Trang 5 - Truyện Cung Đấu

Truyện Quận Vương Phi Phúc Hắc

Quận Vương Phi Phúc Hắc

Chương 25

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Cung Đấu, Sủng, Cổ Đại

Truyện Thịnh Thế Đế Sủng: Đích Nữ Hoàng Hậu

Thịnh Thế Đế Sủng: Đích Nữ Hoàng Hậu

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Sủng, Cổ Đại

Truyện Tà Vương Cưng Chiều, Độc Phi Thực Khuynh Thành

Tà Vương Cưng Chiều, Độc Phi Thực Khuynh Thành

Chương 22

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Ô Hô! Gian Thần Lộng Quyền

Ô Hô! Gian Thần Lộng Quyền

Chương 80

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu

Truyện Nàng Phi Chuyên Sủng Của Vương Gia Ngốc

Nàng Phi Chuyên Sủng Của Vương Gia Ngốc

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Trọng Sinh, Sủng, Ngược

Truyện Nhật Ký Xoay Người Ở Hậu Cung

Nhật Ký Xoay Người Ở Hậu Cung

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Cung Đấu, Trọng Sinh

Truyện Nịnh Thần Lăng Tiêu

Nịnh Thần Lăng Tiêu

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Hoàng Huyết Khúc Chi Tiêu Dao Nhạc

Hoàng Huyết Khúc Chi Tiêu Dao Nhạc

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Đại Đường Hậu Phi Truyện Chi Trân Châu Truyền Kỳ

Đại Đường Hậu Phi Truyện Chi Trân Châu Truyền Kỳ

Chương 8

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Chuyện Tình Xưa Trong Những Năm Thành Hóa

Chuyện Tình Xưa Trong Những Năm Thành Hóa

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Thái Hậu Chọn Phu Thiên Thiên Tuế

Thái Hậu Chọn Phu Thiên Thiên Tuế

Chương 76

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu

Truyện Hiền Thần Nan Vi

Hiền Thần Nan Vi

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Khanh Mỵ Thiên Hạ

Khanh Mỵ Thiên Hạ

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Cuộc Sống Tại Triều Thanh

Cuộc Sống Tại Triều Thanh

Chương 60

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Viên Tam Công Tử Trọng Sinh

Viên Tam Công Tử Trọng Sinh

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Trọng Sinh, Ngược, Cổ Đại

Truyện Tiểu Phì Thu Chủ Luôn Muốn Ăn Ta

Tiểu Phì Thu Chủ Luôn Muốn Ăn Ta

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Trùng Sinh Chi Đế Vương: Gian Phu Thuần Manh Hậu

Trùng Sinh Chi Đế Vương: Gian Phu Thuần Manh Hậu

Chương 4

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Cung Đấu, Trọng Sinh, Sủng, Ngược, Cổ Đại

Truyện Ngự Tứ Lương Y

Ngự Tứ Lương Y

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Ai Yêu Ai

Ai Yêu Ai

Chương 124

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Trùng Sinh Meo Meo Meo

Trùng Sinh Meo Meo Meo

Chương 87

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Hệ Thống Sủng Phi Thứ Ha

Hệ Thống Sủng Phi Thứ Ha

Chương 22

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Sủng

Truyện Hậu Cung Kế

Hậu Cung Kế

Chương 164

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Công Chúa Đến Rồi, Quần Thần Cẩn Thận!

Công Chúa Đến Rồi, Quần Thần Cẩn Thận!

Chương 4

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Tiện Thiếp Của Vương Gia

Tiện Thiếp Của Vương Gia

Chương 58

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại