Trang 2 - Truyện Cổ Đại

Truyện Nguyên Thủy Thời Đại

Nguyên Thủy Thời Đại

Chương 72

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không

Truyện Hắc Phong Thần Đạo

Hắc Phong Thần Đạo

Chương 87

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp

Truyện Nam Việt Đế Vương

Nam Việt Đế Vương

Chương 298

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

Truyện Tiểu Kiều Thê

Tiểu Kiều Thê

Chương 34

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Cổ Đại

Truyện Quân Lâm Dưới Thành

Quân Lâm Dưới Thành

Chương 32

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Hầu Phu Nhân Mỗi Ngày Đều Muốn Đổi Chồng

Hầu Phu Nhân Mỗi Ngày Đều Muốn Đổi Chồng

Chương 22

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Xin Dâng Cá Muối Cho Sư Tổ

Xin Dâng Cá Muối Cho Sư Tổ

Chương 39

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Cẩm Lý Tiểu Hoàng Hậu

Cẩm Lý Tiểu Hoàng Hậu

Chương 42

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Mau Xuyên Liêu Tâm: Boss Đứng Lại!

Mau Xuyên Liêu Tâm: Boss Đứng Lại!

Chương 77

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Nợ Hồng Nhan (Yên Chi Trái)

Nợ Hồng Nhan (Yên Chi Trái)

Chương 49

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình

Truyện Phụng Vũ Trần Triều - Nguyên Ninh Truyện

Phụng Vũ Trần Triều - Nguyên Ninh Truyện

Chương 22

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Nữ Quan Vận Sự

Nữ Quan Vận Sự

Chương 291

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Mau Xuyên Vai Ác Lại Hắc Hóa

Mau Xuyên Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 378

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Con Dâu Nuôi Từ Bé (Đồng Dưỡng Tức)

Con Dâu Nuôi Từ Bé (Đồng Dưỡng Tức)

Chương 37

Thể loại: Cổ Đại

Truyện Ta Cùng Với Ảnh Đế Yêu Đương

Ta Cùng Với Ảnh Đế Yêu Đương

Chương 18

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Xuyên Thời Không, Là Bạn Hay Đối Thủ

Xuyên Thời Không, Là Bạn Hay Đối Thủ

Chương 88

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Phu Thê Nhà Nghèo

Phu Thê Nhà Nghèo

Chương 100

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Dị Năng, Sủng, Cổ Đại

Truyện Quy Đức Hầu Phủ

Quy Đức Hầu Phủ

Chương 10

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Nàng Vương Phi Đến Từ Hiện Đại!

Nàng Vương Phi Đến Từ Hiện Đại!

Chương 25

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ

Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ

Chương 9

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Ta Làm Kế Mẫu Của Chồng Trước

Ta Làm Kế Mẫu Của Chồng Trước

Chương 69

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Tiểu Giai Nhân Khuynh Thành

Tiểu Giai Nhân Khuynh Thành

Chương 87

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 100

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Thần Y Cuồng Thê: Quốc Sư Đại Nhân, Phu Nhân Lại Chạy

Thần Y Cuồng Thê: Quốc Sư Đại Nhân, Phu Nhân Lại Chạy

Chương 22

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình