Truyện Hokage Chi Tối Cường

Chương 96

Truyện Đồng Tiền Kham Thế

FULL

Truyện Tiểu Giai Nhân Khuynh Thành

Chương 62

Truyện Vạn Vực Chi Vương

Chương 369

Truyện Nam Xấu Khó Gả

Chương 13

Truyện Công Lược Boss Phản Diện

Chương 176

Truyện Nhật Lệ

Chương 65

Truyện Mạch Thượng Thùy Gia Thiếu Niên Lang

Chương 17

Truyện Tàng Châu

Chương 2

Truyện Đại Thợ Rèn Tiểu Mật Đào

Chương 27

Truyện Đại Tra Công Và Tiểu Mỹ Nhân

FULL

Truyện Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế

Chương 146

Truyện Sủng Thiếp Ở Vương Phủ

Chương 45

Truyện Một Vị Quan Văn Eo Rất Nhỏ

FULL

Truyện Sổ Tay Thượng Vị Hậu Cung

Chương 60

Truyện Điền Viên Y Nữ

Chương 61

Truyện Lương Duyên Tả Ý

Chương 26

Truyện Đích Nữ Không Làm Phi

Chương 107

Truyện Thị Huyết Vương Gia Ôn Nhu Độc Sủng Vương Phi Lạnh Lùng

Chương 48

Truyện Sống Lại Thập Niên Bảy Mươi

Chương 70

Truyện Làm Sao Đùa Bỡn Đại Sư Huynh

Chương 17

Truyện Cây Kéo Của Lý Thợ May

FULL

Truyện Đế Hậu

Chương 17

Truyện Hoàng Hậu Mặt Dày Của Trẫm!

Chương 25