Trang 4 - Truyện Cổ Đại

Truyện [Xuyên Không] Pháp Y Vương Phi

[Xuyên Không] Pháp Y Vương Phi

Chương 172

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trinh Thám, Xuyên Không

Truyện Độc Thê Không Dễ Làm

Độc Thê Không Dễ Làm

Chương 78

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Trùng Sinh Chi Thủ Mộ Nhân Nghịch Tập

Trùng Sinh Chi Thủ Mộ Nhân Nghịch Tập

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Có Một Ma Quân Rất Cưng Chiều Ta

Có Một Ma Quân Rất Cưng Chiều Ta

Chương 39

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Sắc Nước Hương Trời

Sắc Nước Hương Trời

Chương 150

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Đoản Văn Hệ Liệt Hà Bạng Công Tử

Đoản Văn Hệ Liệt Hà Bạng Công Tử

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Ta Có Dược A!

Ta Có Dược A!

Chương 320

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không

Truyện Quan Trừng

Quan Trừng

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Sủng

Truyện Ái Thê

Ái Thê

Chương 43

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng, Cổ Đại

Truyện Người Trong Lòng Đến Thăm Cỏ Trên Mộ Ta

Người Trong Lòng Đến Thăm Cỏ Trên Mộ Ta

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Mỹ Nhân Phổ

Mỹ Nhân Phổ

Chương 132

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám, Cổ Đại

Truyện Nữ Ma Đầu Sau Khi Thành Niên Cực Hung

Nữ Ma Đầu Sau Khi Thành Niên Cực Hung

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Lộc Môn Ca

Lộc Môn Ca

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trinh Thám

Truyện Tướng Quân Háo Sắc Không Có Nam Nhân Không Vui

Tướng Quân Háo Sắc Không Có Nam Nhân Không Vui

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sắc

Truyện Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên

Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên

Chương 207

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Hỏa Tịch Hàn Huyết

Hỏa Tịch Hàn Huyết

Chương 3

Thể loại: Teen, Cổ Đại

Truyện Hoàng Đế Càng Muốn Cưng Chiều Nàng

Hoàng Đế Càng Muốn Cưng Chiều Nàng

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Độc Phi

Độc Phi

Chương 113

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Tạc Niên

Tạc Niên

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngược, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Manh Sủng

Manh Sủng

Chương 60

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Cổ Đại

Truyện Nàng Vương Phi Đến Từ Hiện Đại!

Nàng Vương Phi Đến Từ Hiện Đại!

Chương 66

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Phù Đồ Tháp

Phù Đồ Tháp

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược

Truyện Vận Mệnh Thế Gia

Vận Mệnh Thế Gia

Chương 134

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Hắc Phong Thành Chiến Ký

Hắc Phong Thành Chiến Ký

Chương 249

Thể loại: Kiếm Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ, Trinh Thám, Cổ Đại