Truyện Khó Được Kẻ Có Tiền

FULL

Truyện Thế Thân Nghịch Tập Chỉ Nam

FULL

Truyện Hệ Thống Anh Dũng Chịu Chết

Chương 13

Truyện Truyền Kỳ Phu Nhân

Chương 133

Truyện Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai

Chương 30

Truyện Đại Tra Công Và Tiểu Mỹ Nhân

FULL

Truyện Người Yêu Hỡi, Hãy “Đánh Dấu” Em Đi

FULL

Truyện Nhật Kí Theo Đuổi Idol Của Tổng Giám Đốc

FULL

Truyện Thần Hy Khúc

FULL

Truyện Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân

Chương 60

Truyện Một Vị Quan Văn Eo Rất Nhỏ

FULL

Truyện Nhất Phiến U Tình Nan Tận Hoại

Chương 18

Truyện Tôi Không Làm Đại Ca Nhiều Năm Rồi!

FULL

Truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh Theo Yêu Cầu

FULL

Truyện Xuyên Thư Chi Điều Hương Sư

Chương 39

Truyện Lâu Rồi Không Gặp

Chương 41

Truyện Xuyên Việt Chi Độc Sủng Tiểu Phu Lang

Chương 39

Truyện Chàng Quỷ Của Bác Sĩ

Chương 70

Truyện Xuyên Qua Ai Nói Ta Là Yêu Nghiệt Đê Tiện

Chương 43

Truyện Muốn Đồ Đệ Thẳng, Sư Phụ Phải Lãnh Khốc

Chương 51

Truyện Mụ Trí Chướng

FULL

Truyện Phồn Cẩm

FULL

Truyện Nhất Thưởng Tham Hoan

FULL

Truyện Sự Quyến Rũ Của Sói

FULL