Trường Sinh Bất Tử Chi Ta Là Đế Tuấn

Tue, 27 Mar 2018 20:56:05 +0700

Trường Sinh Bất Tử Chi Ta Là Đế Tuấn

Trường Sinh Bất Tử Chi Ta Là Đế Tuấn Review Rating: 10.00 out of 10 based on 1 reviews. 0
Truyện Trường Sinh Bất Tử Chi Ta Là Đế Tuấn  của tác giả Không Biết Lấy Tên Gì thuộc thể loại Tiên hiệp, đồng nhân. Không ngờ có một ngày Vũ Thiên hắn lại xuyên đến thế giới của "Trường Sinh Bất Tử". Càng không ngờ đến hắn lại trở thành kim ô, cho dù cuối cũng trở thành Thiên Đế nhưng chỉ là viên đá lót đường cho Chung Sơn mà thôi. 

Không! Hắn nhất định không để điều đấy xảy ra. Vũ Thiên hắn phải trở về gặp lại mẹ, người đã luôn ở bên động viên, chăm sóc hắn, phải bước lên đỉnh ở thế giới này, khiến cho người người quỳ bái. 

Hắn đã biết kết cục của truyện thì nhất định sẽ không để uổng phí cơ hội xuyên không tuyệt vời như vậy. Mọi thứ cản trở đường đi của hắn này đều phải chết.