Trang 4 - Truyện Thời Đại Vợ Đẹp

Trang 4 - Truyện Thời Đại Vợ Đẹp Được 4.44/10 từ 9 phiếu bầu.
Đọc truyện
Nội dung chính là đam mỹ trong tình tiết truyện Thời Đại Vợ Đẹp là  Ngọt, ngược ít, sinh tử văn, phúc hắc bác sĩ công, đáng yêu học sinh thụ, HE
Cặp đôi: YooSu, Yun Jae
Chuyển ngữ: blackrose


“Chú ơi~ Mông cháu đau~”

“Sao cơ? Mông đau?”

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Trang 4 - Truyện Thời Đại Vợ Đẹp (0)