Trang 2 - Truyện Cổ Đại

Truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 16

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Trinh Thám, Xuyên Không

Truyện Tiểu Thất Bên Cố Đại Nhân

Tiểu Thất Bên Cố Đại Nhân

Chương 22

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Nương Nương Lại Tìm Đường Chết

Nương Nương Lại Tìm Đường Chết

Chương 37

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Thiên Cổ Hận

Thiên Cổ Hận

Chương 19

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Cổ Xuyên Kỳ Duyên

Cổ Xuyên Kỳ Duyên

Chương 90

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện [Xuyên Nhanh] Nữ Phụ Hoá Ra Cũng Là Hắc

[Xuyên Nhanh] Nữ Phụ Hoá Ra Cũng Là Hắc

Chương 17

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 361

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp

Truyện Giang Hồ Lớn Như Vậy

Giang Hồ Lớn Như Vậy

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Thu Nguyệt

Thu Nguyệt

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình

Truyện Độc Phi Ở Trên, Tà Vương Ở Dưới

Độc Phi Ở Trên, Tà Vương Ở Dưới

Chương 523

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Công Lược Nam Thần Vũ Trụ

Công Lược Nam Thần Vũ Trụ

Chương 261

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Thiều Hoa Vì Quân Gả

Thiều Hoa Vì Quân Gả

Chương 283

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh

Truyện Hệ Thống Xuyên Thư: Vị Diện Chi Chủ

Hệ Thống Xuyên Thư: Vị Diện Chi Chủ

Chương 35

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Nguyên Long

Nguyên Long

Chương 21

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Kiều Hoa

Kiều Hoa

Chương 31

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Gả Thế Thành Sủng Phi

Gả Thế Thành Sủng Phi

Chương 73

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh

Truyện Con Rể

Con Rể

Chương 100

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện [Xuyên Nhanh] Phương Án Hoa Thức Nghịch Tập Nam Thần

[Xuyên Nhanh] Phương Án Hoa Thức Nghịch Tập Nam Thần

Chương 383

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Nhượng Xuân Quang

Nhượng Xuân Quang

Chương 99

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Truyện Tướng Phủ Đích Nữ

Tướng Phủ Đích Nữ

Chương 342

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh

Truyện Giáo Chủ Thật Khó Theo Đuổi

Giáo Chủ Thật Khó Theo Đuổi

Chương 46

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Xuyên Không Đến Sở Quốc Làm Thần Y

Xuyên Không Đến Sở Quốc Làm Thần Y

Chương 44

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Xuyên Không

Truyện Trà Môn Khuê Tú

Trà Môn Khuê Tú

Chương 100

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Tinh Lạc Ngưng Thành Đường

Tinh Lạc Ngưng Thành Đường

Chương 100

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình