Trang 5 - Truyện Cổ Đại

Truyện Tiểu Thư Trưởng Nữ

Tiểu Thư Trưởng Nữ

Chương 50

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Hôm Nay Vai Phản Diện Rất Ngoan

Hôm Nay Vai Phản Diện Rất Ngoan

Chương 100

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Truyện Mạnh Bà Truy Phu Ký

Mạnh Bà Truy Phu Ký

Chương 94

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu

Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu

Chương 309

Thể loại: Cổ Đại, Sắc, Sủng, Tiên Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Hoàng Phi Chín Nghìn Tuổi - Hoàng Phi Cửu Thiên Tuế

Hoàng Phi Chín Nghìn Tuổi - Hoàng Phi Cửu Thiên Tuế

Chương 271

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Chương 317

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Không Gian Làm Ruộng: Vợ Nhà Nông Thần Y Xấu Xí

Không Gian Làm Ruộng: Vợ Nhà Nông Thần Y Xấu Xí

Chương 100

Thể loại: Cổ Đại, Dị Năng, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Sát Nhân Điện

Sát Nhân Điện

Chương 31

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp

Truyện Á Nô

Á Nô

Chương 9

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Đam Mỹ

Truyện Tà Vương Truy Thê: Vương Phi Hung Hãn Mau Chịu Trói

Tà Vương Truy Thê: Vương Phi Hung Hãn Mau Chịu Trói

Chương 31

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Tiệm Trà Vong Xuyên

Tiệm Trà Vong Xuyên

Chương 86

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Sau Khi Sư Đệ Nhập Ma

Sau Khi Sư Đệ Nhập Ma

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Tiên Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Canh Mạnh Bà

Canh Mạnh Bà

Chương 86

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Sắc Xuân Nhập Rượu

Sắc Xuân Nhập Rượu

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Ngôn Linh Sư Giới Giải Trí

Ngôn Linh Sư Giới Giải Trí

Chương 51

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Dị Năng, Sủng, Cổ Đại

Truyện Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên

Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên

Chương 62

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Bổn Vương Muốn Thanh Tịnh

Bổn Vương Muốn Thanh Tịnh

Chương 100

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Thiếu Nữ 9 Tuổi

Thiếu Nữ 9 Tuổi

Chương 37

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Trưởng Đích

Trưởng Đích

Chương 52

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Xuân Nhật Yến

Xuân Nhật Yến

Chương 19

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Chương 30

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Xuyên Về Dị Thế Làm Địa Chủ

Xuyên Về Dị Thế Làm Địa Chủ

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Nữ Phụ Mù Lòa Trêu Ghẹo Nhân Vật Phản Diện

Nữ Phụ Mù Lòa Trêu Ghẹo Nhân Vật Phản Diện

Chương 4

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây

Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây

Chương 235

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Xuyên Không