Thiên Cửu Vĩnh Sinh

Wed, 10 Oct 2018 14:14:48 +0700

Thiên Cửu Vĩnh Sinh

Thiên Cửu Vĩnh Sinh Review Rating: 8.50 out of 10 based on 1 reviews. 0

Hắn bị mọi người vứt bỏ không ai tiếp nhận hắn nào là thiên địa vứt bỏ hắn,còn có tam giới cũng vứt bỏ hắn...Nhưng duy nhất chỉ có Đại Đạo là vẫn tiếp nhận hắn

Cũng từ đó mà hắn đã lĩnh ngộ được Sinh Mệnh Đại Đạo, siêu thoát sinh tử luân hồi...nhưng đáng tiếc đến phút cuối cùng lại không thể siêu thoát chính mình

Con đường hắn lựa chọn đó là trảm đi tình, quên đi quá khứ để có thể thanh thản bản thân. Một thân tóc đen lại vì vậy mà bạc trắng
CÁC CHƯƠNG MỚI NHẤT