Trang 5 - Truyện Cổ Đại

Truyện Xuyên Qua: Cưỡng Chế Nhiều Phu

Xuyên Qua: Cưỡng Chế Nhiều Phu

Chương 56

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Trọng Sinh, Sủng, Cổ Đại

Truyện Vương Tọa Công Lược Bút Ký

Vương Tọa Công Lược Bút Ký

Chương 23

Thể loại: Cổ Đại

Truyện Tiểu Y Phi Nghịch Thiên

Tiểu Y Phi Nghịch Thiên

Chương 85

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Sát Thủ Thất Nghiệp

Sát Thủ Thất Nghiệp

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Nhanh: Nam Chủ Lại Hắc Hóa

Xuyên Nhanh: Nam Chủ Lại Hắc Hóa

Chương 100

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Hệ Thống Chọc Ngươi Chơi

Hệ Thống Chọc Ngươi Chơi

Chương 17

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Khúc Chiết Trong Lòng

Khúc Chiết Trong Lòng

Chương 10

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Xuyên Nhanh: Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

Xuyên Nhanh: Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

Chương 18

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Sủng Hồ Thành Phi

Sủng Hồ Thành Phi

Chương 7

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Mệnh Vượng Phu

Mệnh Vượng Phu

Chương 14

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Lương Duyên Tả Ý

Lương Duyên Tả Ý

Chương 55

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Cổ Đại

Truyện Bất Ngộ

Bất Ngộ

Chương 34

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Công Lược Nam Thần Vũ Trụ

Công Lược Nam Thần Vũ Trụ

Chương 226

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Thần Y Cuồng Thê: Quốc Sư Đại Nhân, Phu Nhân Lại Chạy

Thần Y Cuồng Thê: Quốc Sư Đại Nhân, Phu Nhân Lại Chạy

Chương 100

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Kiều Hoa

Kiều Hoa

Chương 19

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Vương Gia Lãnh Khốc Cực Sủng Tiểu Vương Phi

Vương Gia Lãnh Khốc Cực Sủng Tiểu Vương Phi

Chương 46

Thể loại: Teen, Xuyên Không, Sủng, Cổ Đại

Truyện Ngược Chết Đóa Bạch Liên Hoa

Ngược Chết Đóa Bạch Liên Hoa

Chương 88

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Con Đường Vinh Hoa Của Thái Tử Phi

Con Đường Vinh Hoa Của Thái Tử Phi

Chương 100

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn

Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Truyện Sùng Quan Bắc

Sùng Quan Bắc

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Sắc, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Ngọc Đàm Hoàng Hậu

Ngọc Đàm Hoàng Hậu

Chương 35

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Giáo Chủ Của Chúng Ta Bị Heo Ủn

Giáo Chủ Của Chúng Ta Bị Heo Ủn

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Sắc, Đam Mỹ

Truyện Cả Nhà Đế Vương Phúc Hắc

Cả Nhà Đế Vương Phúc Hắc

Chương 74

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Thiên Thế Khúc

Thiên Thế Khúc

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình