Cổ Đại Full

Truyện Hiền Thê Ngốc Nghếch

Hiền Thê Ngốc Nghếch

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Xuyên Việt Chi Ngoan Ngoãn Tiểu Phu Lang

Xuyên Việt Chi Ngoan Ngoãn Tiểu Phu Lang

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Tôi Xuyên Thư Thành Thị Vệ Thân Cận Của Nhân Vật Phản Diện

Tôi Xuyên Thư Thành Thị Vệ Thân Cận Của Nhân Vật Phản Diện

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Bạo Quân Ôn Nhu – Thiên Hạ Làm Sính Lễ

Bạo Quân Ôn Nhu – Thiên Hạ Làm Sính Lễ

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Văn Thuyết

Văn Thuyết

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp

Truyện Em Gái Của Gian Thần

Em Gái Của Gian Thần

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Phượng Hoàng Tại Thượng

Phượng Hoàng Tại Thượng

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Tàn Nô

Tàn Nô

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần

Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình

Truyện Giang Bắc Nữ Phỉ

Giang Bắc Nữ Phỉ

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Hoa Tàn Hoa Khai

Hoa Tàn Hoa Khai

FULL

Thể loại: Cổ Đại

Truyện [Đam Mỹ] Tứ Hôn

[Đam Mỹ] Tứ Hôn

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Sủng

Truyện Bần Tăng

Bần Tăng

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Ngược, Đam Mỹ

Truyện Trọng Sinh Chi Đế Sư

Trọng Sinh Chi Đế Sư

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Làm Nô

Làm Nô

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Cổ Đại

Truyện Mai Trắng Trong Tuyết

Mai Trắng Trong Tuyết

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Quân Lâm Dưới Thành

Quân Lâm Dưới Thành

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Nhất Kiếm Sương Hàn

Nhất Kiếm Sương Hàn

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Trinh Thám, Đam Mỹ

Truyện Trọng Sinh Chi Hoàn Khố

Trọng Sinh Chi Hoàn Khố

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Xảo Phi Câu Phu

Xảo Phi Câu Phu

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Cầu Được Ước Thấy: Thái Giám Biến Hình

Cầu Được Ước Thấy: Thái Giám Biến Hình

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Xuyên Thời Không, Là Bạn Hay Đối Thủ

Xuyên Thời Không, Là Bạn Hay Đối Thủ

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Hầu Môn Kiêu Nữ

Hầu Môn Kiêu Nữ

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Kế Thê

Kế Thê

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Sủng, Xuyên Không