Trang 5 - Truyện Cung Đấu

Truyện Đánh Đổi 10 Kiếp Để Yêu Chàng?

Đánh Đổi 10 Kiếp Để Yêu Chàng?

Chương 8

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Hoàng Quý Phi Kỳ Duyên Truyện!

Hoàng Quý Phi Kỳ Duyên Truyện!

Chương 35

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Từ Trưởng Nữ Thừa Tướng Đến Hoàng Hậu - Cực Phẩm Sủng Phi

Từ Trưởng Nữ Thừa Tướng Đến Hoàng Hậu - Cực Phẩm Sủng Phi

Chương 20

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Độc Sủng Thiên Kiều

Độc Sủng Thiên Kiều

Chương 82

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Nữ Hoàng Đế, Khờ Phu Quân

Nữ Hoàng Đế, Khờ Phu Quân

Chương 83

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Hoàng Đế Ngốc, Ta Yêu Chàng

Hoàng Đế Ngốc, Ta Yêu Chàng

Chương 4

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Độc Phi

Độc Phi

Chương 112

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Xuyên Qua Chi Ngự Y Vương Phi

Xuyên Qua Chi Ngự Y Vương Phi

Chương 21

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Manh Vương Độc Sủng Kiều Thê

Manh Vương Độc Sủng Kiều Thê

Chương 2

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Sủng, Cổ Đại

Truyện Đại Địa Chủ

Đại Địa Chủ

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Khóa Trường Mệnh

Khóa Trường Mệnh

Chương 12

Thể loại: Xuyên Không, Cung Đấu

Truyện Trùng Sinh Sủng Hậu

Trùng Sinh Sủng Hậu

Chương 126

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Trọng Sinh, Sủng, Cổ Đại

Truyện Hoàng Quyền

Hoàng Quyền

Chương 61

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Khuynh Thành Mỹ Nhân

Khuynh Thành Mỹ Nhân

Chương 28

Thể loại: Xuyên Không, Cung Đấu

Truyện Thịnh Thế Đích Phi

Thịnh Thế Đích Phi

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Cung Đấu, Quân Nhân

Truyện Hồ Điệp Tuyệt Sắc Đế Phi

Hồ Điệp Tuyệt Sắc Đế Phi

Chương 14

Thể loại: Ngắn, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Hoa Thị Chiêu Nguyệt

Hoa Thị Chiêu Nguyệt

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Cách Làm Sủng Phi

Cách Làm Sủng Phi

Chương 85

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Sủng, Cổ Đại

Truyện Yêu Yêu Hận Hận: Ngu Tình Điệp Tử Đóa

Yêu Yêu Hận Hận: Ngu Tình Điệp Tử Đóa

FULL

Thể loại: Cung Đấu, Sủng, Ngược, Cổ Đại

Truyện Làm Phi

Làm Phi

Chương 186

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Chân Mệnh Hoàng Hậu

Chân Mệnh Hoàng Hậu

Chương 75

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Quận Vương Phi Phúc Hắc

Quận Vương Phi Phúc Hắc

Chương 25

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Cung Đấu, Sủng, Cổ Đại

Truyện Thịnh Thế Đế Sủng: Đích Nữ Hoàng Hậu

Thịnh Thế Đế Sủng: Đích Nữ Hoàng Hậu

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Sủng, Cổ Đại

Truyện Tà Vương Cưng Chiều, Độc Phi Thực Khuynh Thành

Tà Vương Cưng Chiều, Độc Phi Thực Khuynh Thành

Chương 22

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ Đại