Trọng Sinh Chi Quý Nữ Vương Phi

Fri, 28 Sep 2018 13:12:47 +0700

Trọng Sinh Chi Quý Nữ Vương Phi

Trọng Sinh Chi Quý Nữ Vương Phi Review Rating: 9.50 out of 10 based on 1 reviews. 0
Ở kiếp trước thì Chu Nhược Thủy bị hại chết bởi chính những người thân của cô ôm hận mà chết, cũng vì vậy mà linh hồn lại không siêu thoát, phiêu đãng ở trên không.

Lại tận mắt chứng kiến được cảnh của mình sau khi chết, còn có mẫu thân cùng ca ca chết thảm, di nương phù chính, thứ muội cùng vị hôn phu sớm đã ám độ trầm thương, gả vào hầu môn.

Một đời này, Chu Nhược Thủy không hề giúp mọi người làm điều tốt, vì bảo vệ mẫu thân cùng ca ca bình an, hóa thân lệ quỷ, một đời bắt những kẻ nợ mình toàn bộ đòi lại.

Lại mở mắt, Chu Nhược Thủy trở về sáu năm trước, mình còn chưa lấy chồng, như cũ nguyên là kinh thành đệ nhất mỹ nhân.