Trang 3 - Truyện Cổ Đại

Truyện Chọc Nhầm Nam Nhân Yêu Nghiệt

Chọc Nhầm Nam Nhân Yêu Nghiệt

Chương 88

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Hậu Cung Hi Phi Truyện

Hậu Cung Hi Phi Truyện

Chương 193

Thể loại: Cổ Đại

Truyện Nhà Ai Cầu Nhỏ Nước Chảy

Nhà Ai Cầu Nhỏ Nước Chảy

Chương 74

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Kiều Nữ Lâm Gia

Kiều Nữ Lâm Gia

Chương 70

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Độc Thiếp

Độc Thiếp

Chương 103

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Chương 234

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy

Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy

Chương 26

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Quân Tâm - Phù Dung Diệc Hữu Khuynh Thành Sắc

Quân Tâm - Phù Dung Diệc Hữu Khuynh Thành Sắc

Chương 23

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Nhất Niệm Trường Khanh

Nhất Niệm Trường Khanh

Chương 46

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Mau Xuyên: Nữ Xứng Thủ Tục

Mau Xuyên: Nữ Xứng Thủ Tục

Chương 41

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Sổ Ngũ Phụng Thiên

Sổ Ngũ Phụng Thiên

Chương 67

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Ngược Chết Đóa Bạch Liên Hoa

Ngược Chết Đóa Bạch Liên Hoa

Chương 81

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Nữ Sát Thủ Ta Yêu Nàng

Nữ Sát Thủ Ta Yêu Nàng

Chương 23

Thể loại: Cổ Đại, Teen, Xuyên Không

Truyện Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần

Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần

Chương 95

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Khuynh Thế Thiên Tài - Gemma

Khuynh Thế Thiên Tài - Gemma

Chương 58

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Nam Việt Đế Vương

Nam Việt Đế Vương

Chương 308

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

Truyện Em Dâu Của Nam Chính Không Dễ Làm!

Em Dâu Của Nam Chính Không Dễ Làm!

Chương 4

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Hệ Thống Chi Tao Khí Thẳng Nam

Hệ Thống Chi Tao Khí Thẳng Nam

Chương 4

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Đế Hậu

Đế Hậu

Chương 19

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Sủng, Cổ Đại

Truyện Xuyên Nhanh: Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

Xuyên Nhanh: Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

Chương 5

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Xuyên Nhanh: Cảm Hoá Nữ Phụ Ác Độc

Xuyên Nhanh: Cảm Hoá Nữ Phụ Ác Độc

Chương 15

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Sau Khi Phu Quân Bị Trúng Gió

Sau Khi Phu Quân Bị Trúng Gió

Chương 38

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Trùng Sinh Ta Làm Y Phẩm Đích Nữ

Trùng Sinh Ta Làm Y Phẩm Đích Nữ

Chương 68

Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Sát Nhân Điện

Sát Nhân Điện

Chương 29

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp