Tổng Thống Đại Nhân, Đừng Kiêu Ngạo!

Tue, 28 Nov 2017 17:28:15 +0700

Tổng Thống Đại Nhân, Đừng Kiêu Ngạo!

Tổng Thống Đại Nhân, Đừng Kiêu Ngạo! Review Rating: 6.59 out of 10 based on 11 reviews. 0
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Ngôn Tình
  • Nguồn:Thích Đọc Truyện
  • Tình trạng:Đang cập nhật
  • Lượt đọc:51626
Tổng thống đại nhân cao lãnh, phúc hắc, thích cấm dục, duy chỉ có Lộ tiểu thư cưng chiều đến tận mây, vượt qua mọi giới hạn...
Giới truyền thông hỏi Lộ tiểu thư: “cùng với tình đầu kết hôn trở thành người một nhà cảm giác thế nào?”
Lộ tiểu thư đáp: “Sướng!”
Lại hỏi: “Sướng như thế nào?”
Lộ tiểu thư cười, “hắn ngày ngày nhìn tổng thống lão công của tôi cưng nựng tôi đủ điều, lúc đón năm mới còn tặng lỳ xì cho hắn, lúc hắn kết hôn thì phải cúi đầu bưng trà cho tôi, phải gọi tôi một tiếng chị dâu, anh nói xem?”