Thượng Thần

Thượng Thần Review Rating: 8.50 out of 10 based on 1 reviews.
Đọc truyện
Editor: Nguyên Hoàng
Số chương: 30

Nội dung chính của câu chuyện này nói về quá trình con đường đi tìm tình yêu của một vị thượng thần. 

Đúng thế, chỉ có một dòng ngắn gọn như vậy thôi.

Chương mới cập nhật Thượng Thần

Danh sách chương Thượng Thần

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Thượng Thần (0)