Thượng Thần

Wed, 13 Mar 2019 09:57:03 +0700

Thượng Thần

Thượng Thần Review Rating: 8.50 out of 10 based on 1 reviews. 0
Editor: Nguyên Hoàng
Số chương: 30

Nội dung chính của câu chuyện này nói về quá trình con đường đi tìm tình yêu của một vị thượng thần. 

Đúng thế, chỉ có một dòng ngắn gọn như vậy thôi.