỹ

Truyện Quán Cơm Tỳ Hưu, Chỉ Có Vào Không Có Ra

Quán Cơm Tỳ Hưu, Chỉ Có Vào Không Có Ra

Chương 49

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Vừa Chạm Là Cháy

Vừa Chạm Là Cháy

Chương 80

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 97

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Giang Hồ Lớn Như Vậy

Giang Hồ Lớn Như Vậy

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp

Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp

Chương 95

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Sủng

Truyện Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai

Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai

Chương 91

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Ta Sinh Con Cho Tổng Tài

Ta Sinh Con Cho Tổng Tài

Chương 324

Thể loại: Đam Mỹ, Sủng, Ngược

Truyện Em Muốn Tin Tức Tố Của Anh

Em Muốn Tin Tức Tố Của Anh

Chương 94

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Mặc Mạch

Mặc Mạch

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế

Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Triệu Công Tử Rất Đáng Ghét!

Triệu Công Tử Rất Đáng Ghét!

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Họa Phố

Họa Phố

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Trà Sữa Vị Em

Trà Sữa Vị Em

Chương 100

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Thu Dĩ Vi Kỳ

Thu Dĩ Vi Kỳ

FULL

Thể loại: Đam Mỹ