Trang 3 - Truyện Cổ Đại Mới

Truyện Thần Nobita

Thần Nobita

Chương 168

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Mau Xuyên Vai Ác Lại Hắc Hóa

Mau Xuyên Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 265

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi!

Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi!

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Chớ Quấy Rầy Phi Thăng

Chớ Quấy Rầy Phi Thăng

Chương 110

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Phụng Chỉ Béo Phì

Phụng Chỉ Béo Phì

Chương 33

Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Sủng, Cổ Đại

Truyện Ngoại Thích Chi Nữ

Ngoại Thích Chi Nữ

Chương 44

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Bạo Quân Ôn Nhu – Thiên Hạ Làm Sính Lễ

Bạo Quân Ôn Nhu – Thiên Hạ Làm Sính Lễ

Chương 154

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ

Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ

Chương 5

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên

Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên

Chương 72

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Tướng Phủ Đích Nữ

Tướng Phủ Đích Nữ

Chương 279

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh

Truyện Thuần Huyết Huyết Tộc

Thuần Huyết Huyết Tộc

Chương 248

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Khanh Vũ Phúc Hắc: Tà Quân, Xin Hãy Cắn Câu

Khanh Vũ Phúc Hắc: Tà Quân, Xin Hãy Cắn Câu

Chương 27

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Cửu Ngũ

Cửu Ngũ

Chương 71

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Ác Ma Hoàng Hậu

Ác Ma Hoàng Hậu

Chương 13

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Quốc Sư Là Thụ

Quốc Sư Là Thụ

Chương 12

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại

Truyện Thương Tang Tri Cẩm Hoa

Thương Tang Tri Cẩm Hoa

Chương 45

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Kiếm Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Giữa Chốn Phù Dung

Giữa Chốn Phù Dung

Chương 53

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Con Đường Vận Mệnh

Con Đường Vận Mệnh

Chương 144

Thể loại: Cổ Đại

Truyện Vương Phi Như Thủy

Vương Phi Như Thủy

Chương 49

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai

Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai

Chương 140

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sắc

Truyện Tiểu Kiều Thê

Tiểu Kiều Thê

Chương 18

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Cổ Đại

Truyện Nhất Phiến U Tình Nan Tận Hoại

Nhất Phiến U Tình Nan Tận Hoại

Chương 63

Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Cổ Đại

Truyện Quân Tâm - Phù Dung Diệc Hữu Khuynh Thành Sắc

Quân Tâm - Phù Dung Diệc Hữu Khuynh Thành Sắc

Chương 14

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Giáo Chủ, Ngươi Lại Biến Thân

Giáo Chủ, Ngươi Lại Biến Thân

Chương 47

Thể loại: Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Cổ Đại