Trang 3 - Truyện Cổ Đại

Truyện Bí Ẩn Đôi Long Phượng

Bí Ẩn Đôi Long Phượng

Chương 115

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trinh Thám

Truyện Vận Mệnh Thế Gia

Vận Mệnh Thế Gia

Chương 85

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Ta Mới Là Nữ Chính

Ta Mới Là Nữ Chính

Chương 27

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sủng, Cổ Đại

Truyện Xuyên Qua, Ta Đang Cướp Tân Nương Của Nam Chính?

Xuyên Qua, Ta Đang Cướp Tân Nương Của Nam Chính?

Chương 102

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Cẩm Tú Đỉnh

Cẩm Tú Đỉnh

Chương 88

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Tam Phu Ký

Tam Phu Ký

Chương 51

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Trọng Sinh Chi Đế Sư

Trọng Sinh Chi Đế Sư

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Làm Nô

Làm Nô

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Cổ Đại

Truyện Gả Cho Chàng Nam Phụ Này

Gả Cho Chàng Nam Phụ Này

Chương 102

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sủng, Cổ Đại

Truyện Sắc Nước Hương Trời

Sắc Nước Hương Trời

Chương 135

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Giáo Chủ Thật Khó Theo Đuổi

Giáo Chủ Thật Khó Theo Đuổi

Chương 54

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Nam Chính Thuộc Về Nữ Phụ

Nam Chính Thuộc Về Nữ Phụ

Chương 146

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày

Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày

Chương 46

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Khi Sư Phụ Hắc Hóa

Khi Sư Phụ Hắc Hóa

Chương 45

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Mai Trắng Trong Tuyết

Mai Trắng Trong Tuyết

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Quân Lâm Dưới Thành

Quân Lâm Dưới Thành

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Thiên Hạ Chí Tôn

Thiên Hạ Chí Tôn

Chương 131

Thể loại: Tiên Hiệp, Cổ Đại

Truyện Nhất Kiếm Sương Hàn

Nhất Kiếm Sương Hàn

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Trinh Thám, Đam Mỹ

Truyện Tiên Đạo Bất Chính

Tiên Đạo Bất Chính

Chương 78

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

Truyện Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Chương 153

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình

Truyện Thái Tử Phi Tham Ăn

Thái Tử Phi Tham Ăn

Chương 161

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai

Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai

Chương 170

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sắc

Truyện Mau Xuyên Liêu Tâm: Boss Đứng Lại!

Mau Xuyên Liêu Tâm: Boss Đứng Lại!

Chương 134

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Phượng Hoàng Huyết Lệ

Phượng Hoàng Huyết Lệ

Chương 118

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình