Thiên Chủ

Sun, 29 Jul 2018 10:50:25 +0700

Thiên Chủ

Thiên Chủ Review Rating: 10.00 out of 10 based on 1 reviews. 0
Truyện Thiên Chủ của tác giả Năm Đó Trăng Tròn thuộc thể loại tiên hiệp. Có đôi khi lại thấy tiên thần tọa trước mắt, nhưng nhìn lại kỳ thực rất xa xôi. 

Vào một ngày trên thế giới xảy ra đại tai biến, khắp nơi cổ điện trồi lên, mang theo nguyên khí ngập trời sừng sững xuất hiện tại Địa cầu. 

Mà cho đến khi con người có cơ hội đi vào cổ điện, cũng là lúc thế giới triệt để thay đổi.