Trọng Sinh Chi Tuyết Sắc Nhân

Fri, 12 Oct 2018 11:28:15 +0700

Trọng Sinh Chi Tuyết Sắc Nhân

Trọng Sinh Chi Tuyết Sắc Nhân Review Rating: 7.00 out of 10 based on 2 reviews. 0

Nam chính của chúng ta là Lý Nhân, có cơ hội trọng sinh lần nữa nhưng lần này

Được cơ hội trọng sinh sống lại,ngoài ra Lý Nhân còn trở thành ma giới giáo chủ Lý Tầm

Nhân vật chính bày tỏ quan điểm, "ăn không ngồi rồi" để rồi dưỡng thành một yêu nghiệt tiểu đồ đệ

Uyên Hồng đại nữ vương, sao người lại dùng ánh mắt đó nhìn ta

Đồ đệ của ta, trong chớp mắt lại trở thành........ võ lâm minh chủuuuuu

Cp chính: Yêu nghiệt giả tạo tuyệt đối công × sen tuyết bẩn bựa nữ vương thụ