Trang 4 - Truyện Cổ Đại Mới

Truyện Mỗi Lần Đều Là Tôi Nằm Không Cũng Trúng Đạn

Mỗi Lần Đều Là Tôi Nằm Không Cũng Trúng Đạn

Chương 47

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện [Đồng Nhân Tam Sinh Tam Thế] Tình Yêu Đến Lúc Nào Không Hay

[Đồng Nhân Tam Sinh Tam Thế] Tình Yêu Đến Lúc Nào Không Hay

Chương 51

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Độc Phi Ở Trên, Tà Vương Ở Dưới

Độc Phi Ở Trên, Tà Vương Ở Dưới

Chương 100

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Độc Thê Không Dễ Làm

Độc Thê Không Dễ Làm

Chương 57

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Cẩm Tú Đỉnh

Cẩm Tú Đỉnh

Chương 57

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Sổ Tay Công Lược Nam Thần

Sổ Tay Công Lược Nam Thần

Chương 15

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sủng, Cổ Đại

Truyện Hắc Hóa Xin Cẩn Thận

Hắc Hóa Xin Cẩn Thận

Chương 292

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Nhật Lệ

Nhật Lệ

Chương 82

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Tà Hoàng Cuồng Phi: Ma Tôn, Thực Cốt Tuyệt Sủng!

Tà Hoàng Cuồng Phi: Ma Tôn, Thực Cốt Tuyệt Sủng!

Chương 93

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Ái Thê

Ái Thê

Chương 27

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng, Cổ Đại

Truyện Họa Tâm Anh

Họa Tâm Anh

Chương 1

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Em Dâu Của Nam Chính Không Dễ Làm!

Em Dâu Của Nam Chính Không Dễ Làm!

Chương 1

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Khanh Vũ Phúc Hắc: Tà Quân, Xin Hãy Cắn Câu

Khanh Vũ Phúc Hắc: Tà Quân, Xin Hãy Cắn Câu

Chương 34

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Tựu Khiếu Miêu (Gọi Là Mèo)

Tựu Khiếu Miêu (Gọi Là Mèo)

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Tiên Hiệp

Truyện Đại Thợ Rèn Tiểu Mật Đào

Đại Thợ Rèn Tiểu Mật Đào

Chương 100

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Ta Mới Là Nữ Chính

Ta Mới Là Nữ Chính

Chương 22

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sủng, Cổ Đại

Truyện Phong Hoa Tuyệt Thế

Phong Hoa Tuyệt Thế

Chương 5

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Spino - Sức Mạnh Thượng Cổ

Spino - Sức Mạnh Thượng Cổ

Chương 22

Thể loại: Cổ Đại

Truyện Phàm Tâm Đại Động

Phàm Tâm Đại Động

FULL

Thể loại: Cổ Đại

Truyện Tiểu Giai Nhân Khuynh Thành

Tiểu Giai Nhân Khuynh Thành

Chương 80

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Gả Thế Thành Sủng Phi

Gả Thế Thành Sủng Phi

Chương 35

Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Chuyện Xưa Ở Thành Nhỏ

Chuyện Xưa Ở Thành Nhỏ

Chương 36

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Họa Nữ Xuyên Không: Vạn Sủng Tiểu Thê

Họa Nữ Xuyên Không: Vạn Sủng Tiểu Thê

Chương 2

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Phụng Vũ Trần Triều - Nguyên Ninh Truyện

Phụng Vũ Trần Triều - Nguyên Ninh Truyện

Chương 14

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình