Trang 5 - Truyện Cổ Đại Mới

Truyện Hậu Cung Tranh Sủng Truyện

Hậu Cung Tranh Sủng Truyện

Chương 90

Thể loại: Teen, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Hệ Thống, Chạy Mau~!!!

Hệ Thống, Chạy Mau~!!!

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Sắc, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Cửu Gia Đừng Làm Vậy

Cửu Gia Đừng Làm Vậy

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Xuân Noãn Hương Nùng ​

Xuân Noãn Hương Nùng ​

Chương 124

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Phong Hoa Tuyệt Thế

Phong Hoa Tuyệt Thế

Chương 4

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Cẩm Tú Đích Nữ: Độc Y Tam Tiểu Thư

Cẩm Tú Đích Nữ: Độc Y Tam Tiểu Thư

Chương 25

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Tầm Mộng Thái Hồ: Túy Cô Tô

Tầm Mộng Thái Hồ: Túy Cô Tô

Chương 49

Thể loại: Trọng Sinh, Sủng, Cổ Đại

Truyện Thục Nữ Dụ Phu

Thục Nữ Dụ Phu

Chương 63

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Sủng, Cổ Đại

Truyện Hòa Thượng Mặt Đỏ

Hòa Thượng Mặt Đỏ

FULL

Thể loại: Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Nam Chủ Mau Nằm Xuống

Nam Chủ Mau Nằm Xuống

Chương 27

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Xuyên Không Về Làm Nữ Phụ

Xuyên Không Về Làm Nữ Phụ

Chương 35

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Vương Phi Hắc Đạo, Tuyệt Đối Không Dễ Chọc!

Vương Phi Hắc Đạo, Tuyệt Đối Không Dễ Chọc!

Chương 49

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Phu Quân Lạnh Lùng, Thê Tử Đáng Yêu

Phu Quân Lạnh Lùng, Thê Tử Đáng Yêu

Chương 35

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Cổ Đại

Truyện Trưởng Thôn Là Đóa Kiều Hoa

Trưởng Thôn Là Đóa Kiều Hoa

Chương 36

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Lương Duyên Tả Ý

Lương Duyên Tả Ý

Chương 29

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Cổ Đại

Truyện Quyền Thần Dưỡng Thành

Quyền Thần Dưỡng Thành

Chương 66

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi

Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi

Chương 91

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sủng, Cổ Đại

Truyện Hậu Cung Hi Phi Truyện

Hậu Cung Hi Phi Truyện

Chương 193

Thể loại: Cổ Đại

Truyện Mẫu Nghi Thiên Hạ: Bất Tài Bất Sắc

Mẫu Nghi Thiên Hạ: Bất Tài Bất Sắc

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Dạ Hành Ca

Dạ Hành Ca

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Nguyệt Mê Tân Độ (Trăng Mờ Bến Cũ)

Nguyệt Mê Tân Độ (Trăng Mờ Bến Cũ)

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại

Truyện Bản Chép Tay Tâm Nguyện Của Nữ Phụ

Bản Chép Tay Tâm Nguyện Của Nữ Phụ

Chương 134

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sủng, Cổ Đại

Truyện Giáo Chủ Thật Khó Theo Đuổi

Giáo Chủ Thật Khó Theo Đuổi

Chương 23

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Tiên Khúc Tiêu Dao

Tiên Khúc Tiêu Dao

Chương 10

Thể loại: Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại