Thiên Ảnh

Sat, 24 Sep 2016 14:28:29 +0700

Thiên Ảnh

Thiên Ảnh Review Rating: 9.50 out of 10 based on 1 reviews. 0
Truyện Thiên Ảnh của tác giả Tiêu Đỉnh là quá trình của con đường đi lên ánh sáng của danh vọng đầy thử thách khó khăn.

Dương phân Thiên Địa, Ngũ Hành định càn khôn. Trung Thổ Thần Châu thương khung lắng đọng qua bao tuế nguyệt, mọi vật tươi sáng , sinh linh hưởng phúc, nhưng đằng sau con đường sáng chói đó được trãi đầy máu tươi....

Đây là truyện mới của tác giả mời các bạn đón xem.