Truyện Cung Đấu

Truyện Bạch Quả Chi Đồng Nhân Thiếu Niên Ca Hành

Bạch Quả Chi Đồng Nhân Thiếu Niên Ca Hành

Chương 79

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sủng, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 127

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Vương Gia, Vương Phi Muốn Cưới Thêm Người Khác

Vương Gia, Vương Phi Muốn Cưới Thêm Người Khác

Chương 337

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Chương 100

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình

Truyện Nương Nương Lại Tìm Đường Chết

Nương Nương Lại Tìm Đường Chết

Chương 46

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Vấn Đỉnh Cung Khuyết

Vấn Đỉnh Cung Khuyết

Chương 64

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình

Truyện Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi

Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi

Chương 100

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Quân Vương Ngự Nữ

Quân Vương Ngự Nữ

Chương 265

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu

Truyện Kiều Nữ Lâm Gia

Kiều Nữ Lâm Gia

Chương 100

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Chiến Trường Hậu Cung

Chiến Trường Hậu Cung

Chương 122

Thể loại: Cung Đấu

Truyện Quyền Thần Dưỡng Thành

Quyền Thần Dưỡng Thành

Chương 72

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Tung Hoành Cổ Đại

Tung Hoành Cổ Đại

Chương 270

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Con Đường Vinh Hoa Của Thái Tử Phi

Con Đường Vinh Hoa Của Thái Tử Phi

Chương 100

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Trọng Sinh Chi Quý Nữ Vương Phi

Trọng Sinh Chi Quý Nữ Vương Phi

Chương 33

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Trọng Sinh, Sủng, Cổ Đại

Truyện Bản Cung Số Khổ, Luôn Có Điêu Dân Muốn Hại Bản Cung

Bản Cung Số Khổ, Luôn Có Điêu Dân Muốn Hại Bản Cung

Chương 54

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Ngược, Trọng Sinh

Truyện Thục Nữ Dụ Phu

Thục Nữ Dụ Phu

Chương 63

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Quân Tâm - Phù Dung Diệc Hữu Khuynh Thành Sắc

Quân Tâm - Phù Dung Diệc Hữu Khuynh Thành Sắc

Chương 23

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Nhất Niệm Trường Khanh

Nhất Niệm Trường Khanh

Chương 46

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Đế Hậu

Đế Hậu

Chương 19

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Sủng, Cổ Đại

Truyện Phượng Hoàng Huyết Lệ

Phượng Hoàng Huyết Lệ

Chương 95

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình

Truyện Sủng Quan Lục Cung: Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi

Sủng Quan Lục Cung: Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi

Chương 402

Thể loại: Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Chương 100

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Tàng Ngọc Nạp Châu

Tàng Ngọc Nạp Châu

Chương 100

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Sủng

Truyện Nhân Duyên Tiền Định

Nhân Duyên Tiền Định

Chương 78

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ Đại