Thịnh Thế Đế Sủng: Đích Nữ Hoàng Hậu

Mon, 21 Aug 2017 11:38:22 +0700

Thịnh Thế Đế Sủng: Đích Nữ Hoàng Hậu

Thịnh Thế Đế Sủng: Đích Nữ Hoàng Hậu Review Rating: 6.93 out of 10 based on 15 reviews. 0
Nàng là đại tiểu thư con vợ cả của Tướng phủ, nhưng bởi vì ra đời khắc chết mẫu thân, từ đó không được phụ thân chào đón, bị vứt bỏ ở trong một ngôi chùa miếu nào đó tự sinh tự diệt.

Mười năm sau được nhớ tới, thì ra là bởi vì Hoàng đế chọn phi, mà đích muội của nàng lại coi trọng Vương Gia lịch sự nho nhã, cho nên để nàng thay thế nàng ta vào cung mà thôi, nói trắng ra là một con cờ vô dụng!

Chỉ có điều, nàng thật sự muốn xem người nào có năng lực cầm được con cờ là nàng đây!

Ở Tướng phủ, phụ thân thù hận, kế mẫu khẩu phật tâm xà, đích muội xinh đẹp độc đại như rắn rết, một dòng chính nữ không được sủng ái như nàng, so với một đứa nha hoàn cũng không bằng, nhưng chuyện đó cũng không sao cả, cho tới bây giờ, chuyện nàng quan tâm đều không phải là những thứ này!

Nguyên nhân cái chết của mẫu thân vẫn còn là một ẩn số, vì để tra ra chân tướng, nàng không tiếc tất cả, cuối cùng lại tra ra một âm mưu kinh thiên động địa, rốt cuộc tất cả mọi chuyện năm đó làm âm mưu của ai, mà sau lưng những chuyện này là do ai chủ đạo? Bản thân nàng lại ở giữa trung tâm của dòng nước xoáy, biết phải đi nơi nào?