Trang 4 - Truyện Cổ Đại

Truyện Độc Bộ Thiên Hạ - Thanh Xuyên Hoàng Thái Cực

Độc Bộ Thiên Hạ - Thanh Xuyên Hoàng Thái Cực

Chương 67

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Từ Ác Phi Thành Ác Hậu

Từ Ác Phi Thành Ác Hậu

Chương 88

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 16

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Đoạt Xá Thành Thê

Đoạt Xá Thành Thê

Chương 74

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy

Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy

Chương 100

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Yêu Phi Là Mẫu Nghi Thiên Hạ

Yêu Phi Là Mẫu Nghi Thiên Hạ

Chương 53

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Lão Đại Là Nữ Lang

Lão Đại Là Nữ Lang

Chương 100

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Tinh Lạc Ngưng Thành Đường

Tinh Lạc Ngưng Thành Đường

Chương 28

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Trọng Sinh Nữ Nhân Gia Khuynh Thế Thiên Hạ!

Trọng Sinh Nữ Nhân Gia Khuynh Thế Thiên Hạ!

Chương 48

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện [Xuyên Nhanh] Nữ Phụ Hoá Ra Cũng Là Hắc

[Xuyên Nhanh] Nữ Phụ Hoá Ra Cũng Là Hắc

Chương 13

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Hoàng Gia Sủng Tức

Hoàng Gia Sủng Tức

Chương 211

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Nam Việt Đế Vương

Nam Việt Đế Vương

Chương 332

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

Truyện Độc Thê Không Dễ Làm

Độc Thê Không Dễ Làm

Chương 72

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Ngoại Thích Chi Nữ

Ngoại Thích Chi Nữ

Chương 71

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên

Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên

Chương 92

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Hoàng Phi Chín Nghìn Tuổi - Hoàng Phi Cửu Thiên Tuế

Hoàng Phi Chín Nghìn Tuổi - Hoàng Phi Cửu Thiên Tuế

Chương 267

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện [Xuyên Nhanh] Phương Án Hoa Thức Nghịch Tập Nam Thần

[Xuyên Nhanh] Phương Án Hoa Thức Nghịch Tập Nam Thần

Chương 351

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Tung Hoành Cổ Đại

Tung Hoành Cổ Đại

Chương 270

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Hầu Phu Nhân Mỗi Ngày Đều Muốn Đổi Chồng

Hầu Phu Nhân Mỗi Ngày Đều Muốn Đổi Chồng

Chương 30

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Sủng Trong Lòng Bàn Tay

Sủng Trong Lòng Bàn Tay

Chương 100

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Nàng Vương Phi Đến Từ Hiện Đại!

Nàng Vương Phi Đến Từ Hiện Đại!

Chương 56

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Giáo Chủ, Ngươi Lại Biến Thân

Giáo Chủ, Ngươi Lại Biến Thân

Chương 60

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình

Truyện Kí Mi Dạy Chồng (Tướng Công, Đừng Như Vậy)

Kí Mi Dạy Chồng (Tướng Công, Đừng Như Vậy)

Chương 77

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Cổ Đại

Truyện Cẩm Lý Tiểu Hoàng Hậu

Cẩm Lý Tiểu Hoàng Hậu

Chương 59

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng