Tình Yêu Darwin

Tình Yêu Darwin Được 9.00/10 từ 3 người chọn.
Đọc truyện
Độ dài: 17 chương Chính văn + 1 chương Phiên ngoại.
Nội dung: Đô thị tình duyên, sủng, duyên trời tác hợp, hào môn thế gia, HE..
Nhân vật chính: Chu Phác Ngọc ♡ Trần Cừu An. 
Bìa: Credit: @vivi_3010 yêu dấu. ^^
Convert: Reine Dunkeln (Wikidich).
Editor: Mina.

Văn án của truyện vô cùng đơn giản, tất cả mọi thứ anh làm đều vì em.

Vì em, viết ra thuyết tiến hóa.

                            Ta, Darwin.

Chương mới cập nhật Tình Yêu Darwin

Danh sách chương Tình Yêu Darwin

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Tình Yêu Darwin (0)