Trang 2 - Truyện Cổ Đại Mới

Truyện Nợ Hồng Nhan (Yên Chi Trái)

Nợ Hồng Nhan (Yên Chi Trái)

Chương 26

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình

Truyện Mau Xuyên Liêu Tâm: Boss Đứng Lại!

Mau Xuyên Liêu Tâm: Boss Đứng Lại!

Chương 56

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Xuyên Không Thành Bích Dao, Nối Tiếp Duyên Với Quỷ Lệ

Xuyên Không Thành Bích Dao, Nối Tiếp Duyên Với Quỷ Lệ

Chương 32

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp

Truyện Ta Làm Kế Mẫu Của Chồng Trước

Ta Làm Kế Mẫu Của Chồng Trước

Chương 61

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Cẩm Lý Tiểu Hoàng Hậu

Cẩm Lý Tiểu Hoàng Hậu

Chương 24

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa Tướng

Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa Tướng

Chương 64

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Công Lược Tình Địch

Công Lược Tình Địch

Chương 70

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Ngọc Bội Thái Tử Gia

Ngọc Bội Thái Tử Gia

Chương 12

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ

Chương 380

Thể loại: Tiên Hiệp, Cổ Đại

Truyện Mẹ Kế Không Dễ Làm

Mẹ Kế Không Dễ Làm

Chương 8

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật

Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật

Chương 322

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sủng, Cổ Đại

Truyện Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu

Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu

Chương 53

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Cổ Đại

Truyện Đoạt Xá Thành Thê

Đoạt Xá Thành Thê

Chương 52

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Tướng Phủ Đích Nữ

Tướng Phủ Đích Nữ

Chương 291

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh

Truyện Hầu Phu Nhân Mỗi Ngày Đều Muốn Đổi Chồng

Hầu Phu Nhân Mỗi Ngày Đều Muốn Đổi Chồng

Chương 13

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Gia Chính Là Loại Chim Như Vậy

Gia Chính Là Loại Chim Như Vậy

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Sủng

Truyện Thuần Huyết Huyết Tộc

Thuần Huyết Huyết Tộc

Chương 299

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Khanh Vũ Phúc Hắc: Tà Quân, Xin Hãy Cắn Câu

Khanh Vũ Phúc Hắc: Tà Quân, Xin Hãy Cắn Câu

Chương 30

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Mỗi Lần Đều Là Tôi Nằm Không Cũng Trúng Đạn

Mỗi Lần Đều Là Tôi Nằm Không Cũng Trúng Đạn

Chương 43

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Kỳ Tích Vương Tọa

Kỳ Tích Vương Tọa

Chương 34

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Gả Cho Cha Của Nam Chính

Gả Cho Cha Của Nam Chính

Chương 100

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Ta Là Một Gốc Cây Đào Hoa

Ta Là Một Gốc Cây Đào Hoa

Chương 9

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Cầu Được Ước Thấy: Thái Giám Biến Hình

Cầu Được Ước Thấy: Thái Giám Biến Hình

Chương 7

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Quý Nữ Yêu Kiều

Quý Nữ Yêu Kiều

Chương 93

Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại