Thánh Tuyền Tầm Tung

Wed, 26 Oct 2016 15:38:11 +0700

Thánh Tuyền Tầm Tung

Thánh Tuyền Tầm Tung Review Rating: 8.50 out of 10 based on 2 reviews. 0
Truyện Thánh Tuyền Tầm Tung của tác giả Thiên Hạ Bá Xương thuộc thể loại huyền huyễn, trinh thám. Từ xưa đến nay có quan là phải có trộm. Trộm chia làm Hồng đạo, Hắc đạo, Bạch đạo.

Hồng đạo là những trẻ trộm châu báu vàng bạc, từ quan lại đến dân đen đều là đối tượng của họ. Hắc đạo là những kẻ chuyên nhắm vào tiền của phi nghĩa. Bạch đạo chính là những kẻ trộm món đồ dưới đất, gia sản của người chết hay còn gọi là trộm mộ.