Thanh Lâu - Phá Quân

Thanh Lâu - Phá Quân Review Rating: 8.50 out of 10 based on 2 reviews.
Đọc truyện
Thể loại: Cổ đại, trọng sinh, chế phục tình duyên, mỹ cường, song tính, sinh tử, song khiết, HE

Mỹ nhược công x cường tráng thụ

Rõ ràng là còn non tay, thế nhưng lại có thế chiếm được lần đầu tiên của tướng quân... aaaaaa. (/ω╲)

Chương mới cập nhật Thanh Lâu - Phá Quân

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Thanh Lâu - Phá Quân (0)