Truyện Cổ Đại hot trong ngày

Truyện Cổ Đại

VIP Truyện Binh Lâm Thiên Hạ

Binh Lâm Thiên Hạ

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Thái Tử Phi Tham Ăn

Thái Tử Phi Tham Ăn

Chương 161

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai

Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai

Chương 170

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sắc

Truyện Mau Xuyên Liêu Tâm: Boss Đứng Lại!

Mau Xuyên Liêu Tâm: Boss Đứng Lại!

Chương 134

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Phượng Hoàng Huyết Lệ

Phượng Hoàng Huyết Lệ

Chương 118

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình

Truyện Độc Nữ Y Phi: Không Lấy Vương Gia Cặn Bã!

Độc Nữ Y Phi: Không Lấy Vương Gia Cặn Bã!

Chương 145

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Hắc Phong Thần Đạo

Hắc Phong Thần Đạo

Chương 111

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp

Truyện Chiến Thuyền

Chiến Thuyền

Chương 145

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Trọng Sinh Chi Hoàn Khố

Trọng Sinh Chi Hoàn Khố

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Con Dâu Nuôi Từ Bé (Đồng Dưỡng Tức)

Con Dâu Nuôi Từ Bé (Đồng Dưỡng Tức)

Chương 39

Thể loại: Cổ Đại

Truyện Xảo Phi Câu Phu

Xảo Phi Câu Phu

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Tiểu Thú Phi

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y Tiểu Thú Phi

Chương 112

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Cầu Được Ước Thấy: Thái Giám Biến Hình

Cầu Được Ước Thấy: Thái Giám Biến Hình

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Xuyên Nhanh: Cảm Hoá Nữ Phụ Ác Độc

Xuyên Nhanh: Cảm Hoá Nữ Phụ Ác Độc

Chương 20

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Xuyên Thời Không, Là Bạn Hay Đối Thủ

Xuyên Thời Không, Là Bạn Hay Đối Thủ

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Qua Ba Kiếp Người Mới Trải Nghiệm Nhân Sinh

Qua Ba Kiếp Người Mới Trải Nghiệm Nhân Sinh

Chương 18

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Truyện Hầu Môn Kiêu Nữ

Hầu Môn Kiêu Nữ

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Kế Thê

Kế Thê

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Sủng, Xuyên Không

Truyện Bạch Nguyệt Quang Nam Thần Tự Cứu Hệ Thống

Bạch Nguyệt Quang Nam Thần Tự Cứu Hệ Thống

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Trinh Thám, Xuyên Không, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Ta Cùng Với Ảnh Đế Yêu Đương

Ta Cùng Với Ảnh Đế Yêu Đương

Chương 31

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Tam Sinh Tam Thế Chiết Cẩm Thư

Tam Sinh Tam Thế Chiết Cẩm Thư

Chương 10

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Trọng Sinh

Truyện Chế Tạo Siêu Huyền Huyễn

Chế Tạo Siêu Huyền Huyễn

Chương 50

Thể loại: Cổ Đại

Truyện Dụ Hành

Dụ Hành

Chương 19

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Cổ Đại

Truyện Phu Thê Nhà Nghèo

Phu Thê Nhà Nghèo

Chương 184

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không