Tình Yêu Tìm Đến

Sun, 29 Jul 2018 10:54:13 +0700

Tình Yêu Tìm Đến

Tình Yêu Tìm Đến Review Rating: 10.00 out of 10 based on 1 reviews. 0
Truyện Tình Yêu Tìm Đến của tác giả Lai Tự Viễn Phương thuộc thể loại đam mỹ. Ở kiếp trước thì Phùng Kiến Vũ đã được nhận đủ đau thương, do mình cũng có, do người cũng có. Khi mất đi tất cả, trời lại cho cậu một cơ hội.

Quay về năm 17 tuổi, khi tất cả những hối tiếc, những sai lầm chưa tới, cậu phải nắm chặt lấy vận may này. 

Lần này có cơ hội sống lại nên cậu đã dùng bàn tay vàng của mình chăm lo cho cha già tàn tật.