Truyện Chớ Quấy Rầy Phi Thăng

Chương 99

Truyện Ngoại Thích Chi Nữ

Chương 35

Truyện [Ngôn Tình] Đọa Tiên

FULL

Truyện Cẩm Tú Đích Nữ: Độc Y Tam Tiểu Thư

Chương 16

Truyện Na Tra Đồng Nhân Ký

Chương 29

Truyện Tâm Sinh

FULL

Truyện Điền Viên Cẩm Tú

Chương 37

Truyện Ma Đế Độc Tiên Bí Sử

Chương 60

Truyện Chí Tôn Bảo Bảo Cuồng Ngạo Mẫu Thân

Chương 47

Truyện Thiên Thế Khúc

Chương 31

Truyện Phong Hoa Tuyệt Thế

Chương 2

Truyện Kỳ Tích Vương Tọa

Chương 30

Truyện Dụ Hành

Chương 11

Truyện Độc Sủng Ngốc Hậu

Chương 137

Truyện Nhân Duyên Tiền Định

Chương 71

Truyện Làm Nô

Chương 53

Truyện Phu Thê Nhà Nghèo

Chương 30

Truyện Thượng Thần

Chương 3

Truyện Giáo Chủ, Ngươi Lại Biến Thân

Chương 33

Truyện Mị Sắc

Chương 6

Truyện Kí Mi Dạy Chồng (Tướng Công, Đừng Như Vậy)

Chương 44

Truyện Thật Ư? Thật Ư? Phải Là Hồng Phai Xanh Thắm

Chương 222

Truyện Xuyên Qua: Cưỡng Chế Nhiều Phu

Chương 20

Truyện Độc Thiếp

Chương 103