Trang 4 - Truyện Cổ Đại

Truyện Phương Án Nghịch Tập Nam Thần

Phương Án Nghịch Tập Nam Thần

Chương 53

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Quỷ Vương Gia, Bổn Cung Thú Ngươi!

Quỷ Vương Gia, Bổn Cung Thú Ngươi!

Chương 5

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Cổ Đại

Truyện Ta Mới Là Nữ Chính

Ta Mới Là Nữ Chính

Chương 25

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sủng, Cổ Đại

Truyện Chàng Lại Phụ Thiếp

Chàng Lại Phụ Thiếp

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Bỏ Rơi Vương Phi

Bỏ Rơi Vương Phi

Chương 11

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Y Tuyết Tiên Tử

Y Tuyết Tiên Tử

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Một Mối Tương Tư

Một Mối Tương Tư

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Hắc Hóa Xin Cẩn Thận

Hắc Hóa Xin Cẩn Thận

Chương 309

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Độc Sủng Hoàng Hậu

Độc Sủng Hoàng Hậu

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Đệ Nhất Tiên Sư

Đệ Nhất Tiên Sư

Chương 1

Thể loại: Cổ Đại

Truyện Ảnh Thất Cơ

Ảnh Thất Cơ

Chương 9

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Hôm Nay Chúng Ta Mất Nước Rồi Sao? Không Có

Hôm Nay Chúng Ta Mất Nước Rồi Sao? Không Có

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Sủng

Truyện Gả Cho Chàng Nam Phụ Này

Gả Cho Chàng Nam Phụ Này

Chương 98

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sủng, Cổ Đại

Truyện Thiên Hạ Chi Tranh: Hồng Nhan Mộng

Thiên Hạ Chi Tranh: Hồng Nhan Mộng

Chương 11

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu

Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Thám Hoa Giới Giải Trí

Thám Hoa Giới Giải Trí

Chương 35

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Lão Đại Đều Yêu Ta

Lão Đại Đều Yêu Ta

Chương 100

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Mạt Thế Chi Toàn Năng Đại Sư

Mạt Thế Chi Toàn Năng Đại Sư

Chương 22

Thể loại: Cổ Đại

Truyện Độc Hậu Ngang Tàng

Độc Hậu Ngang Tàng

Chương 59

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Độc Nhất Thế Tử Phi

Độc Nhất Thế Tử Phi

Chương 10

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Nhật Lệ

Nhật Lệ

Chương 85

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Ma Đế Độc Tiên Bí Sử

Ma Đế Độc Tiên Bí Sử

Chương 83

Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Cổ Đại

Truyện Quyền Thần Dưỡng Thành

Quyền Thần Dưỡng Thành

Chương 68

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Chênh Vênh

Chênh Vênh

FULL

Thể loại: Cổ Đại