Trang 3 - Truyện Cổ Đại

Truyện Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 70

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp

Truyện Đại Kiếp Chủ

Đại Kiếp Chủ

Chương 128

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

Truyện Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ

Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ

Chương 180

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Ma Hậu Yêu Cơ Phục Thù

Ma Hậu Yêu Cơ Phục Thù

Chương 50

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Trọng Sinh

Truyện Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp

Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp

Chương 120

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Xuyên Nhanh: Vinh Hoa Phú Quý

Xuyên Nhanh: Vinh Hoa Phú Quý

Chương 200

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Khúc Chiết Trong Lòng

Khúc Chiết Trong Lòng

Chương 22

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Quyền Thần Dưỡng Thành

Quyền Thần Dưỡng Thành

Chương 73

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Tướng Phủ Đích Nữ

Tướng Phủ Đích Nữ

Chương 355

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh

Truyện Thái Tử Phi Bất Lương: Công Chúa Dễ Thương Quá

Thái Tử Phi Bất Lương: Công Chúa Dễ Thương Quá

Chương 53

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần Hắc Hóa, Ôm Một Chút

Xuyên Nhanh: Nam Thần Hắc Hóa, Ôm Một Chút

Chương 200

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Độc Bộ Thiên Hạ - Thanh Xuyên Hoàng Thái Cực

Độc Bộ Thiên Hạ - Thanh Xuyên Hoàng Thái Cực

Chương 106

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế

Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế

Chương 70

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Nhặt Một Tên Ngốc Là Hoàng Đế

Nhặt Một Tên Ngốc Là Hoàng Đế

Chương 55

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Tàn Bạo Vương Gia, Vương Phi Lại Chạy Rồi

Tàn Bạo Vương Gia, Vương Phi Lại Chạy Rồi

Chương 26

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Nam Xứng Lại Bị Cưỡng Đoạt

Nam Xứng Lại Bị Cưỡng Đoạt

Chương 20

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi

Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi

Chương 203

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Làm Ruộng Chi Ông Trùm Mỹ Thực

Làm Ruộng Chi Ông Trùm Mỹ Thực

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Lãnh Thảo Hàm Trì

Lãnh Thảo Hàm Trì

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Tiểu Kiều Thê

Tiểu Kiều Thê

Chương 45

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Cổ Đại

Truyện Công Công Đón Dâu

Công Công Đón Dâu

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sắc

Truyện Xuyên Thành Ca Nhi Nhà Nông

Xuyên Thành Ca Nhi Nhà Nông

Chương 7

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Việt Ta Kiếm Được Lão Công Cường Tráng

Xuyên Việt Ta Kiếm Được Lão Công Cường Tráng

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Chồng Ngốc Của Lưu Tuệ

Chồng Ngốc Của Lưu Tuệ

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Đam Mỹ