Tiệm Hoa Của Tô Anh

Fri, 06 Jul 2018 15:18:40 +0700

Tiệm Hoa Của Tô Anh

Tiệm Hoa Của Tô Anh Review Rating: 6.88 out of 10 based on 4 reviews. 0
Truyện Tiệm Hoa Của Tô Anh của tác giả Duy Khách thuộc thể loại ngôn tình. Tô Anh không nghĩ tới là bản thân sẽ chết một cách ly kỳ như vậy, càng không nghĩ tới sau khi chết sẽ trọng sinh, cũng giống như việc cô chưa bao giờ nghĩ tới sẽ ly hôn với Khương Triết.

Thì ra hoa cũng biết tám chuyện! Mỗi ngày, Tô Anh đều có thể nghe được đám hoa lá nhà nàng ríu rít: "Không khí thật buồn, chắc sắp mưa.", "Hôm nay nước khó uống quá!", "Hôm nay Anh Anh đẹp thế!", "Ai da, soái ca phú nhị đại kia lại tới nữa!", "Oái! Anh Anh đang nhìn ta!"