Truyện Cung Phi Thượng Vị Ký

Chương 185

Truyện Cung Nữ Thượng Vị Ký

Chương 8

Truyện Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc: Thiên Tài Tiểu Vương Phi

FULL

Truyện Dưỡng Sủng Hậu

Chương 1

Truyện Hoàng Hậu Tinh Nghịch! Trẫm Rất Yêu Nàng

Chương 1

Truyện Thế Nào Là Hiền Thê

FULL

Truyện Xuyên Về Làm Sủng Phi

FULL

Truyện Vị Ương Trầm Phù

Drop

Truyện Nhàn Thê Đương Gia

FULL

Truyện Thiên Hạ Đệ Nhất Sủng Phi

Drop

Truyện Ba Lần Đi Thi Thái Tử Phi

FULL

Truyện Phượng Huyết

Chương 3

Truyện Thập Nữ

Chương 8

Truyện Hoàng Quý Phi

Chương 4

Truyện Hoàng Thượng Ngươi Bị Hưu

Chương 37

Truyện Nhân Gian Kỳ Mộng

Chương 10

Truyện Trọng Sinh Chi Thanh Thái Tử Phi

FULL

Truyện Độc Sủng 2

Chương 46

Truyện Hậu Cung Thăng Cấp Ký

Chương 27

Truyện Chuyện Xưa Theo Gió Bay

Chương 2

Truyện Ác Bá Nương Tử Cùng Hậu Cung Nhóm

Chương 34

Truyện Ngưng Hoan 2: Loạn Vũ (凝欢2: 乱舞)

FULL

Truyện Hoàng Cung Ký Sự

FULL

Truyện Hoàng Tỷ Thành Thê Ký

Chương 19