Trang 2 - Truyện Cung Đấu

Truyện Phượng Hoàng Huyết Lệ

Phượng Hoàng Huyết Lệ

Chương 118

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình

Truyện Phế Hoàng Hậu

Phế Hoàng Hậu

Chương 17

Thể loại: Cung Đấu, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Quốc Sắc Sinh Hương

Quốc Sắc Sinh Hương

Chương 147

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Trọng Sinh Chi Quý Nữ Vương Phi

Trọng Sinh Chi Quý Nữ Vương Phi

Chương 34

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Trọng Sinh, Sủng, Cổ Đại

Truyện Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi

Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi

Chương 174

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Vương Gia, Vương Phi Muốn Cưới Thêm Người Khác

Vương Gia, Vương Phi Muốn Cưới Thêm Người Khác

Chương 339

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Con Đường Vinh Hoa Của Thái Tử Phi

Con Đường Vinh Hoa Của Thái Tử Phi

Chương 155

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Chương 132

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Thế Tử Hàn Tư Ân

Thế Tử Hàn Tư Ân

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Dị Năng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Nương Nương Lại Tìm Đường Chết

Nương Nương Lại Tìm Đường Chết

Chương 58

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Tung Hoành Cổ Đại

Tung Hoành Cổ Đại

Chương 270

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Lăng Uyên Cầu Mặc

Lăng Uyên Cầu Mặc

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Sủng, Trinh Thám, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Quân Vương Ngự Nữ

Quân Vương Ngự Nữ

Chương 265

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu

Truyện Chiến Trường Hậu Cung

Chiến Trường Hậu Cung

Chương 122

Thể loại: Cung Đấu

Truyện Quyền Thần Dưỡng Thành

Quyền Thần Dưỡng Thành

Chương 72

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Bản Cung Số Khổ, Luôn Có Điêu Dân Muốn Hại Bản Cung

Bản Cung Số Khổ, Luôn Có Điêu Dân Muốn Hại Bản Cung

Chương 54

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Ngược, Trọng Sinh

Truyện Thục Nữ Dụ Phu

Thục Nữ Dụ Phu

Chương 63

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Quân Tâm - Phù Dung Diệc Hữu Khuynh Thành Sắc

Quân Tâm - Phù Dung Diệc Hữu Khuynh Thành Sắc

Chương 23

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Nhất Niệm Trường Khanh

Nhất Niệm Trường Khanh

Chương 46

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Đế Hậu

Đế Hậu

Chương 19

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Sủng, Cổ Đại

Truyện Sủng Quan Lục Cung: Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi

Sủng Quan Lục Cung: Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi

Chương 402

Thể loại: Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Nhân Duyên Tiền Định

Nhân Duyên Tiền Định

Chương 78

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Thiên Hậu Trở Về

Thiên Hậu Trở Về

Chương 399

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu

Truyện Tĩnh Xu

Tĩnh Xu

Chương 8

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu