Trang 4 - Truyện Cổ Đại

Truyện Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn!

Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn!

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Tiểu Yêu Tinh

Tiểu Yêu Tinh

Chương 6

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Quốc Sư Siêu Tốc Trở Về

Quốc Sư Siêu Tốc Trở Về

Chương 23

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không

Truyện Phong Hoa Tuyệt Thế

Phong Hoa Tuyệt Thế

Chương 8

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Kiều Nữ Lâm Gia

Kiều Nữ Lâm Gia

Chương 100

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Tà Đế Cuồng Phi: Quỷ Vương Tuyệt Sắc Sủng Thê

Tà Đế Cuồng Phi: Quỷ Vương Tuyệt Sắc Sủng Thê

Chương 14

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Mùa Hoa Thứ Hai Mươi Tư

Mùa Hoa Thứ Hai Mươi Tư

Chương 31

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Kiếp Sống Giới Giải Trí Của Tiểu Thư Hầu Phủ

Kiếp Sống Giới Giải Trí Của Tiểu Thư Hầu Phủ

Chương 41

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Em Dâu Của Nam Chính Không Dễ Làm!

Em Dâu Của Nam Chính Không Dễ Làm!

Chương 10

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Xuyên Nhanh: Vinh Hoa Phú Quý

Xuyên Nhanh: Vinh Hoa Phú Quý

Chương 100

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Độc Sủng Vương Gia Hắc Khuyển

Độc Sủng Vương Gia Hắc Khuyển

Chương 87

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Mị Quân

Mị Quân

Chương 29

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Trùng Sinh Ta Làm Y Phẩm Đích Nữ

Trùng Sinh Ta Làm Y Phẩm Đích Nữ

Chương 76

Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Thiên Thần Cánh Trắng

Thiên Thần Cánh Trắng

Chương 35

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Nữ Quan Vận Sự

Nữ Quan Vận Sự

Chương 339

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Quyền Thần Dưỡng Thành

Quyền Thần Dưỡng Thành

Chương 72

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 30

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Thú Phi

Thú Phi

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Ôn Nhu Nam Phụ Đều Là Gạt Người

Ôn Nhu Nam Phụ Đều Là Gạt Người

Chương 33

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Từ Ác Phi Thành Ác Hậu

Từ Ác Phi Thành Ác Hậu

Chương 90

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Thỉnh Quân Tự Trọng

Thỉnh Quân Tự Trọng

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Truyện Mau Xuyên: Nữ Xứng Thủ Tục

Mau Xuyên: Nữ Xứng Thủ Tục

Chương 70

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Ngọc Đàm Hoàng Hậu

Ngọc Đàm Hoàng Hậu

Chương 44

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Cẩm Tịch

Cẩm Tịch

Chương 18

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Tiên Hiệp