Tiên Liêu Vi Kính

Tue, 16 Jan 2018 09:48:45 +0700

Tiên Liêu Vi Kính

Tiên Liêu Vi Kính Review Rating: 10.00 out of 10 based on 1 reviews. 0
Truyện Tiên Liêu Vi Kính của tác giả Thanh Đoan thuộc thể loại đam mỹ, xuyên không. Nhẹ nhàng. 

Không biết như thế nào trong một lần ngủ dậy thì Kỷ Viên lại biến thành một em gái có chíp chíp. 

Hệ thống: "“Mục tiêu của chúng ta là…” 

Mặt Kỷ Viên không chút thay đổi: “Biến thành đàn ông.”