Trang 3 - Truyện Cổ Đại Mới

Truyện Tầm Mộng Thái Hồ: Túy Cô Tô

Tầm Mộng Thái Hồ: Túy Cô Tô

Chương 52

Thể loại: Trọng Sinh, Sủng, Cổ Đại

Truyện Quý Nữ Yêu Kiều

Quý Nữ Yêu Kiều

Chương 95

Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên

Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên

Chương 79

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Giáo Chủ, Ngươi Lại Biến Thân

Giáo Chủ, Ngươi Lại Biến Thân

Chương 52

Thể loại: Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Thám Hoa Giới Giải Trí

Thám Hoa Giới Giải Trí

Chương 34

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Thiên Tài Cuồng Phi - Phế Vật Tam Tiểu Thư

Thiên Tài Cuồng Phi - Phế Vật Tam Tiểu Thư

Chương 196

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Cẩm Lý Tiểu Hoàng Hậu

Cẩm Lý Tiểu Hoàng Hậu

Chương 33

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Trùng Sinh Lại Làm Độc Phụ

Trùng Sinh Lại Làm Độc Phụ

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Chương 95

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Phụng Chỉ Béo Phì

Phụng Chỉ Béo Phì

Chương 50

Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Sủng, Cổ Đại

Truyện Thảo Hôn Tướng Công

Thảo Hôn Tướng Công

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Ngôn Linh Sư Giới Giải Trí

Ngôn Linh Sư Giới Giải Trí

Chương 38

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Dị Năng, Sủng, Cổ Đại

Truyện Công Lược Tình Địch

Công Lược Tình Địch

Chương 81

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Nàng Là Ai?

Nàng Là Ai?

Chương 40

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Ngọc Đàm Hoàng Hậu

Ngọc Đàm Hoàng Hậu

Chương 34

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Vương Phi Hắc Đạo, Tuyệt Đối Không Dễ Chọc!

Vương Phi Hắc Đạo, Tuyệt Đối Không Dễ Chọc!

Chương 50

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Nhặt Được Một Con Mèo Ba Tư

Nhặt Được Một Con Mèo Ba Tư

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Sủng

Truyện Xuyên Qua Thành Tiểu Ca Nhi Chủng Điền Ký

Xuyên Qua Thành Tiểu Ca Nhi Chủng Điền Ký

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không

Truyện Xuyên Không Thành Bích Dao, Nối Tiếp Duyên Với Quỷ Lệ

Xuyên Không Thành Bích Dao, Nối Tiếp Duyên Với Quỷ Lệ

Chương 35

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp

Truyện Chấp Mê

Chấp Mê

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

Truyện Tiểu Thế Tử

Tiểu Thế Tử

FULL

Thể loại: Cổ Đại

Truyện Quyền Thần Dưỡng Thành

Quyền Thần Dưỡng Thành

Chương 67

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Đổi Mệnh

Đổi Mệnh

Chương 41

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Trọng Sinh Hậu Cung Sấm Quan Ký

Trọng Sinh Hậu Cung Sấm Quan Ký

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình