Truyện Cổ Đại

VIPTruyện Binh Lâm Thiên Hạ

Binh Lâm Thiên Hạ

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Cổ Xuyên Kỳ Duyên

Cổ Xuyên Kỳ Duyên

Chương 58

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

Chương 26

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Xin Dâng Cá Muối Cho Sư Tổ

Xin Dâng Cá Muối Cho Sư Tổ

Chương 77

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Cầu Được Ước Thấy: Thái Giám Biến Hình

Cầu Được Ước Thấy: Thái Giám Biến Hình

Chương 79

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Lạn Kha Kì Duyên

Lạn Kha Kì Duyên

Chương 98

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

Truyện Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương

Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương

Chương 95

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Cả Nhà Đế Vương Phúc Hắc

Cả Nhà Đế Vương Phúc Hắc

Chương 61

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 69

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Chương 1776

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Tiểu Sủng Hậu Dưỡng Thành Ký

Tiểu Sủng Hậu Dưỡng Thành Ký

Chương 36

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Canh Mạnh Bà

Canh Mạnh Bà

Chương 55

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Trùng Sinh Chi Phúc

Trùng Sinh Chi Phúc

Chương 84

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Tiểu Thất Bên Cố Đại Nhân

Tiểu Thất Bên Cố Đại Nhân

Chương 17

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Nam Chủ Hắc Hóa Xấu Xa Quá!

Nam Chủ Hắc Hóa Xấu Xa Quá!

Chương 100

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Chúng Ta Thị Tẩm Đi, Bệ Hạ

Chúng Ta Thị Tẩm Đi, Bệ Hạ

Chương 26

Thể loại: Cổ Đại, Sắc, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Thiên Thần Cánh Trắng

Thiên Thần Cánh Trắng

Chương 22

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Hoàng Phi Chín Nghìn Tuổi - Hoàng Phi Cửu Thiên Tuế

Hoàng Phi Chín Nghìn Tuổi - Hoàng Phi Cửu Thiên Tuế

Chương 205

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Chương 237

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Nam Việt Đế Vương

Nam Việt Đế Vương

Chương 310

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

Truyện Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 9

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Độc Thê Không Dễ Làm

Độc Thê Không Dễ Làm

Chương 65

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Kí Mi Dạy Chồng (Tướng Công, Đừng Như Vậy)

Kí Mi Dạy Chồng (Tướng Công, Đừng Như Vậy)

Chương 63

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Cổ Đại

Truyện Mau Xuyên: Nữ Xứng Thủ Tục

Mau Xuyên: Nữ Xứng Thủ Tục

Chương 42

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không