Truyện Cung Đấu

Truyện Nương Nương Lại Tìm Đường Chết

Nương Nương Lại Tìm Đường Chết

Chương 74

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Nam Độc Giả Xuyên Nhầm Sinh Tử Văn Tổn Thương Không Dứt

Nam Độc Giả Xuyên Nhầm Sinh Tử Văn Tổn Thương Không Dứt

Chương 25

Thể loại: Cung Đấu, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Nữ Quyền Anh Xuyên Thành Cô Gái Nông Thôn

Nữ Quyền Anh Xuyên Thành Cô Gái Nông Thôn

Chương 10

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Kiều Nữ Lâm Gia

Kiều Nữ Lâm Gia

Chương 166

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 214

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Chương 169

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình

Truyện Bạo Quân Gặp Gỡ Cố Chấp Cuồng

Bạo Quân Gặp Gỡ Cố Chấp Cuồng

Chương 50

Thể loại: Cung Đấu, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Quyền Thần Dưỡng Thành

Quyền Thần Dưỡng Thành

Chương 73

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi

Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi

Chương 203

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Lãnh Thảo Hàm Trì

Lãnh Thảo Hàm Trì

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Hoàng Hậu Vô Đức

Hoàng Hậu Vô Đức

FULL

Thể loại: Cung Đấu, Ngôn Tình, Sắc

Truyện Hoàng Đế Càng Muốn Cưng Chiều Nàng

Hoàng Đế Càng Muốn Cưng Chiều Nàng

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Độc Phi

Độc Phi

Chương 113

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Tạc Niên

Tạc Niên

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngược, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Muốn Ngủ Liền Ngủ

Muốn Ngủ Liền Ngủ

FULL

Thể loại: Cung Đấu, Đam Mỹ

Truyện Thủy Long Ngâm

Thủy Long Ngâm

FULL

Thể loại: Cung Đấu, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Thương Tiến Tửu

Thương Tiến Tửu

Chương 282

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Bảo Bối Là Công Chúa Điện Hạ

Bảo Bối Là Công Chúa Điện Hạ

Chương 18

Thể loại: Cung Đấu

Truyện Bảy Đêm Thánh Sủng Tại Lãnh Cung

Bảy Đêm Thánh Sủng Tại Lãnh Cung

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Sắc, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Diện Thủ

Diện Thủ

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sắc

Truyện Hôm Nay Tướng Quân Muốn Tạo Phản

Hôm Nay Tướng Quân Muốn Tạo Phản

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngược, Đam Mỹ

Truyện Sau Khi Gả Cho Bạo Quân Ta Mỗi Ngày Đều Nghĩ Mình Đang Thủ Tiết

Sau Khi Gả Cho Bạo Quân Ta Mỗi Ngày Đều Nghĩ Mình Đang Thủ Tiết

Chương 28

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Hoàng Phi Nhất Tiếu Khuynh Thành

Hoàng Phi Nhất Tiếu Khuynh Thành

Chương 246

Thể loại: Cung Đấu, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 215

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Xuyên Không