Truyện Tiên Môn

Chương 468

Truyện Đế Hậu

Chương 17

Truyện Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 19

Truyện Xuyên Qua: Cưỡng Chế Nhiều Phu

Chương 12

Truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Chương 309

Truyện Dị Giới Ký

Chương 80

Truyện Độc Sủng Ngốc Hậu

Chương 83

Truyện Hoàng Hậu Mặt Dày Của Trẫm!

Chương 25

Truyện Nữ Quan Vận Sự

Chương 254

Truyện Sủng Quan Lục Cung: Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi

Chương 281

Truyện Con Đường Vận Mệnh

Chương 68

Truyện Ngôn Linh Sư Giới Giải Trí

Chương 16

Truyện Sắc Khí Tràn Đầy

Chương 170

Truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ

Chương 209

Truyện Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Chương 63

Truyện Mau Xuyên Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 201

Truyện Bàn Tay Vàng Của Nữ Nhân Khiêm Tốn

Chương 252

Truyện Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên

Chương 56

Truyện Buông Gian Thần Của Trẫm Ra

Chương 330

Truyện Sống Lại Thập Niên Bảy Mươi

Chương 68

Truyện Giữa Chốn Phù Dung

Chương 31

Truyện Hậu Cung Hi Phi Truyện

Chương 138

Truyện Dạ Hành Ca

Chương 71

Truyện Chớ Quấy Rầy Phi Thăng

Chương 80