Thúc Thúc, Biệt Bào (Chú Ơi, Đừng Chạy!)

Wed, 16 May 2018 10:47:28 +0700

Thúc Thúc, Biệt Bào (Chú Ơi, Đừng Chạy!)

Thúc Thúc, Biệt Bào (Chú Ơi, Đừng Chạy!) Review Rating: 10.00 out of 10 based on 1 reviews. 0
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Đam Mỹ
  • Nguồn:Editor: thu280196
  • Tình trạng:Hoàn Thành
  • Lượt đọc:462
Truyện Thúc Thúc, Biệt Bào (Chú Ơi, Đừng Chạy!) của tác giả Mạn Vô Tung Ảnh thuộc thể loại đam mỹ. Nhan Mộc vốn là tiểu thuyết gia đam mỹ, nhưng khi xuất bản sách cũng là lén lút.

Chỉ có thể ra thị trường mua một quyển tiểu thuyết suy luận bình thường cho ba ba đem tặng.

Kết quả lại đưa đến tay tác giả thực, hơn nữa người nọ còn là cháu của mình.