Trang 4 - Truyện Cổ Đại

Truyện Hoàng Huynh Tại Thượng

Hoàng Huynh Tại Thượng

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Nam Xấu Khó Gả

Nam Xấu Khó Gả

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Qua Thành Mỹ Xà

Xuyên Qua Thành Mỹ Xà

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Đêm Khuya Minh Hôn: Thú Cưng Của Diêm Vương

Đêm Khuya Minh Hôn: Thú Cưng Của Diêm Vương

Chương 24

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Đoạt Xá Thành Thê

Đoạt Xá Thành Thê

Chương 64

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Trọng Sinh Nữ Nhân Gia Khuynh Thế Thiên Hạ!

Trọng Sinh Nữ Nhân Gia Khuynh Thế Thiên Hạ!

Chương 36

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Ngôn Linh Sư Giới Giải Trí

Ngôn Linh Sư Giới Giải Trí

Chương 41

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Dị Năng, Sủng, Cổ Đại

Truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: Vai Ác Đại Lão Không Dễ Chọc

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Vai Ác Đại Lão Không Dễ Chọc

Chương 42

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Phụng Vũ Trần Triều - Nguyên Ninh Truyện

Phụng Vũ Trần Triều - Nguyên Ninh Truyện

Chương 39

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Đệ Đệ, Yêu Đương Sao?

Đệ Đệ, Yêu Đương Sao?

Chương 2

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện [Đam Mỹ] Thiên Tử

[Đam Mỹ] Thiên Tử

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Cầu Được Ước Thấy: Thái Giám Biến Hình

Cầu Được Ước Thấy: Thái Giám Biến Hình

Chương 100

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Vấn Trần

Vấn Trần

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Cẩm Thành Mùa Hoa

Cẩm Thành Mùa Hoa

Chương 12

Thể loại: Cổ Đại

Truyện Thám Hoa Giới Giải Trí

Thám Hoa Giới Giải Trí

Chương 43

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần

Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần

Chương 96

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Xuyên Nhanh: Cảm Hoá Nữ Phụ Ác Độc

Xuyên Nhanh: Cảm Hoá Nữ Phụ Ác Độc

Chương 19

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Chúng Ta Thị Tẩm Đi, Bệ Hạ

Chúng Ta Thị Tẩm Đi, Bệ Hạ

Chương 36

Thể loại: Cổ Đại, Sắc, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Tiểu Thư Đào Hoa

Tiểu Thư Đào Hoa

Chương 30

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Xảo Phi Câu Phu

Xảo Phi Câu Phu

Chương 22

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Nhân Sinh Như Mộng

Nhân Sinh Như Mộng

Chương 18

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Chương 1796

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 89

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Tiểu Thất Bên Cố Đại Nhân

Tiểu Thất Bên Cố Đại Nhân

Chương 19

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng