Truyện Cung Đấu

Truyện Chiến Trường Hậu Cung

Chiến Trường Hậu Cung

Chương 111

Thể loại: Cung Đấu

Truyện Quyền Thần Dưỡng Thành

Quyền Thần Dưỡng Thành

Chương 70

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Quân Tâm - Phù Dung Diệc Hữu Khuynh Thành Sắc

Quân Tâm - Phù Dung Diệc Hữu Khuynh Thành Sắc

Chương 22

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Sủng Quan Lục Cung: Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi

Sủng Quan Lục Cung: Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi

Chương 402

Thể loại: Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Chương 100

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Trọng Sinh Chi Quý Nữ Vương Phi

Trọng Sinh Chi Quý Nữ Vương Phi

Chương 31

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Trọng Sinh, Sủng, Cổ Đại

Truyện Tàng Ngọc Nạp Châu

Tàng Ngọc Nạp Châu

Chương 100

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Sủng

Truyện Nhân Duyên Tiền Định

Nhân Duyên Tiền Định

Chương 78

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Thiên Hậu Trở Về

Thiên Hậu Trở Về

Chương 399

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu

Truyện Tĩnh Xu

Tĩnh Xu

Chương 8

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu

Truyện Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần

Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần

Chương 100

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình

Truyện Vương Gia, Vương Phi Muốn Cưới Thêm Người Khác

Vương Gia, Vương Phi Muốn Cưới Thêm Người Khác

Chương 330

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Sổ Tay Thượng Vị Hậu Cung

Sổ Tay Thượng Vị Hậu Cung

Chương 72

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Bản Cung Số Khổ, Luôn Có Điêu Dân Muốn Hại Bản Cung

Bản Cung Số Khổ, Luôn Có Điêu Dân Muốn Hại Bản Cung

Chương 54

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Trọng Sinh, Ngược, Cổ Đại

Truyện Nhiếp Chính Vương Phi

Nhiếp Chính Vương Phi

Chương 30

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Trọng Sinh

Truyện Lão Bà Đại Tướng Quân, Ta Chờ Nàng Hồi Kinh

Lão Bà Đại Tướng Quân, Ta Chờ Nàng Hồi Kinh

Chương 2

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình

Truyện Duyên Như Mộng: Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt

Duyên Như Mộng: Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt

Chương 172

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Thục Nữ Dụ Phu

Thục Nữ Dụ Phu

Chương 63

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Sủng, Cổ Đại

Truyện Kinh Thế Độc Hậu: Ác Lang Thiếu Dạy Dỗ

Kinh Thế Độc Hậu: Ác Lang Thiếu Dạy Dỗ

Chương 6

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Sủng, Cổ Đại

Truyện Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 281

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Cung Đấu, Trọng Sinh, Sủng, Cổ Đại

Truyện Giang Sơn Hứa Nhĩ

Giang Sơn Hứa Nhĩ

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngược, Đam Mỹ

Truyện Quốc Sắc Sinh Hương

Quốc Sắc Sinh Hương

Chương 123

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Thương Tang Tri Cẩm Hoa

Thương Tang Tri Cẩm Hoa

Chương 45

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Kiếm Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Vương Phi Như Thủy

Vương Phi Như Thủy

Chương 49

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại