Cổ Đại Full

Truyện Mỹ Nhân Tâm Xà: Bất Thành Uyên Ương

Mỹ Nhân Tâm Xà: Bất Thành Uyên Ương

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Cổ Đại

Truyện Thanh Lâu - Phá Quân

Thanh Lâu - Phá Quân

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Khi Quân Vi Hoàng

Khi Quân Vi Hoàng

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Sắc, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Trọng Sinh Dị Thế Chi Điền Viên Kí

Trọng Sinh Dị Thế Chi Điền Viên Kí

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Trọng Sinh Chi Phu Lang Nghĩ Ta Là Tra Nam

Trọng Sinh Chi Phu Lang Nghĩ Ta Là Tra Nam

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Hoàng Huynh Tại Thượng

Hoàng Huynh Tại Thượng

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Nam Xấu Khó Gả

Nam Xấu Khó Gả

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Qua Thành Mỹ Xà

Xuyên Qua Thành Mỹ Xà

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện [Đam Mỹ] Thiên Tử

[Đam Mỹ] Thiên Tử

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Vấn Trần

Vấn Trần

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Miên Miên

Miên Miên

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Tướng Quân Thích Đọc Sách Cấm

Tướng Quân Thích Đọc Sách Cấm

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Phù Thủy Chi Tâm

Phù Thủy Chi Tâm

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Lung Linh Ảnh

Lung Linh Ảnh

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Sắc, Đam Mỹ

Truyện Nhất Kiếm Sương Hàn

Nhất Kiếm Sương Hàn

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Trinh Thám, Đam Mỹ

Truyện Vọng Nguyệt

Vọng Nguyệt

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Quân Lâm Dưới Thành

Quân Lâm Dưới Thành

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Bằng Lan Giang Nguyệt

Bằng Lan Giang Nguyệt

FULL

Thể loại: Cổ Đại

Truyện Hoàng Kim Đài

Hoàng Kim Đài

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Sủng

Truyện Bỏ Rơi Vương Phi

Bỏ Rơi Vương Phi

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Nợ Hồng Nhan (Yên Chi Trái)

Nợ Hồng Nhan (Yên Chi Trái)

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình

Truyện Thiên Thế Khúc

Thiên Thế Khúc

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Tiến Công Sủng Phi

Tiến Công Sủng Phi

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình