Trang 7 - Truyện Cổ Đại

Truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 89

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Tiểu Thất Bên Cố Đại Nhân

Tiểu Thất Bên Cố Đại Nhân

Chương 19

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Lạn Kha Kì Duyên

Lạn Kha Kì Duyên

Chương 100

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

Truyện Nam Chủ Hắc Hóa Xấu Xa Quá!

Nam Chủ Hắc Hóa Xấu Xa Quá!

Chương 100

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Tân Bạch Xà Vấn Tiên

Tân Bạch Xà Vấn Tiên

Chương 17

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

Truyện Miên Miên

Miên Miên

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Hai Kiếp Làm Sủng Phi

Hai Kiếp Làm Sủng Phi

Chương 94

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Quý Nữ Yêu Kiều

Quý Nữ Yêu Kiều

Chương 101

Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Tiếu Xuân Phong - Nhất Mai Đồng Tiễn

Tiếu Xuân Phong - Nhất Mai Đồng Tiễn

Chương 37

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Cổ Đại Sinh Hoạt: Lão Bà Hoàn Thành Chấp Niệm

Cổ Đại Sinh Hoạt: Lão Bà Hoàn Thành Chấp Niệm

Chương 5

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Thần Vương Độc Phi: Thiên Tài Luyện Đan Sư

Thần Vương Độc Phi: Thiên Tài Luyện Đan Sư

Chương 191

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Phu Quân Lạnh Lùng, Thê Tử Đáng Yêu

Phu Quân Lạnh Lùng, Thê Tử Đáng Yêu

Chương 36

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Bản Cung Số Khổ, Luôn Có Điêu Dân Muốn Hại Bản Cung

Bản Cung Số Khổ, Luôn Có Điêu Dân Muốn Hại Bản Cung

Chương 54

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Ngược, Trọng Sinh

Truyện Thục Nữ Dụ Phu

Thục Nữ Dụ Phu

Chương 63

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Chọc Nhầm Nam Nhân Yêu Nghiệt

Chọc Nhầm Nam Nhân Yêu Nghiệt

Chương 88

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Hậu Cung Hi Phi Truyện

Hậu Cung Hi Phi Truyện

Chương 193

Thể loại: Cổ Đại

Truyện Nhà Ai Cầu Nhỏ Nước Chảy

Nhà Ai Cầu Nhỏ Nước Chảy

Chương 74

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Độc Thiếp

Độc Thiếp

Chương 103

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Quân Tâm - Phù Dung Diệc Hữu Khuynh Thành Sắc

Quân Tâm - Phù Dung Diệc Hữu Khuynh Thành Sắc

Chương 23

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Nhất Niệm Trường Khanh

Nhất Niệm Trường Khanh

Chương 46

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Em Dâu Của Nam Chính Không Dễ Làm!

Em Dâu Của Nam Chính Không Dễ Làm!

Chương 4

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Hệ Thống Chi Tao Khí Thẳng Nam

Hệ Thống Chi Tao Khí Thẳng Nam

Chương 4

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Đế Hậu

Đế Hậu

Chương 19

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Sủng, Cổ Đại

Truyện Sát Nhân Điện

Sát Nhân Điện

Chương 29

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp