Trang 2 - Truyện Cổ Đại Mới

Truyện Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Chương 86

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Ma Nữ Tái Thế

Ma Nữ Tái Thế

Chương 37

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sủng, Cổ Đại

Truyện Vô Tâm Khí Phi Hoa Đào Nhiều

Vô Tâm Khí Phi Hoa Đào Nhiều

Chương 54

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Nhất Phiến U Tình Nan Tận Hoại

Nhất Phiến U Tình Nan Tận Hoại

Chương 69

Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Cổ Đại

Truyện Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 73

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Sổ Tay Thượng Vị Hậu Cung

Sổ Tay Thượng Vị Hậu Cung

Chương 69

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Quý Nữ Yêu Kiều

Quý Nữ Yêu Kiều

Chương 78

Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Thần Vương Độc Phi: Thiên Tài Luyện Đan Sư

Thần Vương Độc Phi: Thiên Tài Luyện Đan Sư

Chương 161

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Cổ Đại

Truyện Ai Cho Anh Mắng Em?!

Ai Cho Anh Mắng Em?!

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Sủng

Truyện Tiểu Kiều Thê

Tiểu Kiều Thê

Chương 22

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Cổ Đại

Truyện Đại Thợ Rèn Tiểu Mật Đào

Đại Thợ Rèn Tiểu Mật Đào

Chương 55

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Gả Cho Chàng Nam Phụ Này

Gả Cho Chàng Nam Phụ Này

Chương 73

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sủng, Cổ Đại

Truyện Tuy Rằng Người Đã Tẩy Trắng

Tuy Rằng Người Đã Tẩy Trắng

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp

Truyện Kiều Nữ Độc Phi

Kiều Nữ Độc Phi

Chương 27

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Ngôn Linh Sư Giới Giải Trí

Ngôn Linh Sư Giới Giải Trí

Chương 31

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Dị Năng, Sủng, Cổ Đại

Truyện Boss Nhà Nông

Boss Nhà Nông

Chương 23

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu

Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu

Chương 40

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Cổ Đại

Truyện Độc Nữ Yêu Phi, Nữ Nhân Của Chúng Ta

Độc Nữ Yêu Phi, Nữ Nhân Của Chúng Ta

Chương 11

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Một Đời Độc Sủng: Thứ Nữ Làm Phi

Một Đời Độc Sủng: Thứ Nữ Làm Phi

Chương 19

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Kiều Hoa

Kiều Hoa

Chương 2

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Na Tra Đồng Nhân Ký

Na Tra Đồng Nhân Ký

Chương 36

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Sắc, Cổ Đại

Truyện Bảy Thanh Hung Giản

Bảy Thanh Hung Giản

Chương 97

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp

Truyện Quốc Sư Siêu Tốc Trở Về

Quốc Sư Siêu Tốc Trở Về

Chương 20

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không

Truyện Từ Quả Phụ Đến Quý Phụ

Từ Quả Phụ Đến Quý Phụ

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình