Trang 48 - Truyện Cổ Đại

Truyện Tiểu Thư Cưới Vợ

Tiểu Thư Cưới Vợ

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Cổ Đại

Truyện Cùng Quân Hoan Hảo

Cùng Quân Hoan Hảo

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại

Truyện Ai Dám Nói Xấu Sư Huynh?

Ai Dám Nói Xấu Sư Huynh?

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại

Truyện Khách Điếm Lão Bản

Khách Điếm Lão Bản

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Cổ Đại

Truyện Hải Âu Chi Thương

Hải Âu Chi Thương

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại

Truyện Hồn Phi Yên Diệt Chi Minh Phong Thiên

Hồn Phi Yên Diệt Chi Minh Phong Thiên

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại

Truyện Say Rượu Tình Ý

Say Rượu Tình Ý

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại

Truyện Thần Tài Thê

Thần Tài Thê

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Sủng Phi (New)

Sủng Phi (New)

Chương 80

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Ngư Dược Nông Môn

Ngư Dược Nông Môn

Chương 98

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Ngọc Vô Hà

Ngọc Vô Hà

FULL

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại

Truyện Bệnh Vương Độc Sủng Kiều Thê

Bệnh Vương Độc Sủng Kiều Thê

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Sủng, Ngược, Cổ Đại

Truyện Sổ Tay Nuôi Dưỡng Công Công

Sổ Tay Nuôi Dưỡng Công Công

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Thần Quân, Mời Vào Rọ

Thần Quân, Mời Vào Rọ

Chương 97

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Thượng Thần, Ôm Con Hổ Nhỏ Nhà Ngài Về

Thượng Thần, Ôm Con Hổ Nhỏ Nhà Ngài Về

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Cổ Đại

Truyện Quay Về Chốn Cũ

Quay Về Chốn Cũ

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Chiến Thuyền

Chiến Thuyền

Chương 80

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Nương Tử, Vi Phu Chịu Thua Rồi

Nương Tử, Vi Phu Chịu Thua Rồi

Chương 268

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Xuyên Qua Thành Tỳ Bà Tinh

Xuyên Qua Thành Tỳ Bà Tinh

Chương 50

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Nghịch Thiên Sủng Phu: Băng Vương Diễm

Nghịch Thiên Sủng Phu: Băng Vương Diễm

Chương 1

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Trùng Sinh Chi Hiền Thê

Trùng Sinh Chi Hiền Thê

Chương 3

Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Độc Nhất Phu Nhân Tâm

Độc Nhất Phu Nhân Tâm

Chương 12

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Ngươi Phải Là Của Ta

Ngươi Phải Là Của Ta

Chương 5

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Nương Tử, Đừng Đào Hoa Như Vậy

Nương Tử, Đừng Đào Hoa Như Vậy

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Cổ Đại