Thông Thiên Cổ Lộ

Thông Thiên Cổ Lộ Được 6.50/10 từ 1 người chọn.
Đọc truyện
Mọi người thường hay đọc các nhân vật bị lôi kéo vào một khoảng không vũ trụ.

Thì trong câu chuyện này nhân vật lại xuyên qua một không gian của chiếc lá.

Mà chính chiếc lá ấy mở ra cánh cửa Thông Thiên.

Thông Thiên Thế Giới ở vào thời kỳ hỗn loạn, Ma Đạo, Yêu Đạo hoành hành, trong chính đạo cũng phân tranh chém giết.

Từ U Minh gửi đến một phiến lá tên gọi Diệp Lục Đồ Đằng, người cầm Diệp Lục Đồ Đằng chính là người nắm giữ chiếc chìa khóa Thông Thiên.

Tiên Đạo có lối, quần hùng nổi lên, anh tài tranh đấu, thế cục sau cùng ai chìm ai nổi?.

Thiếu niên mộng tưởng, lấy đan nhập đạo, nhân sinh trải qua.

Từ đây mở mắt, phong vân tái khởi.. Bát Cực Đạo Tông.. Đông Lâm cựu quốc.

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Thông Thiên Cổ Lộ (0)