Trang 3 - Truyện Cổ Đại

Truyện Nữ Quan Vận Sự

Nữ Quan Vận Sự

Chương 306

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Mỗi Lần Đều Là Tôi Nằm Không Cũng Trúng Đạn

Mỗi Lần Đều Là Tôi Nằm Không Cũng Trúng Đạn

Chương 53

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Phong Hoa Tuyệt Thế

Phong Hoa Tuyệt Thế

Chương 6

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Cổ Xuyên Kỳ Duyên

Cổ Xuyên Kỳ Duyên

Chương 62

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Trọng Sinh Chi Quý Nữ Vương Phi

Trọng Sinh Chi Quý Nữ Vương Phi

Chương 33

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Trọng Sinh, Sủng, Cổ Đại

Truyện Nàng Vương Phi Đến Từ Hiện Đại!

Nàng Vương Phi Đến Từ Hiện Đại!

Chương 40

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Khi Quân Vi Hoàng

Khi Quân Vi Hoàng

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Sắc, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Thiếu Nữ 9 Tuổi

Thiếu Nữ 9 Tuổi

Chương 23

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Phong Hoa Vô Song: Cưng Chiều Độc Phi

Phong Hoa Vô Song: Cưng Chiều Độc Phi

Chương 100

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sủng, Cổ Đại

Truyện Khanh Vũ Phúc Hắc: Tà Quân, Xin Hãy Cắn Câu

Khanh Vũ Phúc Hắc: Tà Quân, Xin Hãy Cắn Câu

Chương 43

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Nhật Lệ

Nhật Lệ

Chương 91

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Tam Sinh Tam Thế Chiết Cẩm Thư

Tam Sinh Tam Thế Chiết Cẩm Thư

Chương 9

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Trọng Sinh

Truyện Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương

Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương

Chương 100

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Thịnh Sủng Chi Hạ

Thịnh Sủng Chi Hạ

Chương 30

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Khuynh Thế Thiên Tài - Gemma

Khuynh Thế Thiên Tài - Gemma

Chương 60

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Thần Y Cuồng Thê: Quốc Sư Đại Nhân, Phu Nhân Lại Chạy

Thần Y Cuồng Thê: Quốc Sư Đại Nhân, Phu Nhân Lại Chạy

Chương 57

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Thiên Tài Cuồng Phi - Phế Vật Tam Tiểu Thư

Thiên Tài Cuồng Phi - Phế Vật Tam Tiểu Thư

Chương 213

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Trọng Sinh Dị Thế Chi Điền Viên Kí

Trọng Sinh Dị Thế Chi Điền Viên Kí

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa Tướng

Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa Tướng

Chương 84

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Cửu Phượng Triều Hoàng: Tuyệt Sắc Thú Phi Nghịch Thiên Hạ

Cửu Phượng Triều Hoàng: Tuyệt Sắc Thú Phi Nghịch Thiên Hạ

Chương 34

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Xin Dâng Cá Muối Cho Sư Tổ

Xin Dâng Cá Muối Cho Sư Tổ

Chương 84

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Trọng Sinh Chi Phu Lang Nghĩ Ta Là Tra Nam

Trọng Sinh Chi Phu Lang Nghĩ Ta Là Tra Nam

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Kiếp Sống Giới Giải Trí Của Tiểu Thư Hầu Phủ

Kiếp Sống Giới Giải Trí Của Tiểu Thư Hầu Phủ

Chương 31

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Đô Thị