Trang 4 - Truyện Cổ Đại Mới

Truyện Mau Xuyên Vai Ác Lại Hắc Hóa

Mau Xuyên Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 300

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Tiểu Hầu Gia

Tiểu Hầu Gia

FULL

Thể loại: Cổ Đại

Truyện Kiều Nữ Độc Phi

Kiều Nữ Độc Phi

Chương 29

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Nguyện Kiếp Làm Người Phàm Trần!

Nguyện Kiếp Làm Người Phàm Trần!

Chương 7

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Bản Cung Số Khổ, Luôn Có Điêu Dân Muốn Hại Bản Cung

Bản Cung Số Khổ, Luôn Có Điêu Dân Muốn Hại Bản Cung

Chương 54

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Trọng Sinh, Ngược, Cổ Đại

Truyện Ngọc Bội Thái Tử Gia

Ngọc Bội Thái Tử Gia

Chương 6

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi!

Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi!

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Độc Nữ Yêu Phi, Nữ Nhân Của Chúng Ta

Độc Nữ Yêu Phi, Nữ Nhân Của Chúng Ta

Chương 14

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Vương Phi Thất Sủng: Quỷ Y Như Nguyệt

Vương Phi Thất Sủng: Quỷ Y Như Nguyệt

Chương 14

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Một Đời Độc Sủng: Thứ Nữ Làm Phi

Một Đời Độc Sủng: Thứ Nữ Làm Phi

Chương 20

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Hầu Môn Kiêu Nữ

Hầu Môn Kiêu Nữ

Chương 100

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Thanh Triều Ngoại Sử 2

Thanh Triều Ngoại Sử 2

Chương 100

Thể loại: Kiếm Hiệp, Cổ Đại

Truyện Ma Nữ Tái Thế

Ma Nữ Tái Thế

Chương 48

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sủng, Cổ Đại

Truyện Vương Gia, Vương Phi Muốn Cưới Thêm Người Khác

Vương Gia, Vương Phi Muốn Cưới Thêm Người Khác

Chương 328

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Quân Bất Kiến Quân

Quân Bất Kiến Quân

FULL

Thể loại: Cổ Đại

Truyện Bại Gia Cũng Khó

Bại Gia Cũng Khó

FULL

Thể loại: Cổ Đại

Truyện Phụng Vũ Trần Triều - Nguyên Ninh Truyện

Phụng Vũ Trần Triều - Nguyên Ninh Truyện

Chương 8

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Mê Đồ

Mê Đồ

Chương 5

Thể loại: Cổ Đại

Truyện Y Hậu Khuynh Thiên

Y Hậu Khuynh Thiên

Chương 303

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Tình Duyên Vạn Năm: Ma Vương Lãnh Khốc Sủng Vương Hậu Lãnh Tình
Truyện Bạch Phát Hoàng Phi

Bạch Phát Hoàng Phi

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Buông Ra! Ta Muốn Ngược Tra

Buông Ra! Ta Muốn Ngược Tra

Chương 7

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Xuyên Không

Truyện Ma Đế Độc Tiên Bí Sử

Ma Đế Độc Tiên Bí Sử

Chương 68

Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Cổ Đại

Truyện Canh Mạnh Bà

Canh Mạnh Bà

Chương 23

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không