Trang 3 - Truyện Cổ Đại Mới

Truyện Tiên Khúc Tiêu Dao

Tiên Khúc Tiêu Dao

Chương 15

Thể loại: Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Huyết Phượng Kiều Mị Vương Phi

Huyết Phượng Kiều Mị Vương Phi

Chương 28

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Một Nữ Hai Ba Nam

Một Nữ Hai Ba Nam

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Ái Thê

Ái Thê

Chương 26

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng, Cổ Đại

Truyện Vô Tâm Khí Phi Hoa Đào Nhiều

Vô Tâm Khí Phi Hoa Đào Nhiều

Chương 58

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện [Ngôn Tình] Ngự Yêu (Ngự Giao Ký)

[Ngôn Tình] Ngự Yêu (Ngự Giao Ký)

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Lương Duyên Tả Ý

Lương Duyên Tả Ý

Chương 36

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Cổ Đại

Truyện Ngôn Linh Sư Giới Giải Trí

Ngôn Linh Sư Giới Giải Trí

Chương 34

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Dị Năng, Sủng, Cổ Đại

Truyện Phu Quân Lạnh Lùng, Thê Tử Đáng Yêu

Phu Quân Lạnh Lùng, Thê Tử Đáng Yêu

Chương 36

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Cổ Đại

Truyện Thần Vương Độc Phi: Thiên Tài Luyện Đan Sư

Thần Vương Độc Phi: Thiên Tài Luyện Đan Sư

Chương 182

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Cổ Đại

Truyện Trưởng Thôn Là Đóa Kiều Hoa

Trưởng Thôn Là Đóa Kiều Hoa

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không

Truyện Tiên Môn

Tiên Môn

Chương 814

Thể loại: Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Tiểu Giai Nhân Khuynh Thành

Tiểu Giai Nhân Khuynh Thành

Chương 75

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Xuyên Nhanh: Nữ Đế Giá Đáo, Cường Thế Liêu

Xuyên Nhanh: Nữ Đế Giá Đáo, Cường Thế Liêu

Chương 204

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Nữ Quan Vận Sự

Nữ Quan Vận Sự

Chương 277

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Phụng Chỉ Béo Phì

Phụng Chỉ Béo Phì

Chương 39

Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Sủng, Cổ Đại

Truyện Dụ Hành

Dụ Hành

Chương 14

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Cổ Đại

Truyện [Ngôn Tình] Mị Hoạn

[Ngôn Tình] Mị Hoạn

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Tiểu Kiều Thê

Tiểu Kiều Thê

Chương 24

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Cổ Đại

Truyện Gả Cho Chàng Nam Phụ Này

Gả Cho Chàng Nam Phụ Này

Chương 83

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sủng, Cổ Đại

Truyện Xuyên Qua: Cưỡng Chế Nhiều Phu

Xuyên Qua: Cưỡng Chế Nhiều Phu

Chương 23

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Trọng Sinh, Sủng, Cổ Đại

Truyện Ta Mới Là Nữ Chính

Ta Mới Là Nữ Chính

Chương 20

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sủng, Cổ Đại

Truyện Phong Hoa Vô Song: Cưng Chiều Độc Phi

Phong Hoa Vô Song: Cưng Chiều Độc Phi

Chương 98

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sủng, Cổ Đại