Truyện Đam Mỹ

Truyện Gặp Phải Ma Tu, Thần Đều Khóc

Gặp Phải Ma Tu, Thần Đều Khóc

Chương 34

Thể loại: Trinh Thám, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Vừa Chạm Là Cháy

Vừa Chạm Là Cháy

Chương 64

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Toàn Thế Giới Đều Là Thần Trợ Công

Toàn Thế Giới Đều Là Thần Trợ Công

Chương 202

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 87

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Trà Sữa Vị Em

Trà Sữa Vị Em

Chương 88

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Cổ Tích Ở Lục Địa Fetia

Cổ Tích Ở Lục Địa Fetia

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Bạch Nguyệt Quang

Bạch Nguyệt Quang

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Báo Cáo Cải Cách Của Khách Sạn Yêu Quái

Báo Cáo Cải Cách Của Khách Sạn Yêu Quái

FULL

Thể loại: Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Mang Thai Con Của Tình Địch, Làm Sao Đây?

Mang Thai Con Của Tình Địch, Làm Sao Đây?

FULL

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Quỷ Súc Đại Lão Và Tiểu Yêu Tinh

Quỷ Súc Đại Lão Và Tiểu Yêu Tinh

FULL

Thể loại: Ngược, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Nhật Ký Đòi Lương Của Tiểu Phiên Dịch

Nhật Ký Đòi Lương Của Tiểu Phiên Dịch

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Thư Đến Từ Một Người Đàn Ông Xa Lạ

Thư Đến Từ Một Người Đàn Ông Xa Lạ

Chương 35

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Em Muốn Tin Tức Tố Của Anh

Em Muốn Tin Tức Tố Của Anh

Chương 80

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Ta Sinh Con Cho Tổng Tài

Ta Sinh Con Cho Tổng Tài

Chương 320

Thể loại: Đam Mỹ, Sủng, Ngược

Truyện Sốc! Sao Bảo Là Show Tài Năng Cơ Mà

Sốc! Sao Bảo Là Show Tài Năng Cơ Mà

Chương 73

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Sổ Tay Công Lược Vạn Người Mê

Sổ Tay Công Lược Vạn Người Mê

Chương 99

Thể loại: Ngược, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Thỉnh Quân Tự Trọng

Thỉnh Quân Tự Trọng

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Việt Thành Trúc Mã Pháo Hôi Của Vạn Nhân Mê

Xuyên Việt Thành Trúc Mã Pháo Hôi Của Vạn Nhân Mê

FULL

Thể loại: Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai

Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai

Chương 82

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Tình Chung

Tình Chung

Chương 18

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ

Truyện Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu

Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu

Chương 309

Thể loại: Cổ Đại, Sắc, Sủng, Tiên Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Lột Xác Sống Lại

Lột Xác Sống Lại

Chương 40

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Truyện Người Trong Khu Nhà Trọ Đều Là Gay
Truyện Uaag - Đội Điều Tra Tai Nạn Hàng Không

Uaag - Đội Điều Tra Tai Nạn Hàng Không

Chương 99

Thể loại: Trinh Thám, Đam Mỹ, Đô Thị