Tiểu Hoàng Thúc Phúc Hắc

Mon, 10 Oct 2016 23:09:37 +0700

Tiểu Hoàng Thúc Phúc Hắc

Tiểu Hoàng Thúc Phúc Hắc Review Rating: 10.00 out of 10 based on 1 reviews. 0
Một tình yêu cách tuổi nhau mười bốn năm, nàng gọi chàng là tiểu hoàng thúc, tình yêu đươc nuôi dưỡng hình thành từ nhỏ. Nàng và hắn, ai cũng lạnh lùng phúc hắc như nhau. Không ai chịu thua ai.

Đó là nội dung của truyện Tiểu Hoàng Thúc Phúc Hắc của tác giả Loạn Nha. Nhưng nàng là người hiện đại,  là nữ đặc vụ vô sỉ đứng đầu quân cục Thống nhất, âm hiểm giả dối, vô cùng lãnh khốc.

Hai người bon họ có được tình yêu bền vũng bên nhau không? Hãy cùng theo dõi nhé.