Cổ Đại Full Mới

Truyện Dây Dưa Cùng Người Bên Nhau Trọn Đời
Truyện Làm Nô

Làm Nô

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Cổ Đại

Truyện Giang Sơn Hứa Nhĩ

Giang Sơn Hứa Nhĩ

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngược, Đam Mỹ

Truyện Công Chúa Hòa Thân

Công Chúa Hòa Thân

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Xuyên Việt Chi Hoàn Khố Nữ

Xuyên Việt Chi Hoàn Khố Nữ

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi!

Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi!

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Thật Ư? Thật Ư? Phải Là Hồng Phai Xanh Thắm

Thật Ư? Thật Ư? Phải Là Hồng Phai Xanh Thắm

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Trưởng Công Chúa Trùng Sinh

Trưởng Công Chúa Trùng Sinh

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Sắc, Trọng Sinh

Truyện Hệ Thống, Chạy Mau~!!!

Hệ Thống, Chạy Mau~!!!

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Sắc, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Cửu Gia Đừng Làm Vậy

Cửu Gia Đừng Làm Vậy

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Hòa Thượng Mặt Đỏ

Hòa Thượng Mặt Đỏ

FULL

Thể loại: Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Mẫu Nghi Thiên Hạ: Bất Tài Bất Sắc

Mẫu Nghi Thiên Hạ: Bất Tài Bất Sắc

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Dạ Hành Ca

Dạ Hành Ca

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Nguyệt Mê Tân Độ (Trăng Mờ Bến Cũ)

Nguyệt Mê Tân Độ (Trăng Mờ Bến Cũ)

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại

Truyện Xú Giai Nhân

Xú Giai Nhân

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Cổ Đại

Truyện [Ngôn Tình] Đọa Tiên

[Ngôn Tình] Đọa Tiên

FULL

Thể loại: Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Xuyên Không, Sủng, Cổ Đại

Truyện Tâm Sinh

Tâm Sinh

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại

Truyện [Đam Mỹ] Quân Lâm Thiên Hạ

[Đam Mỹ] Quân Lâm Thiên Hạ

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Mỗi Ngày Đều Phải Phòng Ngừa Đồ Đệ Hắc Hóa

Mỗi Ngày Đều Phải Phòng Ngừa Đồ Đệ Hắc Hóa

FULL

Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Thân Là Một Tên Hôn Quân

Thân Là Một Tên Hôn Quân

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Đào Nguyệt Mỹ Nhân

Đào Nguyệt Mỹ Nhân

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Ác Độc Nữ Xứng

Ác Độc Nữ Xứng

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Rượu Chàng Tiên

Rượu Chàng Tiên

FULL

Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Ngược, Cổ Đại

Truyện Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi

Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Trọng Sinh, Cổ Đại