Trang 6 - Truyện Cổ Đại

Truyện Thám Hoa Giới Giải Trí

Thám Hoa Giới Giải Trí

Chương 35

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Lão Đại Đều Yêu Ta

Lão Đại Đều Yêu Ta

Chương 100

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Mạt Thế Chi Toàn Năng Đại Sư

Mạt Thế Chi Toàn Năng Đại Sư

Chương 22

Thể loại: Cổ Đại

Truyện Độc Hậu Ngang Tàng

Độc Hậu Ngang Tàng

Chương 59

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Độc Nhất Thế Tử Phi

Độc Nhất Thế Tử Phi

Chương 10

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Nhật Lệ

Nhật Lệ

Chương 85

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Quyền Thần Dưỡng Thành

Quyền Thần Dưỡng Thành

Chương 68

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Chênh Vênh

Chênh Vênh

FULL

Thể loại: Cổ Đại

Truyện Tiểu Yêu Thê

Tiểu Yêu Thê

Chương 53

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Đổi Mệnh

Đổi Mệnh

Chương 50

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Ngôn Linh Sư Giới Giải Trí

Ngôn Linh Sư Giới Giải Trí

Chương 40

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Dị Năng, Sủng, Cổ Đại

Truyện Tù Thê

Tù Thê

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Sủng

Truyện Đông Phương Đã Bạch

Đông Phương Đã Bạch

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không

Truyện Vương Phi Thất Sủng: Quỷ Y Như Nguyệt

Vương Phi Thất Sủng: Quỷ Y Như Nguyệt

Chương 16

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Tà Hoàng Cuồng Phi: Ma Tôn, Thực Cốt Tuyệt Sủng!

Tà Hoàng Cuồng Phi: Ma Tôn, Thực Cốt Tuyệt Sủng!

Chương 94

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Khanh Vũ Phúc Hắc: Tà Quân, Xin Hãy Cắn Câu

Khanh Vũ Phúc Hắc: Tà Quân, Xin Hãy Cắn Câu

Chương 37

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Tiểu Sủng Hậu Dưỡng Thành Ký

Tiểu Sủng Hậu Dưỡng Thành Ký

Chương 20

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Nam Chủ Hắc Hóa Xấu Xa Quá!

Nam Chủ Hắc Hóa Xấu Xa Quá!

Chương 90

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Hệ Thống Chọc Ngươi Chơi

Hệ Thống Chọc Ngươi Chơi

Chương 13

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Mộng Nhu Tình

Mộng Nhu Tình

Chương 48

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Ma Nữ Tái Thế

Ma Nữ Tái Thế

Chương 54

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sủng, Cổ Đại

Truyện Tầm Mộng Thái Hồ: Túy Cô Tô

Tầm Mộng Thái Hồ: Túy Cô Tô

Chương 54

Thể loại: Trọng Sinh, Sủng, Cổ Đại

Truyện Em Gái Của Gian Thần

Em Gái Của Gian Thần

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Phượng Hoàng Tại Thượng

Phượng Hoàng Tại Thượng

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình