Truyện Ảnh Ma Dị Nhân

Chương 2

Truyện Thục Nữ Dụ Phu

Chương 31

Truyện Nhật Ký Phản Công Của Hậu Phi

FULL

Truyện Bản Cung Số Khổ, Luôn Có Điêu Dân Muốn Hại Bản Cung

Chương 44

Truyện Trọng Sinh Tầm An

FULL

Truyện Yêu Hậu - Xem Trẫm Thu Phục Nàng Thế Nào?!

Chương 44

Truyện Cá Nhỏ Ăn Lươn Lớn

FULL

Truyện Đế Vương Đạo

Chương 6

Truyện Bát Bảo Trang

FULL

Truyện Phượng Hoàng Trở Về

FULL

Truyện Công Lược Tra Công

Chương 31

Truyện Lui Lui Lui Lui Ra

Chương 11

Truyện Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế

Chương 142

Truyện Tử Bi Khúc

Chương 34

Truyện Ngại Gì Huýt Sáo Mà Từ Từ Đi

FULL

Truyện Đại Ngụy Cung Đình

Chương 75

Truyện Trọng Sinh Sủng Phi

FULL

Truyện Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế

Chương 410

Truyện Trọng Sinh Chỉ Hoàng Hậu Vi Tôn

Chương 11

Truyện Giấc Mộng Đế Vương

FULL

Truyện Trùng Sinh Mạnh Nhất Cung Phi

Chương 27

Truyện Đánh Đổi 10 Kiếp Để Yêu Chàng?

Chương 8

Truyện Hoàng Quý Phi Kỳ Duyên Truyện!

Chương 35

Truyện Từ Trưởng Nữ Thừa Tướng Đến Hoàng Hậu - Cực Phẩm Sủng Phi

Chương 20