Truyện Cổ Đại hot trong ngày

Truyện Cổ Đại Mới

VIPTruyện Binh Lâm Thiên Hạ

Binh Lâm Thiên Hạ

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Gả Thế Thành Sủng Phi

Gả Thế Thành Sủng Phi

Chương 20

Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Thần Vương Độc Phi: Thiên Tài Luyện Đan Sư

Thần Vương Độc Phi: Thiên Tài Luyện Đan Sư

Chương 149

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Cổ Đại

Truyện Ép Khô Nam Phụ

Ép Khô Nam Phụ

Chương 97

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sắc, Sủng, Cổ Đại

Truyện Phùng Mật

Phùng Mật

Chương 32

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Cổ Đại

Truyện Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ

Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ

Chương 310

Thể loại: Tiên Hiệp, Cổ Đại

Truyện Xuyên Nhanh: Nữ Đế Giá Đáo, Cường Thế Liêu

Xuyên Nhanh: Nữ Đế Giá Đáo, Cường Thế Liêu

Chương 167

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Toàn Hệ Linh Sư: Ma Đế Thích Sủng Thần Thú Phi

Toàn Hệ Linh Sư: Ma Đế Thích Sủng Thần Thú Phi

Chương 83

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Tiên Hiệp, Trọng Sinh

Truyện Tiên Môn

Tiên Môn

Chương 715

Thể loại: Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ: Chiến Thần Sát Thủ Phi

Phượng Nghịch Thiên Hạ: Chiến Thần Sát Thủ Phi

Chương 73

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Đoạt Xá Thành Thê

Đoạt Xá Thành Thê

Chương 35

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Chí Tôn Triệu Hồi Sư

Chí Tôn Triệu Hồi Sư

Chương 49

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu

Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu

Chương 36

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Cổ Đại

Truyện Dây Dưa Cùng Người Bên Nhau Trọn Đời
Truyện Phu Thê Nhà Nghèo

Phu Thê Nhà Nghèo

Chương 40

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Dị Năng, Sủng, Cổ Đại

Truyện Làm Nô

Làm Nô

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Cổ Đại

Truyện Gả Cho Chàng Nam Phụ Này

Gả Cho Chàng Nam Phụ Này

Chương 69

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sủng, Cổ Đại

Truyện [Ngôn Tình] Mị Hoạn

[Ngôn Tình] Mị Hoạn

Chương 34

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Sủng, Cổ Đại

Truyện Tiếu Xuân Phong - Nhất Mai Đồng Tiễn

Tiếu Xuân Phong - Nhất Mai Đồng Tiễn

Chương 34

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần

Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần

Chương 26

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình

Truyện Đại Thợ Rèn Tiểu Mật Đào

Đại Thợ Rèn Tiểu Mật Đào

Chương 51

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Nam Xấu Khó Gả

Nam Xấu Khó Gả

Chương 29

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Cổ Đại

Truyện Na Tra Đồng Nhân Ký

Na Tra Đồng Nhân Ký

Chương 35

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Sắc, Cổ Đại

Truyện Thanh Triều Ngoại Sử 2

Thanh Triều Ngoại Sử 2

Chương 80

Thể loại: Kiếm Hiệp, Cổ Đại