Trang 5 - Truyện Cổ Đại

Truyện Tiểu Yêu Thê

Tiểu Yêu Thê

Chương 53

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Ái Thê

Ái Thê

Chương 29

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng, Cổ Đại

Truyện Đổi Mệnh

Đổi Mệnh

Chương 50

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Ngôn Linh Sư Giới Giải Trí

Ngôn Linh Sư Giới Giải Trí

Chương 40

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Dị Năng, Sủng, Cổ Đại

Truyện Ngọc Bội Thái Tử Gia

Ngọc Bội Thái Tử Gia

Chương 21

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Tù Thê

Tù Thê

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Sủng

Truyện Đông Phương Đã Bạch

Đông Phương Đã Bạch

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không

Truyện Vương Phi Thất Sủng: Quỷ Y Như Nguyệt

Vương Phi Thất Sủng: Quỷ Y Như Nguyệt

Chương 16

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Tà Hoàng Cuồng Phi: Ma Tôn, Thực Cốt Tuyệt Sủng!

Tà Hoàng Cuồng Phi: Ma Tôn, Thực Cốt Tuyệt Sủng!

Chương 94

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Khanh Vũ Phúc Hắc: Tà Quân, Xin Hãy Cắn Câu

Khanh Vũ Phúc Hắc: Tà Quân, Xin Hãy Cắn Câu

Chương 37

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Tiểu Sủng Hậu Dưỡng Thành Ký

Tiểu Sủng Hậu Dưỡng Thành Ký

Chương 20

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Nam Chủ Hắc Hóa Xấu Xa Quá!

Nam Chủ Hắc Hóa Xấu Xa Quá!

Chương 90

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Hệ Thống Chọc Ngươi Chơi

Hệ Thống Chọc Ngươi Chơi

Chương 13

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Mộng Nhu Tình

Mộng Nhu Tình

Chương 48

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Ma Nữ Tái Thế

Ma Nữ Tái Thế

Chương 54

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sủng, Cổ Đại

Truyện Tầm Mộng Thái Hồ: Túy Cô Tô

Tầm Mộng Thái Hồ: Túy Cô Tô

Chương 54

Thể loại: Trọng Sinh, Sủng, Cổ Đại

Truyện Em Gái Của Gian Thần

Em Gái Của Gian Thần

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Phượng Hoàng Tại Thượng

Phượng Hoàng Tại Thượng

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Thần Cố

Thần Cố

FULL

Thể loại: Cổ Đại

Truyện Mau Xuyên: Boss Cao Lãnh Truy Thê

Mau Xuyên: Boss Cao Lãnh Truy Thê

Chương 1

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Trọng Sinh Thịnh Sủng

Trọng Sinh Thịnh Sủng

Chương 15

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Sử Thượng Tối Cường Chuế Tế

Sử Thượng Tối Cường Chuế Tế

Chương 446

Thể loại: Cổ Đại

Truyện Canh Mạnh Bà

Canh Mạnh Bà

Chương 40

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Nhân Duyên Tiền Định

Nhân Duyên Tiền Định

Chương 78

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ Đại