Truyện Cổ Đại

VIP Truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 1466

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Trinh Thám, Xuyên Không

VIP Truyện Binh Lâm Thiên Hạ

Binh Lâm Thiên Hạ

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

Chương 265

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Thái Tử Phi Bất Lương: Công Chúa Dễ Thương Quá

Thái Tử Phi Bất Lương: Công Chúa Dễ Thương Quá

Chương 54

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Ngõ Ô Y

Ngõ Ô Y

Chương 55

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Điện Hạ Nhà Ta Có Chút Ngoan

Điện Hạ Nhà Ta Có Chút Ngoan

Chương 238

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Văn Khương Công Chúa

Văn Khương Công Chúa

Chương 114

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sắc

Truyện Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ

Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ

Chương 215

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Ta Chăn Nuôi Ở Thời Đại Nguyên Thủy

Ta Chăn Nuôi Ở Thời Đại Nguyên Thủy

Chương 41

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Ma Thần Hữu Yêu: Tuyệt Mị Thần Vương Phi

Ma Thần Hữu Yêu: Tuyệt Mị Thần Vương Phi

Chương 70

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Tiên Hiệp, Trọng Sinh

Truyện Phúc Tấn Thuần Phu Ký

Phúc Tấn Thuần Phu Ký

Chương 115

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sắc

Truyện Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy

Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy

Chương 450

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Bộ Đồ Mới Của Hoàng Hậu

Bộ Đồ Mới Của Hoàng Hậu

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Bí Ẩn Đôi Long Phượng

Bí Ẩn Đôi Long Phượng

Chương 176

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trinh Thám

Truyện Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày

Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày

Chương 65

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Nàng Vương Phi Đến Từ Hiện Đại!

Nàng Vương Phi Đến Từ Hiện Đại!

Chương 67

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Nương Nương Lại Tìm Đường Chết

Nương Nương Lại Tìm Đường Chết

Chương 74

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Vạn Biến Hồn Đế

Vạn Biến Hồn Đế

Chương 265

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp

Truyện Ngọc Đàm Hoàng Hậu

Ngọc Đàm Hoàng Hậu

Chương 48

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Nguyên Tác Giết Ta

Nguyên Tác Giết Ta

Chương 29

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Lạc Trần

Lạc Trần

Chương 113

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Con Đường Hắc Hóa Nữ Chủ

Con Đường Hắc Hóa Nữ Chủ

Chương 28

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Truyện Tướng Phủ Đích Nữ

Tướng Phủ Đích Nữ

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh

Truyện Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 430

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp