The Lost Song of Light Forest

Sun, 11 Dec 2016 11:47:07 +0700

The Lost Song of Light Forest

The Lost Song of Light Forest Review Rating: 7.00 out of 10 based on 2 reviews. 0
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Ngôn Tình , Truyện Teen
  • Nguồn:Sưu tầm
  • Tình trạng:Đang cập nhật
  • Lượt đọc:825
Rừng và biển, tín ngưỡng và khoa học. Cho đến khi nào thì cả hai mới trở thành làm một. Cho đến khi nào thì bài hát bị đánh mất một lần nữa được cất lên?

Truyện The Lost Song of Light Forest của tác giả Hứa Vĩ Lai - Levi Condornal thuộc thể loại ngôn tình - lãng mạng nói lên sức sống mãnh liệt của thiên nhiên.

Thần linh đã ban cho những đứa con của rừng bài hát của tình yêu thương. Nhưng cũng chính người đã lấy mất đi bài hát ấy. Và bây giờ, người muốn những đứa con của mình cùng nhau tìm lại bài hát bị đánh mất thêm một lần nữa.

Khi xưa những đứa con của rừng rậm đã tồn tại biết bao thế hệ với sự tín ngưỡng trang trọng không thể thay đổi.Và những đứa con của biển xanh lại luôn hướng đến những bước tiến lớn của nhân loại khi nắm giữ trong tay sức mạnh của khoa học.