Truyện Đam Mỹ Mới

Truyện Lột Xác Sống Lại

Lột Xác Sống Lại

Chương 31

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Truyện Dĩ Thân Dưỡng Hồn

Dĩ Thân Dưỡng Hồn

Chương 43

Thể loại: Dị Năng, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Tống Tâm

Tống Tâm

Chương 23

Thể loại: Sắc, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Thế Thân Tình Nhân Đích Hoàn Mỹ Nghịch Tập
Truyện Nam Xấu Khó Gả

Nam Xấu Khó Gả

Chương 37

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Cổ Đại

Truyện Ảnh Đế Là Một Đứa Bé

Ảnh Đế Là Một Đứa Bé

Chương 41

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Thiếu Tướng Đế Quốc

Thiếu Tướng Đế Quốc

Chương 100

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Con Mèo Cuối Cùng Trong Vũ Trụ

Con Mèo Cuối Cùng Trong Vũ Trụ

Chương 67

Thể loại: Đam Mỹ, Sủng

Truyện Producer Hàng Đầu Giới Điện Ảnh

Producer Hàng Đầu Giới Điện Ảnh

Chương 19

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Bro, Style Của Anh Không Đúng Lắm!

Bro, Style Của Anh Không Đúng Lắm!

Chương 27

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Nuôi Em Chỉ Là Chuyện Nhỏ

Nuôi Em Chỉ Là Chuyện Nhỏ

Chương 37

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Truyện Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp

Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp

Chương 52

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Sủng

Truyện Xuyên Thư Chi Điều Hương Sư

Xuyên Thư Chi Điều Hương Sư

Chương 45

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Quốc Sư Là Thụ

Quốc Sư Là Thụ

Chương 13

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại

Truyện Trẫm Xuyên Việt Rồi

Trẫm Xuyên Việt Rồi

Chương 98

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Quả Nhiên Bài Tập Vẫn Quá Ít

Quả Nhiên Bài Tập Vẫn Quá Ít

Chương 71

Thể loại: Sắc, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Áp Lực Của Chưởng Môn Rất Lớn

Áp Lực Của Chưởng Môn Rất Lớn

Chương 3

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Đàn Ông Đích Thực Không Giả Gay

Đàn Ông Đích Thực Không Giả Gay

Chương 71

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân

Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân

Chương 84

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Sủng

Truyện Này Quỷ Nhỏ, Lại Đây Ôm Một Cái!

Này Quỷ Nhỏ, Lại Đây Ôm Một Cái!

Chương 14

Thể loại: Đam Mỹ, Sắc, Sủng

Truyện Không Xong! Ngủ Quên Rồi!!

Không Xong! Ngủ Quên Rồi!!

Chương 35

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Phụng Chỉ Béo Phì

Phụng Chỉ Béo Phì

Chương 39

Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Sủng, Cổ Đại

Truyện Chưa Công Khai Đã Ly Hôn

Chưa Công Khai Đã Ly Hôn

Chương 48

Thể loại: Đam Mỹ