Trang 3 - Truyện Cổ Đại

Truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 100

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Canh Mạnh Bà

Canh Mạnh Bà

Chương 85

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Vương Gia Là Đào, Ta Là Kép

Vương Gia Là Đào, Ta Là Kép

Chương 1

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Mùa Hoa Thứ Hai Mươi Tư

Mùa Hoa Thứ Hai Mươi Tư

Chương 27

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Sổ Ngũ Phụng Thiên

Sổ Ngũ Phụng Thiên

Chương 80

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Cổ Xuyên Kỳ Duyên

Cổ Xuyên Kỳ Duyên

Chương 75

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Ma Nữ Tái Thế

Ma Nữ Tái Thế

Chương 89

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sủng, Cổ Đại

Truyện Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế

Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế

Chương 36

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Ngày Mai Liền Hòa Ly

Ngày Mai Liền Hòa Ly

Chương 93

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Phu Quân Chết Trận Trở Lại

Phu Quân Chết Trận Trở Lại

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Khanh Vũ Phúc Hắc: Tà Quân, Xin Hãy Cắn Câu

Khanh Vũ Phúc Hắc: Tà Quân, Xin Hãy Cắn Câu

Chương 46

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Trác Ngọc

Trác Ngọc

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Sủng, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Độ Xuân Sơn

Độ Xuân Sơn

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Phượng Hoàng Vu Phi

Phượng Hoàng Vu Phi

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Hắn Có Khi Nào Đi Nhảy Sông Không?

Hắn Có Khi Nào Đi Nhảy Sông Không?

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Thiếu Nữ 9 Tuổi

Thiếu Nữ 9 Tuổi

Chương 35

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Phi Thường Hung Hãn, Vương Gia Quá Khó Chơi

Phi Thường Hung Hãn, Vương Gia Quá Khó Chơi

Chương 26

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Trời Không Tác Thành

Trời Không Tác Thành

Chương 28

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Hệ Thống Xuyên Thư: Vị Diện Chi Chủ

Hệ Thống Xuyên Thư: Vị Diện Chi Chủ

Chương 30

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Xuyên Nhanh Chi Nữ Phối Kiều Diễm

Xuyên Nhanh Chi Nữ Phối Kiều Diễm

Chương 15

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Yêu Hoặc Phật Tâm

Yêu Hoặc Phật Tâm

Chương 62

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Xuyên Không

Truyện Ta Làm Kế Mẫu Của Chồng Trước

Ta Làm Kế Mẫu Của Chồng Trước

Chương 93

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Mau Xuyên Vai Ác Lại Hắc Hóa

Mau Xuyên Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 534

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Nhượng Xuân Quang

Nhượng Xuân Quang

Chương 39

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Sủng