Truyện Đam Mỹ Mới

Truyện Con Mèo Cuối Cùng Trong Vũ Trụ

Con Mèo Cuối Cùng Trong Vũ Trụ

Chương 63

Thể loại: Đam Mỹ, Sủng

Truyện Xuyên Thư Chi Điều Hương Sư

Xuyên Thư Chi Điều Hương Sư

Chương 44

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện [Tầm Công Ký] Lương Thê Hiền Phụ

[Tầm Công Ký] Lương Thê Hiền Phụ

Chương 16

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Ảnh Đế Là Một Đứa Bé

Ảnh Đế Là Một Đứa Bé

Chương 25

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Trọng Sinh Để Kiếp Này Yêu Em

Trọng Sinh Để Kiếp Này Yêu Em

Chương 28

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Ngược

Truyện Nam Xấu Khó Gả

Nam Xấu Khó Gả

Chương 29

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Cổ Đại

Truyện Na Tra Đồng Nhân Ký

Na Tra Đồng Nhân Ký

Chương 35

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Sắc, Cổ Đại

Truyện Thượng Tướng! Chị Dâu Chưa Trưởng Thành!

Thượng Tướng! Chị Dâu Chưa Trưởng Thành!

Chương 20

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Truyện Muốn Đồ Đệ Thẳng, Sư Phụ Phải Lãnh Khốc

Muốn Đồ Đệ Thẳng, Sư Phụ Phải Lãnh Khốc

Chương 56

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Đàn Ông Đích Thực Không Giả Gay

Đàn Ông Đích Thực Không Giả Gay

Chương 62

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng Sinh

Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng Sinh

Chương 43

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Dị Năng

Truyện Ta Sinh Con Cho Tổng Tài

Ta Sinh Con Cho Tổng Tài

Chương 101

Thể loại: Đam Mỹ, Sủng, Ngược

Truyện Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc

Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc

Chương 45

Thể loại: Đam Mỹ, Sủng

Truyện Tinh Linh Kiểu Bây Giờ

Tinh Linh Kiểu Bây Giờ

FULL

Thể loại: Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Đông Bắc Tầm Bảo Chuột

Đông Bắc Tầm Bảo Chuột

Chương 38

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Giang Sơn Hứa Nhĩ

Giang Sơn Hứa Nhĩ

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngược, Đam Mỹ

Truyện Dưỡng Công Ký

Dưỡng Công Ký

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Hôm Nay Cũng Không Thể Ly Hôn Thành Công

Hôm Nay Cũng Không Thể Ly Hôn Thành Công

Chương 11

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Trẫm Xuyên Việt Rồi

Trẫm Xuyên Việt Rồi

Chương 74

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp

Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp

Chương 40

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Sủng

Truyện Đế Quốc Đệ Nhất Sủng Hôn

Đế Quốc Đệ Nhất Sủng Hôn

Chương 164

Thể loại: Teen, Đam Mỹ

Truyện Chưa Công Khai Đã Ly Hôn

Chưa Công Khai Đã Ly Hôn

Chương 43

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Ông Xã Trong Game Đòi Gặp Mặt, Làm Sao Đây?