Tiền Duyên Kiếp Này Gặp Gỡ

Tiền Duyên Kiếp Này Gặp Gỡ Được 6.67/10 từ 3 phiếu bầu.
Đọc truyện
( Tên cũ là Bà xã, anh chờ em từ lâu!, du thấy tên này dài với không hay lắm nên đổi một chút)
Thể loại : Xuyên không, trọng sinh, sủng ( 2S), hắc bang, có yếu tố hư cấu về bối cảnh và nhân vật.
Nhân vật chính: Tiêu Hàn - Chu Thượng Vũ ( có vài chap hồi ức về cổ đại, sẽ có tên khác 

Chấp niệm quá sâu, duyên tình không dứt 

Ba kiếp luân hồi, ba kiếp đợi ai!

Chương mới cập nhật Tiền Duyên Kiếp Này Gặp Gỡ

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Tiền Duyên Kiếp Này Gặp Gỡ (0)