Thiên Tài Cuồng Phi Cưới Được Một

Tue, 10 Oct 2017 10:37:47 +0700

Thiên Tài Cuồng Phi Cưới Được Một

Thiên Tài Cuồng Phi Cưới Được Một Review Rating: 5.50 out of 10 based on 2 reviews. 0
Nói nàng là bao cỏ? Là phế vật? Vì nàng chưa cưới mà đã có con nên khinh thường nàng.
Một thiên tài sát thủ của thế kỉ 21 sao có thể để người khác muốn nói gì thì nói, mặc người coi là quả hồng mềm dễ bóp.
Xuyên qua nàng trở thành một người ẩn
dấu thật sâu, phúc hắc vô sỉ làm theo ý ẩn thân mình muốn.
Lúc trước phế vật, lúc này thịnh thế tao nhã, bễ nghễ thiên hạ