Truyện Đam Mỹ

Truyện Cùng Lão Đàn Ông Nhà Giàu Kết Hôn Trước Yêu Sau

Cùng Lão Đàn Ông Nhà Giàu Kết Hôn Trước Yêu Sau

Chương 76

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Lạc Trần

Lạc Trần

Chương 107

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng

Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng

Chương 142

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Có Một Thằng Đực Rựa Tên Trang
Truyện Dị Thế Lưu Đày

Dị Thế Lưu Đày

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Bệ Hạ, Nhận Mệnh Đi!

Bệ Hạ, Nhận Mệnh Đi!

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Nam Độc Giả Xuyên Nhầm Sinh Tử Văn Tổn Thương Không Dứt

Nam Độc Giả Xuyên Nhầm Sinh Tử Văn Tổn Thương Không Dứt

Chương 23

Thể loại: Cung Đấu, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Không Chăm Chỉ Đóng Phim Là Phải Về Nhà Sinh Con

Không Chăm Chỉ Đóng Phim Là Phải Về Nhà Sinh Con

Chương 43

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Lột Xác Sống Lại

Lột Xác Sống Lại

Chương 47

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Truyện Truyền Kỳ Phu Nhân

Truyền Kỳ Phu Nhân

Chương 202

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Đại Thúc Ngự Lang Chiến

Đại Thúc Ngự Lang Chiến

Chương 203

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Lại Lên Hot Search Vì Bị Thần Tượng Thả Thính

Lại Lên Hot Search Vì Bị Thần Tượng Thả Thính

Chương 99

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Tính Sư

Tính Sư

Chương 30

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Từ Khi Có Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn

Từ Khi Có Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn

Chương 37

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Căm Thù Nhà Giàu

Căm Thù Nhà Giàu

Chương 22

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Bàn Về Kết Cục Việc Cứu Lầm Nhân Vật Phản Diện

Bàn Về Kết Cục Việc Cứu Lầm Nhân Vật Phản Diện

Chương 120

Thể loại: Ngược, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Tinh Tế Chi Thượng Tướng Phu Nhân Thị Hắc Hộ

Tinh Tế Chi Thượng Tướng Phu Nhân Thị Hắc Hộ

Chương 332

Thể loại: Dị Năng, Sắc, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Tôi Xuyên Thư Thành Thị Vệ Thân Cận Của Nhân Vật Phản Diện

Tôi Xuyên Thư Thành Thị Vệ Thân Cận Của Nhân Vật Phản Diện

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Đánh Dấu Ngoài Ý Muốn

Đánh Dấu Ngoài Ý Muốn

FULL

Thể loại: Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày

Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày

Chương 64

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 55

Thể loại: Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Phán Quan

Phán Quan

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Truyện Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 132

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị