Trang 2 - Truyện Cổ Đại

Truyện Trường Ninh Đế Quân

Trường Ninh Đế Quân

Chương 99

Thể loại: Cổ Đại

Truyện Lục Dục

Lục Dục

Chương 1

Thể loại: Cổ Đại, Sắc, Đam Mỹ

Truyện Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần

Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình

Truyện Tướng Quân Sủng Thê

Tướng Quân Sủng Thê

Chương 115

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Xuyên Nhanh: Nữ Đế Giá Đáo, Cường Thế Liêu

Xuyên Nhanh: Nữ Đế Giá Đáo, Cường Thế Liêu

Chương 210

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế

Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế

Chương 164

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Sủng, Cổ Đại

Truyện Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

Chương 231

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Thiên Tài Bảo Bảo, Mẫu Thân Thần Y

Thiên Tài Bảo Bảo, Mẫu Thân Thần Y

Chương 161

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Giang Bắc Nữ Phỉ

Giang Bắc Nữ Phỉ

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Nàng Là Ai?

Nàng Là Ai?

Chương 45

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Hoa Tàn Hoa Khai

Hoa Tàn Hoa Khai

FULL

Thể loại: Cổ Đại

Truyện [Đam Mỹ] Tứ Hôn

[Đam Mỹ] Tứ Hôn

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Sủng

Truyện Thần Nobita

Thần Nobita

Chương 175

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Xuyên Việt Chi Tiên Sinh

Xuyên Việt Chi Tiên Sinh

Chương 134

Thể loại: Đam Mỹ, Dị Năng, Sủng, Cổ Đại

Truyện Bạch Quả Chi Đồng Nhân Thiếu Niên Ca Hành

Bạch Quả Chi Đồng Nhân Thiếu Niên Ca Hành

Chương 107

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sủng, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Cổ Xuyên Kỳ Duyên

Cổ Xuyên Kỳ Duyên

Chương 103

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Tướng Phủ Đích Nữ

Tướng Phủ Đích Nữ

Chương 349

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh

Truyện Kiều Nữ Lâm Gia

Kiều Nữ Lâm Gia

Chương 149

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Trùng Sinh Tiểu Nương Tử Ghi Việc (Ký Sự Của Tiểu Nương Tử)

Trùng Sinh Tiểu Nương Tử Ghi Việc (Ký Sự Của Tiểu Nương Tử)

Chương 71

Thể loại: Trọng Sinh, Sủng, Cổ Đại

Truyện Quý Nữ Yêu Kiều

Quý Nữ Yêu Kiều

Chương 163

Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy

Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy

Chương 368

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 168

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Bần Tăng

Bần Tăng

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Ngược, Đam Mỹ

Truyện Vấn Đỉnh Cung Khuyết

Vấn Đỉnh Cung Khuyết

Chương 120

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình