Trang 5 - Truyện Cổ Đại Mới

Truyện Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần

Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần

Chương 100

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình

Truyện Ma Đế Độc Tiên Bí Sử

Ma Đế Độc Tiên Bí Sử

Chương 75

Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Cổ Đại

Truyện Điều Tiếu Lệnh

Điều Tiếu Lệnh

Chương 2

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp

Truyện [Bảng Phong Thần] Xuyên Qua Thành Tỳ Bà Tinh

[Bảng Phong Thần] Xuyên Qua Thành Tỳ Bà Tinh

Chương 52

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Mau Xuyên: Nữ Xứng Thủ Tục

Mau Xuyên: Nữ Xứng Thủ Tục

Chương 40

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ

Chương 380

Thể loại: Tiên Hiệp, Cổ Đại

Truyện Gia Chính Là Loại Chim Như Vậy

Gia Chính Là Loại Chim Như Vậy

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Sủng

Truyện Thuần Huyết Huyết Tộc

Thuần Huyết Huyết Tộc

Chương 299

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Kỳ Tích Vương Tọa

Kỳ Tích Vương Tọa

Chương 34

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Gả Cho Cha Của Nam Chính

Gả Cho Cha Của Nam Chính

Chương 100

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Độc Sủng Kiều Thê

Độc Sủng Kiều Thê

Chương 3

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Làm Nô

Làm Nô

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Cổ Đại

Truyện Kiều Thê Trọng Sinh

Kiều Thê Trọng Sinh

Chương 3

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Thịnh Thế Hắc Liên Hoa

Thịnh Thế Hắc Liên Hoa

Chương 28

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Kiều Hoa

Kiều Hoa

Chương 6

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Vương Gia, Vương Phi Muốn Cưới Thêm Người Khác

Vương Gia, Vương Phi Muốn Cưới Thêm Người Khác

Chương 330

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Thiên Thế Khúc

Thiên Thế Khúc

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Nam Chủ Hắc Hóa Xấu Xa Quá!

Nam Chủ Hắc Hóa Xấu Xa Quá!

Chương 82

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Thiên Hạ Vô Song: Vương Phi Quá Kiêu Ngạo

Thiên Hạ Vô Song: Vương Phi Quá Kiêu Ngạo

Chương 61

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sủng, Cổ Đại

Truyện Lương Duyên Tả Ý

Lương Duyên Tả Ý

Chương 41

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Cổ Đại

Truyện Thanh Triều Ngoại Sử 3

Thanh Triều Ngoại Sử 3

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp

Truyện Khuynh Thành Nữ Vương Gia: Xấu Phú, Thị Tẩm Đi

Khuynh Thành Nữ Vương Gia: Xấu Phú, Thị Tẩm Đi

Chương 25

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Sau Khi Phu Quân Bị Trúng Gió

Sau Khi Phu Quân Bị Trúng Gió

Chương 2

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Sủng Phi Khó Dưỡng

Sủng Phi Khó Dưỡng

Chương 19

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không