Tranh Tranh

Tranh Tranh Review Rating: 3.17 out of 10 based on 3 reviews.
Đọc truyện
Thể loại: hiện đại, đô thị, cửu biệt trùng phùng, ngọt sủng, biệt nữu công X nhân thê thụ
Editor: Bưởi xanh

Từ năm tám tuổi, Diệp Hàm Tranh trở thành bạn cùng chơi của Lục Minh Tiêu.

Không chỉ phải chơi chung mà còn chịu trách nhiệm chăm sóc việc ăn, mặc, ở, đi lại của hắn....

Chương mới cập nhật Tranh Tranh

Danh sách chương Tranh Tranh

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Tranh Tranh (0)