Trang 2 - Truyện Cổ Đại

Truyện Kiếp Sống Giới Giải Trí Của Tiểu Thư Hầu Phủ

Kiếp Sống Giới Giải Trí Của Tiểu Thư Hầu Phủ

Chương 36

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Lương Tướng

Lương Tướng

Chương 69

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Ngôn Linh Sư Giới Giải Trí

Ngôn Linh Sư Giới Giải Trí

Chương 50

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Dị Năng, Sủng, Cổ Đại

Truyện Con Rể

Con Rể

Chương 30

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Hôm Nay Vai Phản Diện Rất Ngoan

Hôm Nay Vai Phản Diện Rất Ngoan

Chương 91

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Truyện Nữ Quan Vận Sự

Nữ Quan Vận Sự

Chương 333

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Nương Nương Lại Tìm Đường Chết

Nương Nương Lại Tìm Đường Chết

Chương 17

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Tà Đế Cuồng Phi: Quỷ Vương Tuyệt Sắc Sủng Thê

Tà Đế Cuồng Phi: Quỷ Vương Tuyệt Sắc Sủng Thê

Chương 5

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Ma Hậu Yêu Cơ Phục Thù

Ma Hậu Yêu Cơ Phục Thù

Chương 28

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Trọng Sinh

Truyện Xuyên Nhanh: Vai Ác Boss Toàn Bệnh Kiều

Xuyên Nhanh: Vai Ác Boss Toàn Bệnh Kiều

Chương 40

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Đô Thị

Truyện Gả Thế Thành Sủng Phi

Gả Thế Thành Sủng Phi

Chương 70

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh

Truyện Mệnh Hoàng Hậu

Mệnh Hoàng Hậu

Chương 21

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Thiên Tài Cuồng Phi - Phế Vật Tam Tiểu Thư

Thiên Tài Cuồng Phi - Phế Vật Tam Tiểu Thư

Chương 227

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Nữ Sát Thủ Ta Yêu Nàng

Nữ Sát Thủ Ta Yêu Nàng

Chương 42

Thể loại: Cổ Đại, Teen, Xuyên Không

Truyện Xuyên Về Dị Thế Làm Địa Chủ

Xuyên Về Dị Thế Làm Địa Chủ

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Nữ Phụ Mù Lòa Trêu Ghẹo Nhân Vật Phản Diện

Nữ Phụ Mù Lòa Trêu Ghẹo Nhân Vật Phản Diện

Chương 4

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây

Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây

Chương 235

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Xuyên Không

Truyện Thịnh Thế Hắc Liên Hoa

Thịnh Thế Hắc Liên Hoa

Chương 60

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Đêm Khuya Minh Hôn: Thú Cưng Của Diêm Vương

Đêm Khuya Minh Hôn: Thú Cưng Của Diêm Vương

Chương 100

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Xuyên Không Đến Sở Quốc Làm Thần Y

Xuyên Không Đến Sở Quốc Làm Thần Y

Chương 37

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Xuyên Không

Truyện Trùng Sinh Ta Làm Y Phẩm Đích Nữ

Trùng Sinh Ta Làm Y Phẩm Đích Nữ

Chương 74

Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Ma Tôn Cũng Muốn Biết

Ma Tôn Cũng Muốn Biết

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Mau Xuyên Nữ Phụ: Nam Thần, Ngươi Đoạt Diễn

Mau Xuyên Nữ Phụ: Nam Thần, Ngươi Đoạt Diễn

Chương 22

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Tại Sao Anh Không Yêu Em

Tại Sao Anh Không Yêu Em

Chương 8

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh, Đô Thị