Trang 2 - Truyện Cổ Đại

Truyện Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy

Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy

Chương 17

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Tiên Đạo Bất Chính

Tiên Đạo Bất Chính

Chương 73

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

Truyện Kiếp Sống Giới Giải Trí Của Tiểu Thư Hầu Phủ

Kiếp Sống Giới Giải Trí Của Tiểu Thư Hầu Phủ

Chương 15

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Từ Ác Phi Thành Ác Hậu

Từ Ác Phi Thành Ác Hậu

Chương 76

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Xin Dâng Cá Muối Cho Sư Tổ

Xin Dâng Cá Muối Cho Sư Tổ

Chương 66

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Phương Án Nghịch Tập Nam Thần

Phương Án Nghịch Tập Nam Thần

Chương 56

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Mau Xuyên Liêu Tâm: Boss Đứng Lại!

Mau Xuyên Liêu Tâm: Boss Đứng Lại!

Chương 100

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Chuyện Thường Ngày Của Hoàng Khố Sủng Thê

Chuyện Thường Ngày Của Hoàng Khố Sủng Thê

Chương 29

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Nữ Quan Vận Sự

Nữ Quan Vận Sự

Chương 297

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Lệ Vương Bỉ Ngạn Hoa: Tuyệt Thế Lãnh Vương Phi

Lệ Vương Bỉ Ngạn Hoa: Tuyệt Thế Lãnh Vương Phi

Chương 24

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Ta Cùng Với Ảnh Đế Yêu Đương

Ta Cùng Với Ảnh Đế Yêu Đương

Chương 23

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Ma Nữ Tái Thế

Ma Nữ Tái Thế

Chương 55

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sủng, Cổ Đại

Truyện Thê Tử Lưu Manh Của Ma Đế: Tuyệt Sắc Ngự Thú Sư

Thê Tử Lưu Manh Của Ma Đế: Tuyệt Sắc Ngự Thú Sư

Chương 26

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Xuyên Qua: Cưỡng Chế Nhiều Phu

Xuyên Qua: Cưỡng Chế Nhiều Phu

Chương 36

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Trọng Sinh, Sủng, Cổ Đại

Truyện Trọng Sinh Nữ Nhân Gia Khuynh Thế Thiên Hạ!

Trọng Sinh Nữ Nhân Gia Khuynh Thế Thiên Hạ!

Chương 28

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Sau Khi Phu Quân Bị Trúng Gió

Sau Khi Phu Quân Bị Trúng Gió

Chương 24

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Trời Không Tác Thành

Trời Không Tác Thành

Chương 17

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Hầu Phu Nhân Mỗi Ngày Đều Muốn Đổi Chồng

Hầu Phu Nhân Mỗi Ngày Đều Muốn Đổi Chồng

Chương 25

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Bằng Lan Giang Nguyệt

Bằng Lan Giang Nguyệt

FULL

Thể loại: Cổ Đại

Truyện Cẩm Thành Mùa Hoa

Cẩm Thành Mùa Hoa

Chương 9

Thể loại: Cổ Đại

Truyện Vương Tọa Công Lược Bút Ký

Vương Tọa Công Lược Bút Ký

Chương 12

Thể loại: Cổ Đại

Truyện Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên

Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên

Chương 86

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Thám Hoa Giới Giải Trí

Thám Hoa Giới Giải Trí

Chương 37

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Tiểu Giai Nhân Khuynh Thành

Tiểu Giai Nhân Khuynh Thành

Chương 99

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại