Trang 6 - Truyện Cổ Đại

Truyện Độc Hậu Ngang Tàng

Độc Hậu Ngang Tàng

Chương 78

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Tại Sao Anh Không Yêu Em

Tại Sao Anh Không Yêu Em

Chương 19

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Chương 522

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Sủng, Cổ Đại

Truyện Quân Vương Ngự Nữ

Quân Vương Ngự Nữ

Chương 265

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu

Truyện Ma Hậu Yêu Cơ Phục Thù

Ma Hậu Yêu Cơ Phục Thù

Chương 35

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Trọng Sinh

Truyện Siêu Phẩm Tu Tiên Thái Giám

Siêu Phẩm Tu Tiên Thái Giám

Chương 50

Thể loại: Cổ Đại, Dị Năng, Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Yêu Người Như Thế

Yêu Người Như Thế

Chương 12

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn!

Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn!

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Tiểu Yêu Tinh

Tiểu Yêu Tinh

Chương 6

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Quốc Sư Siêu Tốc Trở Về

Quốc Sư Siêu Tốc Trở Về

Chương 23

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không

Truyện Phong Hoa Tuyệt Thế

Phong Hoa Tuyệt Thế

Chương 8

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Kiều Nữ Lâm Gia

Kiều Nữ Lâm Gia

Chương 100

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Tà Đế Cuồng Phi: Quỷ Vương Tuyệt Sắc Sủng Thê

Tà Đế Cuồng Phi: Quỷ Vương Tuyệt Sắc Sủng Thê

Chương 14

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Mùa Hoa Thứ Hai Mươi Tư

Mùa Hoa Thứ Hai Mươi Tư

Chương 31

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Kiếp Sống Giới Giải Trí Của Tiểu Thư Hầu Phủ

Kiếp Sống Giới Giải Trí Của Tiểu Thư Hầu Phủ

Chương 41

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Em Dâu Của Nam Chính Không Dễ Làm!

Em Dâu Của Nam Chính Không Dễ Làm!

Chương 10

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Xuyên Nhanh: Vinh Hoa Phú Quý

Xuyên Nhanh: Vinh Hoa Phú Quý

Chương 100

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Mị Quân

Mị Quân

Chương 29

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Thiên Thần Cánh Trắng

Thiên Thần Cánh Trắng

Chương 35

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Quyền Thần Dưỡng Thành

Quyền Thần Dưỡng Thành

Chương 72

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Thú Phi

Thú Phi

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Ôn Nhu Nam Phụ Đều Là Gạt Người

Ôn Nhu Nam Phụ Đều Là Gạt Người

Chương 33

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Từ Ác Phi Thành Ác Hậu

Từ Ác Phi Thành Ác Hậu

Chương 90

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Thỉnh Quân Tự Trọng

Thỉnh Quân Tự Trọng

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ