Thay Thế Phẩm

Thay Thế Phẩm Review Rating: 7.50 out of 10 based on 1 reviews.
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Đam Mỹ
  • Nguồn:Biên Tập : An Nhiên
  • Tình trạng:Hoàn Thành
  • Lượt đọc:517
  • Ngày đăng:
  • Cập nhật:
Đọc truyện
Truyện Thay Thế Phẩm của tác giả Tại Tuần Nhĩ là một câu truyện đam mỹ hiện đại, gương vỡ lại lành, ngược, ôn nhu cường thụ, HE.

Trang Khải cho rằng, cho dù Ngôn Thư Vũ có cùng với người yêu hắn một khuôn mặt, bất quá cũng chỉ là một thế thân. Ngôn Thư Vũ lại cho rằng, dù Trang Khải đối với cậu không yêu, nhưng ít ra cậu vẫn là người thay thế duy nhất. Nhưng là, rốt cuộc ai mới là thay thế của ai?

Chương mới cập nhật Thay Thế Phẩm

Danh sách chương Thay Thế Phẩm

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Thay Thế Phẩm (0)