Trẫm Thật Mệt Tâm

Fri, 12 Oct 2018 14:08:05 +0700

Trẫm Thật Mệt Tâm

Trẫm Thật Mệt Tâm Review Rating: 7.50 out of 10 based on 1 reviews. 0


-Bệ hạ, đêm nay muốn lật thẻ bài của vị chủ tử nào?

Trẫm nhìn mấy thẻ bài kia rồi trầm lặng nói:

-Có thể lật thẻ bài của Thẩm ái khanh không?

Đại tổng quán:

-Bệ hạ, Thẩm đại nhân là nam nhân!

---

Thẩm Ngọc đang định cởi đồ để tắm...lại cảm thấy có người đang theo dõi nàng...

Hoàng thượng trên nóc nhà, nghĩ thầm:

"Ái khanh ơi, ái khanh à, ngươi mau mau tiến hành bước tiếp theo"

Nam chủ trùng sinh.

Đôi lời về truyện: người trọng sinh là nam không phải nữ. bộ này nói về hành trình truy hậu của ảnh. Từ một vị hoàng đế thẳng.... thành cong( hơn cái móc áo).... rồi thành thẳng.Âm mưu có đấu đá có, vui có buồn có, truyện này tác giả viết chắc tay tình tiết hợp lý. Các nàng cứ yên tâm nhảy hố.