Thiên Mệnh Khả Biến

Thu, 05 Jul 2018 13:36:50 +0700

Thiên Mệnh Khả Biến

Thiên Mệnh Khả Biến Review Rating: 10.00 out of 10 based on 1 reviews. 0
Truyện Thiên Mệnh Khả Biến của tác giả Hắc Long thuộc thể loại trinh thám. Phạm Viết Phương nói: Khi con người vượt qua mọi tầm thường thì là cường giả. 

Kwaruh nói: Cường giả là kẻ có thể mang luật của mình áp cho thế giới. 

Sasaki nói: Những kẻ khiến cho mọi người hâm mộ thì đó chính là cường giả.