Truyện Đam Mỹ

Truyện Hướng Dẫn Vào Giấc Ngủ

Hướng Dẫn Vào Giấc Ngủ

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Xuyên Việt Chi Tiên Sinh

Xuyên Việt Chi Tiên Sinh

Chương 134

Thể loại: Đam Mỹ, Dị Năng, Sủng, Cổ Đại

Truyện Dài Lâu

Dài Lâu

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Phiền Não Của Vị Dẫn Đường Vạn Nhân Mê

Phiền Não Của Vị Dẫn Đường Vạn Nhân Mê

Chương 74

Thể loại: Dị Năng, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Bàn Lại Cách Xuyên Về Thời Nguyên Thuỷ Bị Tên Mọi Rợ Xiên

Bàn Lại Cách Xuyên Về Thời Nguyên Thuỷ Bị Tên Mọi Rợ Xiên

Chương 23

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Người Thắng Cuộc

Người Thắng Cuộc

Chương 51

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Rốt Cuộc Là Ai Cắn Tôi

Rốt Cuộc Là Ai Cắn Tôi

Chương 102

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Không Xong! Ngủ Quên Rồi!!

Không Xong! Ngủ Quên Rồi!!

Chương 67

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Tôi Xuyên Thư Thành Thị Vệ Thân Cận Của Nhân Vật Phản Diện

Tôi Xuyên Thư Thành Thị Vệ Thân Cận Của Nhân Vật Phản Diện

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Bần Tăng

Bần Tăng

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Ngược, Đam Mỹ

Truyện Từ Khi Có Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn

Từ Khi Có Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn

Chương 25

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Bậc Thầy Thẻ Sao

Bậc Thầy Thẻ Sao

Chương 21

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Nam Chính, Thỉnh Thẳng Lại!!!

Nam Chính, Thỉnh Thẳng Lại!!!

Chương 115

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Không Chăm Chỉ Đóng Phim Là Phải Về Nhà Sinh Con

Không Chăm Chỉ Đóng Phim Là Phải Về Nhà Sinh Con

Chương 27

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Tu Tiên Chi Tiên Ma Thể

Tu Tiên Chi Tiên Ma Thể

Chương 138

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Chym To Có Tác Cmn Dụng

Chym To Có Tác Cmn Dụng

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Kiếp Đoạn Trường

Kiếp Đoạn Trường

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Em Và Ác Quỷ

Em Và Ác Quỷ

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Ê! Hay Là Mình Quen Nhau Đi!

Ê! Hay Là Mình Quen Nhau Đi!

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Trộm Một Ngôi Sao

Trộm Một Ngôi Sao

FULL

Thể loại: Sắc, Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Trọng Sinh Chi Đế Sư

Trọng Sinh Chi Đế Sư

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Trọng Sinh Mạt Thế Công Lược

Trọng Sinh Mạt Thế Công Lược

FULL

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đam Mỹ