Trùng Sinh Tiểu Nương Tử Ghi Việc

Sat, 26 May 2018 23:45:10 +0700

Trùng Sinh Tiểu Nương Tử Ghi Việc

Trùng Sinh Tiểu Nương Tử Ghi Việc Review Rating: 8.20 out of 10 based on 5 reviews. 0
TruyệnTrùng Sinh Tiểu Nương Tử Ghi Việc của tác giả Vân Nhất Nhất thuộc thể loại Cổ đại - Trùng sinh - trạch đấu , thâm tình ,ngọt sủng ,HE. Tự nhận quả đắng?

Là kiếp trước kiêu căng cao ngạo giáp mặt hủy hôn, kiếp này lại mong đợi được gả cho hắn!

Mọi người đều nói tâm cao tận trời, mệnh mỏng như giấy. Kiếp trước nàng chết thảm bỏ mạng, chỉ có hắn tới nhặt xác giúp nàng.

Sống lại, Mạc Như Nghiên không muốn lại bị quyền thế vinh hoa mê hoặc, cam tâm tình nguyện mang theo đồ cưới phong phú gả thấp nông hộ, chỉ làm tiểu nương tử của hắn.

Nhưng mà, vì sao chỉ trong thời gian ngắn ngủi, hắn lại biến thành Uy Vũ đại tướng quân cởi giáp về quê, ngay cả nàng cũng xoay người trở thành tướng quân phu nhân uy phong lẫm lẫm?

Vai chính: Mạc Như Nghiên, Hạ Trăn Vai phụ: Mạc Như Họa, Nhạc Hành Tri