Truyện Đam Mỹ Mới

Truyện Trở Thành Tra Công Trong Văn Ngược Tra

Trở Thành Tra Công Trong Văn Ngược Tra

Chương 7

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Ngược

Truyện Người Chính Trực Ai Lại Yêu Thầm

Người Chính Trực Ai Lại Yêu Thầm

Chương 44

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Trọng Sinh Để Kiếp Này Yêu Em

Trọng Sinh Để Kiếp Này Yêu Em

Chương 33

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Ngược

Truyện Nam Xấu Khó Gả

Nam Xấu Khó Gả

Chương 50

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Cổ Đại

Truyện Này Quỷ Nhỏ, Lại Đây Ôm Một Cái!

Này Quỷ Nhỏ, Lại Đây Ôm Một Cái!

Chương 69

Thể loại: Đam Mỹ, Sắc, Sủng

Truyện Nhị Tiến Chế

Nhị Tiến Chế

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Sắc

Truyện Đàn Ông Đích Thực Không Giả Gay

Đàn Ông Đích Thực Không Giả Gay

Chương 82

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Chưa Công Khai Đã Ly Hôn

Chưa Công Khai Đã Ly Hôn

Chương 53

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Con Mèo Cuối Cùng Trong Vũ Trụ

Con Mèo Cuối Cùng Trong Vũ Trụ

Chương 75

Thể loại: Đam Mỹ, Sủng

Truyện Làm Đến Khi Em Biết Mới Thôi

Làm Đến Khi Em Biết Mới Thôi

Chương 50

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Phụng Chỉ Béo Phì

Phụng Chỉ Béo Phì

Chương 49

Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Sủng, Cổ Đại

Truyện Dĩ Thân Dưỡng Hồn

Dĩ Thân Dưỡng Hồn

Chương 52

Thể loại: Dị Năng, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Lão Tướng

Lão Tướng

Chương 38

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Truyện Chim Hoàng Yến

Chim Hoàng Yến

Chương 67

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Nuôi Em Chỉ Là Chuyện Nhỏ

Nuôi Em Chỉ Là Chuyện Nhỏ

Chương 45

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Truyện Ông Xã Trong Game Đòi Gặp Mặt, Làm Sao Đây?
Truyện Có Vợ Có Con Có Giường Ấm

Có Vợ Có Con Có Giường Ấm

Chương 58

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược

Truyện Nếu Tôi Có Thể Chọn Cuộc Đời

Nếu Tôi Có Thể Chọn Cuộc Đời

Chương 40

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Ngược

Truyện Quán Cơm Đêm Khuya

Quán Cơm Đêm Khuya

Chương 34

Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Quả Nhiên Bài Tập Vẫn Quá Ít

Quả Nhiên Bài Tập Vẫn Quá Ít

Chương 80

Thể loại: Sắc, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp

Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp

Chương 62

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Sủng

Truyện Hôm Nay Cũng Không Thể Ly Hôn Thành Công

Hôm Nay Cũng Không Thể Ly Hôn Thành Công

Chương 20

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Lột Xác Sống Lại

Lột Xác Sống Lại

Chương 34

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Truyện Thế Thân Tình Nhân Đích Hoàn Mỹ Nghịch Tập