Tĩnh Nữ Truyền

Mon, 07 Mar 2016 22:52:37 +0700

Tĩnh Nữ Truyền

Tĩnh Nữ Truyền Review Rating: 7.43 out of 10 based on 7 reviews. 0
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Xuyên Không
  • Nguồn:Sưu tầm
  • Tình trạng:Đang cập nhật
  • Lượt đọc:4235
Tĩnh Nữ Truyền của tác giả Lang Linh Ấn là câu chuyện về cuộc sống mới của nàng tại một thế giới gần như sụp đổ, liệu nàng có thể làm gì ???

Một đại thiên tài như nàng đây xuyên qua lại phải vào cơ thể của môt đứa nhỏ sao ? Đã vậy thì tự tay nàng sẽ tu luyện mà không cần nhập môn...

Võ công ? Tu Tiên ? Nhân Duyên trời định ? Tất cả sẽ do nàng định đoạt.!!