Trang 4 - Truyện Cổ Đại Mới

Truyện Xuyên Qua: Cưỡng Chế Nhiều Phu

Xuyên Qua: Cưỡng Chế Nhiều Phu

Chương 22

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Trọng Sinh, Sủng, Cổ Đại

Truyện Nữ Quan Vận Sự

Nữ Quan Vận Sự

Chương 270

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Ma Đế Độc Tiên Bí Sử

Ma Đế Độc Tiên Bí Sử

Chương 64

Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Cổ Đại

Truyện Sổ Tay Thượng Vị Hậu Cung

Sổ Tay Thượng Vị Hậu Cung

Chương 66

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Thật Ư? Thật Ư? Phải Là Hồng Phai Xanh Thắm

Thật Ư? Thật Ư? Phải Là Hồng Phai Xanh Thắm

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Hoàng Hậu Mặt Dày Của Trẫm!

Hoàng Hậu Mặt Dày Của Trẫm!

Chương 30

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Phế Vật Cuồng Thê: Cực Phẩm Thất Tiểu Thư

Phế Vật Cuồng Thê: Cực Phẩm Thất Tiểu Thư

Chương 167

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Bàn Tay Vàng Của Nữ Nhân Khiêm Tốn

Bàn Tay Vàng Của Nữ Nhân Khiêm Tốn

Chương 360

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Chương 85

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Vô Tâm Khí Phi Hoa Đào Nhiều

Vô Tâm Khí Phi Hoa Đào Nhiều

Chương 50

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện [Ngôn Tình] Ngự Yêu

[Ngôn Tình] Ngự Yêu

Chương 146

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Lão Bà Đại Tướng Quân, Ta Chờ Nàng Hồi Kinh

Lão Bà Đại Tướng Quân, Ta Chờ Nàng Hồi Kinh

Chương 1

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình

Truyện Nhân Duyên Tiền Định

Nhân Duyên Tiền Định

Chương 75

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Ngôn Linh Sư Giới Giải Trí

Ngôn Linh Sư Giới Giải Trí

Chương 28

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Dị Năng, Sủng, Cổ Đại

Truyện Trưởng Công Chúa Trùng Sinh

Trưởng Công Chúa Trùng Sinh

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Sắc, Trọng Sinh

Truyện Kỳ Tích Vương Tọa

Kỳ Tích Vương Tọa

Chương 32

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Kí Mi Dạy Chồng (Tướng Công, Đừng Như Vậy)

Kí Mi Dạy Chồng (Tướng Công, Đừng Như Vậy)

Chương 48

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Cổ Đại

Truyện Bệ Hạ, Không Thể!!

Bệ Hạ, Không Thể!!

Chương 82

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Chọc Nhầm Nam Nhân Yêu Nghiệt

Chọc Nhầm Nam Nhân Yêu Nghiệt

Chương 88

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Cổ Đại

Truyện Nhập Cốt Tương Tư

Nhập Cốt Tương Tư

Chương 39

Thể loại: Cổ Đại, Sắc, Đam Mỹ

Truyện Trùng Sinh Ta Làm Y Phẩm Đích Nữ

Trùng Sinh Ta Làm Y Phẩm Đích Nữ

Chương 64

Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Nhật Lệ

Nhật Lệ

Chương 77

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Kế Thê

Kế Thê

Chương 358

Thể loại: Xuyên Không, Sủng, Ngược, Cổ Đại

Truyện Sủng Thiếp Ở Vương Phủ

Sủng Thiếp Ở Vương Phủ

Chương 46

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng, Cổ Đại