Trang 44 - Truyện Cổ Đại

Truyện Thiến Nam U Hồn

Thiến Nam U Hồn

Chương 15

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Theo Ngàn Năm Chờ Đợi

Theo Ngàn Năm Chờ Đợi

FULL

Thể loại: Cổ Đại

Truyện Vị Ương Trầm Phù

Vị Ương Trầm Phù

Chương 7

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Tướng Công Vốn Là Nữ Hồng Trang

Tướng Công Vốn Là Nữ Hồng Trang

Chương 4

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Con Đường Tu Tiên Của Chổi Tinh

Con Đường Tu Tiên Của Chổi Tinh

Chương 1

Thể loại: Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Diêu Hoan

Diêu Hoan

Chương 3

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Tai Tính Vương

Tai Tính Vương

Chương 2

Thể loại: Tiên Hiệp, Cổ Đại

Truyện Nghĩa Phụ Khó Làm

Nghĩa Phụ Khó Làm

Chương 6

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta

Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta

Chương 41

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Cổ Đại

Truyện Ngọc Lâu Xuân

Ngọc Lâu Xuân

Chương 52

Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày

Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Thiên Hạ Đệ Nhất Sủng Phi

Thiên Hạ Đệ Nhất Sủng Phi

Chương 19

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Sủng, Cổ Đại

Truyện Ba Lần Đi Thi Thái Tử Phi

Ba Lần Đi Thi Thái Tử Phi

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Phế Tài Nghịch Thiên: Băng Sơn Vương Gia Khuynh Thành Phi

Phế Tài Nghịch Thiên: Băng Sơn Vương Gia Khuynh Thành Phi

Chương 3

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Tửu Nương Tử Mạnh Mẽ

Tửu Nương Tử Mạnh Mẽ

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Ngốc Phúc Tấn

Ngốc Phúc Tấn

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Xuyên Qua Làm Nông Phụ

Xuyên Qua Làm Nông Phụ

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Phượng Ẩn Thiên Hạ

Phượng Ẩn Thiên Hạ

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Cổ Đại

Truyện Nhất Phẩm Ngỗ Tác

Nhất Phẩm Ngỗ Tác

Chương 101

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Ái Triều

Ái Triều

Chương 9

Thể loại: Cổ Đại

Truyện Tướng Quân Sủng Thê

Tướng Quân Sủng Thê

Chương 45

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Thập Nữ

Thập Nữ

Chương 8

Thể loại: Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Hoàng Quý Phi

Hoàng Quý Phi

Chương 4

Thể loại: Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Hoàng Thượng Ngươi Bị Hưu

Hoàng Thượng Ngươi Bị Hưu

Chương 37

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại