Tiểu Tứ, Tiến Công Đi

Fri, 09 Sep 2016 22:17:10 +0700

Tiểu Tứ, Tiến Công Đi

Tiểu Tứ, Tiến Công Đi Review Rating: 6.75 out of 10 based on 10 reviews. 0
Tiểu Tứ, Tiến Công Đi thuộc thể loại Hệ thống, chuyển kiếp, không gian ảo, khoái xuyên, sắc nặng.Lâm Tiên Đậu Một cô gái tâm cơ thâm trầm, máu lạnh vô tình.Một cô gái có thể diễn thuần thục mọi loại “kịch”.Một cô gái hội tụ đủ tất cả đặc điểm của nữ chính nữ phụ, từ nhu nhược yếu đuối, quyến rũ yểu điệu, đến lòng dạ đen tối....Cho đến một ngày Lâm Tiên Đậu vào được hệ thống Vợ cả báo thù và từ đó nhiều tình tiết éo le,giật gân bắt đầu xảy ra.

Đây là cuộc chiến nhiều kì của một tiểu tứ muốn cướp đàn ông cặn bã từ tay tiểu tam.