Truyện Cổ Đại

VIPTruyện Binh Lâm Thiên Hạ

Binh Lâm Thiên Hạ

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Lạn Kha Kì Duyên

Lạn Kha Kì Duyên

Chương 56

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

Truyện Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy

Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy

Chương 17

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Chương 224

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương

Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương

Chương 81

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Tiên Đạo Bất Chính

Tiên Đạo Bất Chính

Chương 73

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

Truyện Nam Xấu Khó Gả

Nam Xấu Khó Gả

Chương 75

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Cổ Đại

Truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Chương 1633

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Kiếp Sống Giới Giải Trí Của Tiểu Thư Hầu Phủ

Kiếp Sống Giới Giải Trí Của Tiểu Thư Hầu Phủ

Chương 15

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi

Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi

Chương 97

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sủng, Cổ Đại

Truyện Từ Ác Phi Thành Ác Hậu

Từ Ác Phi Thành Ác Hậu

Chương 76

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Xin Dâng Cá Muối Cho Sư Tổ

Xin Dâng Cá Muối Cho Sư Tổ

Chương 66

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Phương Án Nghịch Tập Nam Thần

Phương Án Nghịch Tập Nam Thần

Chương 56

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Mau Xuyên Liêu Tâm: Boss Đứng Lại!

Mau Xuyên Liêu Tâm: Boss Đứng Lại!

Chương 100

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Quân Lâm Dưới Thành

Quân Lâm Dưới Thành

Chương 90

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Chuyện Thường Ngày Của Hoàng Khố Sủng Thê

Chuyện Thường Ngày Của Hoàng Khố Sủng Thê

Chương 29

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Nữ Quan Vận Sự

Nữ Quan Vận Sự

Chương 297

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Lệ Vương Bỉ Ngạn Hoa: Tuyệt Thế Lãnh Vương Phi

Lệ Vương Bỉ Ngạn Hoa: Tuyệt Thế Lãnh Vương Phi

Chương 24

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Ta Cùng Với Ảnh Đế Yêu Đương

Ta Cùng Với Ảnh Đế Yêu Đương

Chương 23

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Ma Nữ Tái Thế

Ma Nữ Tái Thế

Chương 55

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sủng, Cổ Đại

Truyện Thê Tử Lưu Manh Của Ma Đế: Tuyệt Sắc Ngự Thú Sư

Thê Tử Lưu Manh Của Ma Đế: Tuyệt Sắc Ngự Thú Sư

Chương 26

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Xuyên Qua: Cưỡng Chế Nhiều Phu

Xuyên Qua: Cưỡng Chế Nhiều Phu

Chương 36

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Trọng Sinh, Sủng, Cổ Đại

Truyện Cầu Được Ước Thấy: Thái Giám Biến Hình

Cầu Được Ước Thấy: Thái Giám Biến Hình

Chương 54

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Trọng Sinh Nữ Nhân Gia Khuynh Thế Thiên Hạ!

Trọng Sinh Nữ Nhân Gia Khuynh Thế Thiên Hạ!

Chương 28

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng