Thiên La Địa Võng

Thu, 07 Jun 2018 09:48:51 +0700

Thiên La Địa Võng

Thiên La Địa Võng Review Rating: 9.50 out of 10 based on 1 reviews. 0
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Đam Mỹ
  • Nguồn:Edit:Magic Bean
  • Tình trạng:Hoàn Thành
  • Lượt đọc:275
Truyện Thiên La Địa Võng của tác giả Nam Phong Ca thuộc thể loại đam mỹ. Chuyện là thế này, em thụ phải lòng anh công trong một lần anh cứu em. Nhưng công không biết mà sau này gặp lại vì em là học sinh ưu tú mà ghen ghét. 

Mà chỉ ghét 1 lúc thôi, sau này bám em thụ như sam Công rất là chậm tiêu, từ thời còn trẻ thấy ai mà đi theo thụ hay thấy thụ đi với ai đều bực mình lôi người ta về. 

Vậy mà vẫn nghĩ mình thẳng sau này em thụ bỏ đi mới nhận ra.