Trang 2 - Truyện Cổ Đại

Truyện Xuyên Không Đến Sở Quốc Làm Thần Y

Xuyên Không Đến Sở Quốc Làm Thần Y

Chương 29

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Xuyên Không

Truyện Kế Thê

Kế Thê

Chương 364

Thể loại: Xuyên Không, Sủng, Ngược, Cổ Đại

Truyện Nữ Sát Thủ Ta Yêu Nàng

Nữ Sát Thủ Ta Yêu Nàng

Chương 30

Thể loại: Cổ Đại, Teen, Xuyên Không

Truyện Tướng Phủ Đích Nữ

Tướng Phủ Đích Nữ

Chương 321

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh

Truyện Xuyên Qua: Cưỡng Chế Nhiều Phu

Xuyên Qua: Cưỡng Chế Nhiều Phu

Chương 49

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Trọng Sinh, Sủng, Cổ Đại

Truyện Ngày Mai Liền Hòa Ly

Ngày Mai Liền Hòa Ly

Chương 76

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Thiên Thần Cánh Trắng

Thiên Thần Cánh Trắng

Chương 28

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Sổ Ngũ Phụng Thiên

Sổ Ngũ Phụng Thiên

Chương 73

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Mỹ Nhân Tâm Xà: Bất Thành Uyên Ương

Mỹ Nhân Tâm Xà: Bất Thành Uyên Ương

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Cổ Đại

Truyện Mau Xuyên: Nữ Xứng Thủ Tục

Mau Xuyên: Nữ Xứng Thủ Tục

Chương 52

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Xuyên Nhanh: Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

Xuyên Nhanh: Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

Chương 13

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Trùng Sinh Chi Phúc

Trùng Sinh Chi Phúc

Chương 100

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

Chương 100

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Hầu Môn Kiêu Nữ

Hầu Môn Kiêu Nữ

Chương 238

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 12

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Xuyên Qua, Ta Đang Cướp Tân Nương Của Nam Chính?

Xuyên Qua, Ta Đang Cướp Tân Nương Của Nam Chính?

Chương 42

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy

Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy

Chương 39

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Thanh Lâu - Phá Quân

Thanh Lâu - Phá Quân

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Độc Phi Ở Trên, Tà Vương Ở Dưới

Độc Phi Ở Trên, Tà Vương Ở Dưới

Chương 350

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Kiều Hoa

Kiều Hoa

Chương 14

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Hợp Đồng Hôn Nhân Thời Cổ Đại

Hợp Đồng Hôn Nhân Thời Cổ Đại

Chương 28

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Xuyên Không

Truyện Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên

Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên

Chương 90

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Từ Ác Phi Thành Ác Hậu

Từ Ác Phi Thành Ác Hậu

Chương 86

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Vương Phi Muốn Làm Nông

Vương Phi Muốn Làm Nông

Chương 38

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình