Trang 3 - Truyện Cung Đấu

Truyện Sổ Tay Thượng Vị Hậu Cung

Sổ Tay Thượng Vị Hậu Cung

Chương 72

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Nhiếp Chính Vương Phi

Nhiếp Chính Vương Phi

Chương 30

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Trọng Sinh

Truyện Lão Bà Đại Tướng Quân, Ta Chờ Nàng Hồi Kinh

Lão Bà Đại Tướng Quân, Ta Chờ Nàng Hồi Kinh

Chương 2

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình

Truyện Kinh Thế Độc Hậu: Ác Lang Thiếu Dạy Dỗ

Kinh Thế Độc Hậu: Ác Lang Thiếu Dạy Dỗ

Chương 6

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Sủng, Cổ Đại

Truyện Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 281

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Cung Đấu, Trọng Sinh, Sủng, Cổ Đại

Truyện Giang Sơn Hứa Nhĩ

Giang Sơn Hứa Nhĩ

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngược, Đam Mỹ

Truyện Thương Tang Tri Cẩm Hoa

Thương Tang Tri Cẩm Hoa

Chương 45

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Kiếm Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Vương Phi Như Thủy

Vương Phi Như Thủy

Chương 49

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Bệ Hạ, Không Thể!!

Bệ Hạ, Không Thể!!

Chương 82

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Hậu Cung Tranh Sủng Truyện

Hậu Cung Tranh Sủng Truyện

Chương 90

Thể loại: Teen, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Ngưng Hoan, Trục Hoan Ký

Ngưng Hoan, Trục Hoan Ký

Chương 47

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Bình Thiên Hạ

Bình Thiên Hạ

Chương 155

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện [Thanh Xuyên Chi Dận Tộ] Đại Thanh Đệ Nhất Hoàn Khố

[Thanh Xuyên Chi Dận Tộ] Đại Thanh Đệ Nhất Hoàn Khố

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Cung Đấu

Truyện [Đam Mỹ] Quân Lâm Thiên Hạ

[Đam Mỹ] Quân Lâm Thiên Hạ

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Cung Đình Huyết: Toàn Quân Thiên Hạ

Cung Đình Huyết: Toàn Quân Thiên Hạ

Chương 73

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Thân Là Một Tên Hôn Quân

Thân Là Một Tên Hôn Quân

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Bạo Quân Nam Hậu

Bạo Quân Nam Hậu

Chương 1

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi

Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Thịnh Thế Độc Sủng Chi Đệ Nhất Nam Hậu

Thịnh Thế Độc Sủng Chi Đệ Nhất Nam Hậu

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Cung Đấu, Sủng, Ngược, Cổ Đại

Truyện Tòng Long

Tòng Long

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Sủng, Cổ Đại

Truyện Hoàng Ân Hạo Đãng

Hoàng Ân Hạo Đãng

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Thịnh Thế Đế Vương Phi

Thịnh Thế Đế Vương Phi

Chương 20

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Tàng Châu

Tàng Châu

Chương 2

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Cung Đấu, Trọng Sinh, Sủng, Cổ Đại

Truyện Quận Vương Đáng Thương

Quận Vương Đáng Thương

Chương 5

Thể loại: Cung Đấu, Cổ Đại