Truyện Đam Mỹ

Truyện Nam Xấu Khó Gả

Nam Xấu Khó Gả

Chương 75

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Cổ Đại

Truyện Chưa Công Khai Đã Ly Hôn

Chưa Công Khai Đã Ly Hôn

Chương 82

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Bro, Style Của Anh Không Đúng Lắm!

Bro, Style Của Anh Không Đúng Lắm!

Chương 32

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp

Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp

Chương 68

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Sủng

Truyện Lão Tướng

Lão Tướng

Chương 43

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Truyện Đàn Ông Đích Thực Không Giả Gay

Đàn Ông Đích Thực Không Giả Gay

Chương 100

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Producer Hàng Đầu Giới Điện Ảnh

Producer Hàng Đầu Giới Điện Ảnh

Chương 46

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Ma Đế Độc Tiên Bí Sử

Ma Đế Độc Tiên Bí Sử

Chương 86

Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Cổ Đại

Truyện Lột Xác Sống Lại

Lột Xác Sống Lại

Chương 39

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Truyện Chim Hoàng Yến

Chim Hoàng Yến

Chương 70

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Phụng Chỉ Béo Phì

Phụng Chỉ Béo Phì

Chương 84

Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Sủng, Cổ Đại

Truyện Này Quỷ Nhỏ, Lại Đây Ôm Một Cái!

Này Quỷ Nhỏ, Lại Đây Ôm Một Cái!

Chương 99

Thể loại: Đam Mỹ, Sắc, Sủng

Truyện Dĩ Thân Dưỡng Hồn

Dĩ Thân Dưỡng Hồn

Chương 70

Thể loại: Dị Năng, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Nhảy Disco Trên Mộ Phần Của Ngươi

Nhảy Disco Trên Mộ Phần Của Ngươi

Chương 25

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Nuôi Em Chỉ Là Chuyện Nhỏ

Nuôi Em Chỉ Là Chuyện Nhỏ

Chương 50

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Truyện Xuyên Qua Ai Nói Ta Là Yêu Nghiệt Đê Tiện

Xuyên Qua Ai Nói Ta Là Yêu Nghiệt Đê Tiện

Chương 52

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Quán Cơm Đêm Khuya

Quán Cơm Đêm Khuya

Chương 38

Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Tống Tâm

Tống Tâm

Chương 31

Thể loại: Sắc, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Người Chính Trực Ai Lại Yêu Thầm

Người Chính Trực Ai Lại Yêu Thầm

Chương 58

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Thế Thân Tình Nhân Đích Hoàn Mỹ Nghịch Tập
Truyện Làm Đến Khi Em Biết Mới Thôi

Làm Đến Khi Em Biết Mới Thôi

Chương 52

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai

Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai

Chương 66

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Vườn Thực Vật Quỷ Quái

Vườn Thực Vật Quỷ Quái

Chương 35

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Không Xong! Ngủ Quên Rồi!!

Không Xong! Ngủ Quên Rồi!!

Chương 40

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ