Thanh Triều Ngoại Sử 3

Thanh Triều Ngoại Sử 3 Được 8.50/10 từ 1 phiếu bầu.
Đây là quyển cuối của bộ Thanh triều ngoại sử.

Đệ nhất bộ: Giang Nam thất hiệp (tình trạng: hoàn thành, đã đăng)
Đệ nhị bộ: Ngọa Long tái thế (tình trạng: hoàn thành, đã đăng)
Đệ tam bộ: Thanh triều ngoại sử hậu truyện (tình trạng: hoàn thành, đang đăng)

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Thanh Triều Ngoại Sử 3 (0)