Truyện Thiên Hạ Vô Song: Vương Phi Quá Kiêu Ngạo

Chương 22

Truyện Chí Tôn Triệu Hồi Sư

Chương 46

Truyện Công Lược Boss Phản Diện

Chương 186

Truyện Ác Độc Nữ Xứng

FULL

Truyện Shipper Lục Giới

Chương 41

Truyện Rượu Chàng Tiên

FULL

Truyện Thần Nobita

Chương 156

Truyện Thịnh Thế Mưu Thần

Chương 73

Truyện Bạo Quân Nam Hậu

Chương 1

Truyện Hòa Thượng Mặt Đỏ

Chương 5

Truyện Phế Vật Cuồng Thê: Cực Phẩm Thất Tiểu Thư

Chương 156

Truyện Bệ Hạ, Không Thể!!

Chương 66

Truyện Tiểu Thiếp Không Dễ Làm

Chương 141

Truyện Yêu Vì Tính Phúc

Chương 101

Truyện Tứ Quốc Tranh Phi

Chương 82

Truyện Độc Sủng Vương Gia Hắc Khuyển

Chương 79

Truyện Thế Thúc

Chương 8

Truyện Nữ Thần Mau Xuyên: Con Đường Nghịch Tập Của Pháo Hôi

Chương 46

Truyện Bản Cung Số Khổ, Luôn Có Điêu Dân Muốn Hại Bản Cung

Chương 47

Truyện Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi

FULL

Truyện Cầm Thú Đồ Đệ Phản Công

Chương 58

Truyện Hầu Môn Kiêu Nữ

Chương 91

Truyện Thịnh Thế Độc Sủng Chi Đệ Nhất Nam Hậu

FULL

Truyện Phong Trung Dạ Điệp

Chương 19