Trang 3 - Truyện Cổ Đại

Truyện Hoa Tàn Hoa Khai

Hoa Tàn Hoa Khai

FULL

Thể loại: Cổ Đại

Truyện Tiểu Kiều Thê

Tiểu Kiều Thê

Chương 34

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Cổ Đại

Truyện Hầu Phu Nhân Mỗi Ngày Đều Muốn Đổi Chồng

Hầu Phu Nhân Mỗi Ngày Đều Muốn Đổi Chồng

Chương 22

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Cẩm Lý Tiểu Hoàng Hậu

Cẩm Lý Tiểu Hoàng Hậu

Chương 42

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Mau Xuyên Liêu Tâm: Boss Đứng Lại!

Mau Xuyên Liêu Tâm: Boss Đứng Lại!

Chương 77

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Nợ Hồng Nhan (Yên Chi Trái)

Nợ Hồng Nhan (Yên Chi Trái)

Chương 49

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình

Truyện Phụng Vũ Trần Triều - Nguyên Ninh Truyện

Phụng Vũ Trần Triều - Nguyên Ninh Truyện

Chương 22

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Mau Xuyên Vai Ác Lại Hắc Hóa

Mau Xuyên Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 378

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Ta Cùng Với Ảnh Đế Yêu Đương

Ta Cùng Với Ảnh Đế Yêu Đương

Chương 18

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Xuyên Thời Không, Là Bạn Hay Đối Thủ

Xuyên Thời Không, Là Bạn Hay Đối Thủ

Chương 88

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Phu Thê Nhà Nghèo

Phu Thê Nhà Nghèo

Chương 100

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Dị Năng, Sủng, Cổ Đại

Truyện Quy Đức Hầu Phủ

Quy Đức Hầu Phủ

Chương 10

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ

Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ

Chương 9

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Tiểu Giai Nhân Khuynh Thành

Tiểu Giai Nhân Khuynh Thành

Chương 87

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 100

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Sổ Tay Công Lược Nam Thần

Sổ Tay Công Lược Nam Thần

Chương 19

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sủng, Cổ Đại

Truyện Làm Nô

Làm Nô

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Cổ Đại

Truyện Xuyên Nhanh: Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

Xuyên Nhanh: Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

Chương 2

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Kiều Nữ Độc Phi

Kiều Nữ Độc Phi

Chương 58

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Ta Là Một Gốc Cây Đào Hoa

Ta Là Một Gốc Cây Đào Hoa

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Đoạt Xá Thành Thê

Đoạt Xá Thành Thê

Chương 59

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Giáo Chủ, Ngươi Lại Biến Thân

Giáo Chủ, Ngươi Lại Biến Thân

Chương 53

Thể loại: Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Độc Thê Không Dễ Làm

Độc Thê Không Dễ Làm

Chương 60

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Chuyện Thường Ngày Của Hoàng Khố Sủng Thê

Chuyện Thường Ngày Của Hoàng Khố Sủng Thê

Chương 21

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng