Truyện Đam Mỹ

Truyện Trước Ngày Công Khai, Lão Công Mất Trí Nhớ

Trước Ngày Công Khai, Lão Công Mất Trí Nhớ

Chương 99

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày

Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày

Chương 33

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Quán Cơm Tỳ Hưu, Chỉ Có Vào Không Có Ra

Quán Cơm Tỳ Hưu, Chỉ Có Vào Không Có Ra

Chương 83

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Rốt Cuộc Là Ai Cắn Tôi

Rốt Cuộc Là Ai Cắn Tôi

Chương 35

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại

Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại

Chương 48

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Bạc Vụ

Bạc Vụ

Chương 35

Thể loại: Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Vừa Chạm Là Cháy

Vừa Chạm Là Cháy

Chương 89

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Xinh Đẹp Như Vậy Mà Lại Là Alpha

Xinh Đẹp Như Vậy Mà Lại Là Alpha

Chương 44

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Ta Sinh Con Cho Tổng Tài

Ta Sinh Con Cho Tổng Tài

Chương 326

Thể loại: Đam Mỹ, Sủng, Ngược

Truyện Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 352

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Bạn Trai Tôi Là Quỷ Giết Người

Bạn Trai Tôi Là Quỷ Giết Người

Chương 12

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện [Naruto – Đồng Nhân] Quang Ám Điên Đảo

[Naruto – Đồng Nhân] Quang Ám Điên Đảo

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Sư Tôn Là Nghề Nghiệp Có Độ Nguy Hiểm Cao

Sư Tôn Là Nghề Nghiệp Có Độ Nguy Hiểm Cao

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Vô Vi Nhất Niệm

Vô Vi Nhất Niệm

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Kế Hoạch Dụ Dỗ

Kế Hoạch Dụ Dỗ

FULL

Thể loại: Sắc, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Em Muốn Tin Tức Tố Của Anh

Em Muốn Tin Tức Tố Của Anh

Chương 96

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Không Chăm Chỉ Đóng Phim Là Phải Về Nhà Sinh Con

Không Chăm Chỉ Đóng Phim Là Phải Về Nhà Sinh Con

Chương 12

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Từ Khi Có Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn

Từ Khi Có Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn

Chương 14

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Tâm Du Thán Hỏa Xuân

Tâm Du Thán Hỏa Xuân

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21

Thể loại: Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Sốc! Sao Bảo Là Show Tài Năng Cơ Mà

Sốc! Sao Bảo Là Show Tài Năng Cơ Mà

Chương 93

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Bản Hòa Tấu Bạc Hà

Bản Hòa Tấu Bạc Hà

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Cảm Ơn Bạn Cùng Phòng Tha Chết

Cảm Ơn Bạn Cùng Phòng Tha Chết

FULL

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ