Trang 2 - Truyện Cổ Đại

Truyện Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày

Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày

Chương 64

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Phán Quan

Phán Quan

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Truyện Văn Khương Công Chúa

Văn Khương Công Chúa

Chương 112

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sắc

Truyện Xuyên Qua, Ta Đang Cướp Tân Nương Của Nam Chính?

Xuyên Qua, Ta Đang Cướp Tân Nương Của Nam Chính?

Chương 123

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy

Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy

Chương 444

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Điện Hạ Nhà Ta Có Chút Ngoan

Điện Hạ Nhà Ta Có Chút Ngoan

Chương 231

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Nữ Quyền Anh Xuyên Thành Cô Gái Nông Thôn

Nữ Quyền Anh Xuyên Thành Cô Gái Nông Thôn

Chương 9

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Ta Nghe Thấy A

Ta Nghe Thấy A

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Truyện Ngõ Ô Y

Ngõ Ô Y

Chương 50

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Kiều Nữ Lâm Gia

Kiều Nữ Lâm Gia

Chương 165

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Nàng Đến Từ Dao Quang

Nàng Đến Từ Dao Quang

Chương 7

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Thiếu Nữ 9 Tuổi

Thiếu Nữ 9 Tuổi

Chương 41

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Nương Nương Lại Tìm Đường Chết

Nương Nương Lại Tìm Đường Chết

Chương 72

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Tiền Kiếp Làm Thiếp Hậu Kiếp Làm Thê

Tiền Kiếp Làm Thiếp Hậu Kiếp Làm Thê

Chương 100

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Sắc, Trọng Sinh

Truyện Trùng Sinh Tiểu Nương Tử Ghi Việc (Ký Sự Của Tiểu Nương Tử)

Trùng Sinh Tiểu Nương Tử Ghi Việc (Ký Sự Của Tiểu Nương Tử)

Chương 94

Thể loại: Trọng Sinh, Sủng, Cổ Đại

Truyện Nhà Có Hãn Thê Làm Sao Phá

Nhà Có Hãn Thê Làm Sao Phá

Chương 28

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Cổ Xuyên Kỳ Duyên

Cổ Xuyên Kỳ Duyên

Chương 115

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi

Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi

Chương 131

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sủng, Cổ Đại

Truyện Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 429

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp

Truyện Xuyên Thành Chị Dâu Của Nữ Chính Trong Truyện Ngược

Xuyên Thành Chị Dâu Của Nữ Chính Trong Truyện Ngược

Chương 39

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Thiếu Chủ Ma Giới Cường Thế Sủng Ái

Thiếu Chủ Ma Giới Cường Thế Sủng Ái

Chương 24

Thể loại: Cổ Đại, Sắc, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Thần Y Cuồng Thê: Quốc Sư Đại Nhân, Phu Nhân Lại Chạy

Thần Y Cuồng Thê: Quốc Sư Đại Nhân, Phu Nhân Lại Chạy

Chương 253

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Niệm Niệm Có Ăn

Niệm Niệm Có Ăn

Chương 26

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình