Trang 3 - Truyện Cổ Đại

Truyện Đoạt Xá Thành Thê

Đoạt Xá Thành Thê

Chương 84

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Khuynh Thế Thiên Tài - Gemma

Khuynh Thế Thiên Tài - Gemma

Chương 65

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên

Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên

Chương 96

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Nam Việt Đế Vương

Nam Việt Đế Vương

Chương 349

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

Truyện Tự Cẩm 2

Tự Cẩm 2

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Tứ Quốc Tranh Phi

Tứ Quốc Tranh Phi

Chương 84

Thể loại: Cổ Đại

Truyện Mệnh Hoàng Hậu

Mệnh Hoàng Hậu

Chương 43

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Trở Về Đời Thanh

Trở Về Đời Thanh

Chương 53

Thể loại: Cổ Đại

Truyện Lương Duyên Tả Ý

Lương Duyên Tả Ý

Chương 62

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Cổ Đại

Truyện Xuyên Nhanh: Vai Ác Boss Toàn Bệnh Kiều

Xuyên Nhanh: Vai Ác Boss Toàn Bệnh Kiều

Chương 43

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Đô Thị

Truyện Vị Thái Tử Què Kia Đứng Lên Hôn Ta

Vị Thái Tử Què Kia Đứng Lên Hôn Ta

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Kiều Phu Lang Nhà Thợ Săn

Kiều Phu Lang Nhà Thợ Săn

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Truyện Độc Hậu Ngang Tàng

Độc Hậu Ngang Tàng

Chương 78

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Tại Sao Anh Không Yêu Em

Tại Sao Anh Không Yêu Em

Chương 19

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Chương 522

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Sủng, Cổ Đại

Truyện Quân Vương Ngự Nữ

Quân Vương Ngự Nữ

Chương 265

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu

Truyện Ngoại Thích Chi Nữ

Ngoại Thích Chi Nữ

Chương 76

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Ma Hậu Yêu Cơ Phục Thù

Ma Hậu Yêu Cơ Phục Thù

Chương 35

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Trọng Sinh

Truyện Hầu Phu Nhân Mỗi Ngày Đều Muốn Đổi Chồng

Hầu Phu Nhân Mỗi Ngày Đều Muốn Đổi Chồng

Chương 31

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Sổ Ngũ Phụng Thiên

Sổ Ngũ Phụng Thiên

Chương 82

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Siêu Phẩm Tu Tiên Thái Giám

Siêu Phẩm Tu Tiên Thái Giám

Chương 50

Thể loại: Cổ Đại, Dị Năng, Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Thiên Tài Cuồng Phi - Phế Vật Tam Tiểu Thư

Thiên Tài Cuồng Phi - Phế Vật Tam Tiểu Thư

Chương 233

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 100

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Yêu Người Như Thế

Yêu Người Như Thế

Chương 12

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại