Truyện Cổ Đại

VIPTruyện Binh Lâm Thiên Hạ

Binh Lâm Thiên Hạ

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 28

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Nữ Quan Vận Sự

Nữ Quan Vận Sự

Chương 338

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Chương 2281

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Ôn Nhu Nam Phụ Đều Là Gạt Người

Ôn Nhu Nam Phụ Đều Là Gạt Người

Chương 33

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Độc Sủng Vương Gia Hắc Khuyển

Độc Sủng Vương Gia Hắc Khuyển

Chương 80

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Quân Vương Ngự Nữ

Quân Vương Ngự Nữ

Chương 238

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu

Truyện Nữ Sát Thủ Ta Yêu Nàng

Nữ Sát Thủ Ta Yêu Nàng

Chương 47

Thể loại: Cổ Đại, Teen, Xuyên Không

Truyện Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 323

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp

Truyện Ngoại Thích Chi Nữ

Ngoại Thích Chi Nữ

Chương 74

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Thiên Cổ Hận

Thiên Cổ Hận

Chương 14

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Nguyên Long

Nguyên Long

Chương 6

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Thiều Hoa Vì Quân Gả

Thiều Hoa Vì Quân Gả

Chương 230

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh

Truyện Xuyên Nhanh: Vinh Hoa Phú Quý

Xuyên Nhanh: Vinh Hoa Phú Quý

Chương 93

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Trà Môn Khuê Tú

Trà Môn Khuê Tú

Chương 43

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Tại Sao Anh Không Yêu Em

Tại Sao Anh Không Yêu Em

Chương 14

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh, Đô Thị

Truyện Mệnh Hoàng Hậu

Mệnh Hoàng Hậu

Chương 32

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế

Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế

Chương 39

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 8

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Trinh Thám, Xuyên Không

Truyện Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Chương 493

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Sủng, Cổ Đại

Truyện Từ Ác Phi Thành Ác Hậu

Từ Ác Phi Thành Ác Hậu

Chương 90

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Độc Phi Ở Trên, Tà Vương Ở Dưới

Độc Phi Ở Trên, Tà Vương Ở Dưới

Chương 495

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Xuyên Qua, Ta Đang Cướp Tân Nương Của Nam Chính?

Xuyên Qua, Ta Đang Cướp Tân Nương Của Nam Chính?

Chương 68

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 85

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Xuyên Không