Trang 5 - Truyện Cổ Đại Mới

Truyện Nhất Phiến U Tình Nan Tận Hoại

Nhất Phiến U Tình Nan Tận Hoại

Chương 74

Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Cổ Đại

Truyện Quân Tâm - Phù Dung Diệc Hữu Khuynh Thành Sắc

Quân Tâm - Phù Dung Diệc Hữu Khuynh Thành Sắc

Chương 16

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Nguyện Kiếp Làm Người Bình Phàm!

Nguyện Kiếp Làm Người Bình Phàm!

Chương 3

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Na Tra Đồng Nhân Ký

Na Tra Đồng Nhân Ký

Chương 37

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Sắc, Cổ Đại

Truyện Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Chương 87

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Nữ Chủ, Đừng Bắt Ta Làm Sủng Phi Mà

Nữ Chủ, Đừng Bắt Ta Làm Sủng Phi Mà

Chương 5

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Bảy Thanh Hung Giản

Bảy Thanh Hung Giản

Chương 100

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp

Truyện Giữa Chốn Phù Dung

Giữa Chốn Phù Dung

Chương 54

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Bắt Được Phu Quân Háo Sắc

Bắt Được Phu Quân Háo Sắc

Chương 15

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Chiêu Ma

Chiêu Ma

FULL

Thể loại: Cổ Đại

Truyện Nhân Duyên Tiền Định

Nhân Duyên Tiền Định

Chương 76

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Thật Ư? Thật Ư? Phải Là Hồng Phai Xanh Thắm

Thật Ư? Thật Ư? Phải Là Hồng Phai Xanh Thắm

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Khanh Vũ Phúc Hắc: Tà Quân, Xin Hãy Cắn Câu

Khanh Vũ Phúc Hắc: Tà Quân, Xin Hãy Cắn Câu

Chương 28

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Quỷ Vương Gia, Bổn Cung Thú Ngươi!

Quỷ Vương Gia, Bổn Cung Thú Ngươi!

Chương 3

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Cổ Đại

Truyện [Ngôn Tình] Mẫu Nghi Thiên Hạ

[Ngôn Tình] Mẫu Nghi Thiên Hạ

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Tam Thê Tứ Thiếp

Tam Thê Tứ Thiếp

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp

Truyện Bất Quy

Bất Quy

Chương 4

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược, Cổ Đại

Truyện Chí Tôn Triệu Hồi Sư

Chí Tôn Triệu Hồi Sư

Chương 50

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Ai Cho Anh Mắng Em?!

Ai Cho Anh Mắng Em?!

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Sủng

Truyện Tuy Rằng Người Đã Tẩy Trắng

Tuy Rằng Người Đã Tẩy Trắng

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp

Truyện Boss Nhà Nông

Boss Nhà Nông

Chương 23

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Quốc Sư Siêu Tốc Trở Về

Quốc Sư Siêu Tốc Trở Về

Chương 20

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không

Truyện Từ Quả Phụ Đến Quý Phụ

Từ Quả Phụ Đến Quý Phụ

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình