Truyện Cổ Đại Mới

VIPTruyện Binh Lâm Thiên Hạ

Binh Lâm Thiên Hạ

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Trọng Sinh Thịnh Sủng

Trọng Sinh Thịnh Sủng

Chương 12

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Chuyện Thường Ngày Của Hoàng Khố Sủng Thê

Chuyện Thường Ngày Của Hoàng Khố Sủng Thê

Chương 15

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Canh Mạnh Bà

Canh Mạnh Bà

Chương 37

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Con Dâu Nuôi Từ Bé (Đồng Dưỡng Tức)

Con Dâu Nuôi Từ Bé (Đồng Dưỡng Tức)

Chương 30

Thể loại: Cổ Đại

Truyện Mau Xuyên Vai Ác Lại Hắc Hóa

Mau Xuyên Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 351

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương

Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương

Chương 36

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Thảo Hôn Tướng Công

Thảo Hôn Tướng Công

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Nam Xấu Khó Gả

Nam Xấu Khó Gả

Chương 50

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Cổ Đại

Truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Chương 1295

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần

Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần

Chương 26

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Tiểu Yêu Thê

Tiểu Yêu Thê

Chương 38

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Xuyên Thời Không, Là Bạn Hay Đối Thủ

Xuyên Thời Không, Là Bạn Hay Đối Thủ

Chương 69

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Mộng Nhu Tình

Mộng Nhu Tình

Chương 40

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Ngôn Linh Sư Giới Giải Trí

Ngôn Linh Sư Giới Giải Trí

Chương 38

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Dị Năng, Sủng, Cổ Đại

Truyện Ta Là Một Gốc Cây Đào Hoa

Ta Là Một Gốc Cây Đào Hoa

Chương 13

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Công Lược Tình Địch

Công Lược Tình Địch

Chương 81

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Tiểu Sủng Hậu Dưỡng Thành Ký

Tiểu Sủng Hậu Dưỡng Thành Ký

Chương 17

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Hắc Phong Thần Đạo

Hắc Phong Thần Đạo

Chương 75

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp

Truyện Hai Kiếp Làm Sủng Phi

Hai Kiếp Làm Sủng Phi

Chương 48

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Đoạt Xá Thành Thê

Đoạt Xá Thành Thê

Chương 53

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa Tướng

Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa Tướng

Chương 70

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Cẩm Lý Tiểu Hoàng Hậu

Cẩm Lý Tiểu Hoàng Hậu

Chương 30

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Gả Cho Chàng Nam Phụ Này

Gả Cho Chàng Nam Phụ Này

Chương 94

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sủng, Cổ Đại