Truyện Cung Đấu Mới

Truyện Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần

Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần

Chương 36

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình

Truyện Quân Tâm - Phù Dung Diệc Hữu Khuynh Thành Sắc

Quân Tâm - Phù Dung Diệc Hữu Khuynh Thành Sắc

Chương 16

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Sổ Tay Thượng Vị Hậu Cung

Sổ Tay Thượng Vị Hậu Cung

Chương 70

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Sủng Quan Lục Cung: Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi

Sủng Quan Lục Cung: Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi

Chương 363

Thể loại: Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Chiến Trường Hậu Cung

Chiến Trường Hậu Cung

Chương 106

Thể loại: Cung Đấu

Truyện Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Chương 87

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Nhân Duyên Tiền Định

Nhân Duyên Tiền Định

Chương 76

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Bản Cung Số Khổ, Luôn Có Điêu Dân Muốn Hại Bản Cung

Bản Cung Số Khổ, Luôn Có Điêu Dân Muốn Hại Bản Cung

Chương 53

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Trọng Sinh, Ngược, Cổ Đại

Truyện Nhiếp Chính Vương Phi

Nhiếp Chính Vương Phi

Chương 29

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Trọng Sinh

Truyện Thiên Hậu Trở Về

Thiên Hậu Trở Về

Chương 306

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu

Truyện [Ngôn Tình] Mị Hoạn

[Ngôn Tình] Mị Hoạn

Chương 37

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Sủng, Cổ Đại

Truyện Lão Bà Đại Tướng Quân, Ta Chờ Nàng Hồi Kinh

Lão Bà Đại Tướng Quân, Ta Chờ Nàng Hồi Kinh

Chương 2

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình

Truyện Duyên Như Mộng: Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt

Duyên Như Mộng: Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt

Chương 172

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Vương Gia, Vương Phi Muốn Cưới Thêm Người Khác

Vương Gia, Vương Phi Muốn Cưới Thêm Người Khác

Chương 326

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Thục Nữ Dụ Phu

Thục Nữ Dụ Phu

Chương 63

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Sủng, Cổ Đại

Truyện Kinh Thế Độc Hậu: Ác Lang Thiếu Dạy Dỗ

Kinh Thế Độc Hậu: Ác Lang Thiếu Dạy Dỗ

Chương 6

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Sủng, Cổ Đại

Truyện Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 281

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Cung Đấu, Trọng Sinh, Sủng, Cổ Đại

Truyện Giang Sơn Hứa Nhĩ

Giang Sơn Hứa Nhĩ

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngược, Đam Mỹ

Truyện Quốc Sắc Sinh Hương

Quốc Sắc Sinh Hương

Chương 123

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Thương Tang Tri Cẩm Hoa

Thương Tang Tri Cẩm Hoa

Chương 45

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Kiếm Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Vương Phi Như Thủy

Vương Phi Như Thủy

Chương 49

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Bệ Hạ, Không Thể!!

Bệ Hạ, Không Thể!!

Chương 82

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Hậu Cung Tranh Sủng Truyện

Hậu Cung Tranh Sủng Truyện

Chương 90

Thể loại: Teen, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Phế Hoàng Hậu

Phế Hoàng Hậu

Chương 8

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Trọng Sinh