Trùng Sinh Trọng Khải Nông Trường

Wed, 10 Oct 2018 09:42:36 +0700

Trùng Sinh Trọng Khải Nông Trường

Trùng Sinh Trọng Khải Nông Trường Review Rating: 8.50 out of 10 based on 1 reviews. 0

Thứ nhất là hận bản thân không biết nhìn người, bị người đàn ông bên gối đoạt đi vòng ngọc nông trường, phản bội dẫn tới chết.

Thứ hai chính là không dốc lòng tu luyện, dị năng không mạnh để người ta ức hiếp.

Thứ ba là hận trời cao trêu đùa, người mình quan tâm không ở bên cạnh, dù có ở bên cũng không dám gần.

Sống lại kiếp này, cô chỉ tin vào chính mình, hệ Mộc vô dụng cũng phải biến thành đao sắc bén.

Tra nam ác nữ, không có tôi làm đá kê chân, tôi muốn xem thử các người có kết quả gì tốt!

Chỉ là, phía sau sự vui vẻ hận thù, thế giới này hoang vu tàn nhẫn như vậy, cô có thể cùng ai gắn bó?