Trầm Luân

Trầm Luân Review Rating: 9.00 out of 10 based on 1 reviews.
Đọc truyện
Thể loại: đô thị tình duyên, đại thúc, dưỡng thành, tình cảm, ngọt sủng, HE
Số chương: 57c+ 1 phiên ngoại truyện.

Yêu thích của Chu Mộ Trạch vừa bình thường cũng vừa khác thường.

Anh thích lúc anh trêu chọc cô, cô nở nụ cười.

Anh thích lúc anh bắt nạt cô, cô mếu máo khóc.

Vở kịch nhỏ:

Ở tập đoàn Chu thị có tin đồn rằng những nhân viên cũ luôn dặn dò với nhân viên mới vào công ty

chính là có thể lỡ mà trêu chọc Chu tổng, nhưng quyết không thể trêu chọc tiểu Lang tỷ,

Người trước sẽ đuổi bạn mất việc

Người sau sẽ khiến bạn chết không có chỗ chôn.

Chương mới cập nhật Trầm Luân

Danh sách chương Trầm Luân

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Trầm Luân (0)