Tiểu Y Phi Của Vương Gia Lãnh Tình

Tiểu Y Phi Của Vương Gia Lãnh Tình Được 7.86/10 từ 11 phiếu bầu.
Truyện Tiểu Y Phi Của Vương Gia Lãnh Tình của tác giả Mộng Lý Đào Túy thuộc thể loại ngôn tình. Cô sống ở thời hiện đại do đó không bao giờ cô nghĩ tới vào một ngày cô leo núi không cẩn thận rớt xuống vách núi,cư nhiên hồn của cô lại nhập vào tân nương trong kiệu hoa. 

Trong kinh thành mọi người hay đồn rằng tân lang bệnh ma quấn thân, mắc phải quái bệnh, sống không lâu ở nhân thế, là Chiến thần Vương gia. 

Sau khi thành thân, không ưa thích nhau, hai người vì mình, sống tự do.

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Tiểu Y Phi Của Vương Gia Lãnh Tình (0)