Thê Khống

Tue, 28 Nov 2017 19:39:59 +0700

Thê Khống

Thê Khống Review Rating: 8.50 out of 10 based on 4 reviews. 0
Một biểu cô nương đến nhà ngoại tổ phụ tìm nơi nương tựa,

Gặp phải một biểu ca muội khống đến đáng sợ, là trong cái rủi còn có cái may.

Sau khi thành thân nàng mới hiểu được,

Muội khống biến thành thê khống, mới càng đáng sợ hơn!

Không có cái gì là biểu ca không làm được, nếu không làm được, thì sẽ cho một tá biểu ca khác đi làm.

(*): Thê khống: Cũng giống như bệnh chân khống, thủ khống, thanh khống..."Thê khống" chỉ những người có sự yêu thích đặc biệt gần như là điên cuồng chấp niệm đối với thê tử của mình. Và nam chính của chúng ta mắc chứng bệnh này ạ