Truyện Duyên Như Mộng: Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt

Duyên Như Mộng: Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt

Chương 168

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Vương Gia, Vương Phi Muốn Cưới Thêm Người Khác

Vương Gia, Vương Phi Muốn Cưới Thêm Người Khác

Chương 320

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Hệ Thống, Chạy Mau~!!!

Hệ Thống, Chạy Mau~!!!

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Sắc, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Bản Cung Số Khổ, Luôn Có Điêu Dân Muốn Hại Bản Cung

Bản Cung Số Khổ, Luôn Có Điêu Dân Muốn Hại Bản Cung

Chương 51

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Trọng Sinh, Ngược, Cổ Đại

Truyện Y Hậu Khuynh Thiên

Y Hậu Khuynh Thiên

Chương 262

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện [Ngôn Tình] Ngự Yêu

[Ngôn Tình] Ngự Yêu

Chương 142

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Hắc Hóa Xin Cẩn Thận

Hắc Hóa Xin Cẩn Thận

Chương 127

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Quốc Sắc Sinh Hương

Quốc Sắc Sinh Hương

Chương 119

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Chọc Nhầm Nam Nhân Yêu Nghiệt

Chọc Nhầm Nam Nhân Yêu Nghiệt

Chương 88

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Sủng, Cổ Đại

Truyện Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Chương 82

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Cửu Ngũ

Cửu Ngũ

Chương 68

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Cửu Gia Đừng Làm Vậy

Cửu Gia Đừng Làm Vậy

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Phụng Chỉ Béo Phì

Phụng Chỉ Béo Phì

Chương 32

Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Sủng, Cổ Đại

Truyện Phu Thê Nhà Nghèo

Phu Thê Nhà Nghèo

Chương 37

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Dị Năng, Sủng, Cổ Đại

Truyện Thuần Huyết Huyết Tộc

Thuần Huyết Huyết Tộc

Chương 207

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ

Chương 286

Thể loại: Tiên Hiệp, Cổ Đại

Truyện Sủng Quan Lục Cung: Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi

Sủng Quan Lục Cung: Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi

Chương 338

Thể loại: Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Tướng Phủ Đích Nữ

Tướng Phủ Đích Nữ

Chương 278

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh

Truyện Nữ Quan Vận Sự

Nữ Quan Vận Sự

Chương 268

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Độc Sủng Thiên Kiều (Thiên Kiều Bách Sủng)

Độc Sủng Thiên Kiều (Thiên Kiều Bách Sủng)

Chương 98

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng, Cổ Đại

Truyện Gả Cho Chàng Nam Phụ Này

Gả Cho Chàng Nam Phụ Này

Chương 56

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sủng, Cổ Đại

Truyện Xuân Noãn Hương Nùng ​

Xuân Noãn Hương Nùng ​

Chương 124

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Na Tra Đồng Nhân Ký

Na Tra Đồng Nhân Ký

Chương 33

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Sắc, Cổ Đại

Truyện Phong Hoa Tuyệt Thế

Phong Hoa Tuyệt Thế

Chương 4

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại