Trang 4 - Truyện Cổ Đại

Truyện Xuyên Qua: Cưỡng Chế Nhiều Phu

Xuyên Qua: Cưỡng Chế Nhiều Phu

Chương 38

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Trọng Sinh, Sủng, Cổ Đại

Truyện Thiếu Nữ 9 Tuổi

Thiếu Nữ 9 Tuổi

Chương 16

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Tiên Đạo Bất Chính

Tiên Đạo Bất Chính

Chương 77

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

Truyện Tiểu Thất Bên Cố Đại Nhân

Tiểu Thất Bên Cố Đại Nhân

Chương 16

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Phương Án Nghịch Tập Nam Thần

Phương Án Nghịch Tập Nam Thần

Chương 78

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Phượng Hoàng Huyết Lệ

Phượng Hoàng Huyết Lệ

Chương 95

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình

Truyện Quân Vương Ngự Nữ

Quân Vương Ngự Nữ

Chương 100

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu

Truyện Tướng Quân Thích Đọc Sách Cấm

Tướng Quân Thích Đọc Sách Cấm

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Ma Nữ Tái Thế

Ma Nữ Tái Thế

Chương 61

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sủng, Cổ Đại

Truyện Bắt Được Phu Quân Háo Sắc

Bắt Được Phu Quân Háo Sắc

Chương 17

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Thiên Nguyệt

Thiên Nguyệt

Chương 6

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Truyện Hệ Thống Xuyên Thư: Vị Diện Chi Chủ

Hệ Thống Xuyên Thư: Vị Diện Chi Chủ

Chương 22

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Ma Đế Độc Tiên Bí Sử

Ma Đế Độc Tiên Bí Sử

Chương 93

Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Cổ Đại

Truyện Phù Thủy Chi Tâm

Phù Thủy Chi Tâm

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Lung Linh Ảnh

Lung Linh Ảnh

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Sắc, Đam Mỹ

Truyện Nhất Kiếm Sương Hàn

Nhất Kiếm Sương Hàn

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Trinh Thám, Đam Mỹ

Truyện Hầu Phu Nhân Mỗi Ngày Đều Muốn Đổi Chồng

Hầu Phu Nhân Mỗi Ngày Đều Muốn Đổi Chồng

Chương 27

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Vương Phi Thất Sủng: Quỷ Y Như Nguyệt

Vương Phi Thất Sủng: Quỷ Y Như Nguyệt

Chương 17

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi

Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi

Chương 100

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sủng, Cổ Đại

Truyện Trọng Sinh Nữ Nhân Gia Khuynh Thế Thiên Hạ!

Trọng Sinh Nữ Nhân Gia Khuynh Thế Thiên Hạ!

Chương 35

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Nàng Vương Phi Đến Từ Hiện Đại!

Nàng Vương Phi Đến Từ Hiện Đại!

Chương 39

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Sổ Tay Công Lược Nam Thần

Sổ Tay Công Lược Nam Thần

Chương 23

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sủng, Cổ Đại

Truyện Ta Làm Kế Mẫu Của Chồng Trước

Ta Làm Kế Mẫu Của Chồng Trước

Chương 79

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Vọng Nguyệt

Vọng Nguyệt

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình